Cs:Tag:site_type=tumulus

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type = tumulus
Trakijskata Grobnica.jpg
Popis
Mohyla - navršená hlína nebo kamení nad hrobem či hroby. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Wikidata

Mohyla (taktéž tumulus nebo kurhan) je navršená hlína nebo kamení nad hrobem či hroby.

Gravhaug snitt.png

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.

Viz také

+ site_type=megalith
+ megalith_type=passage_grave - chodbová hrobka
+ site_type=megalith
+ megalith_type=long_barrow - dlouhá mohyla

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!