Cs:Tag:site_type=roman_villa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg site_type = roman_villa
Roman Villa Rustica Model.jpg
Popis
Popisuje archeologické naleziště jako římskou villu. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Značka site_type=roman_villa popisuje archeologické naleziště jako římskou villu.

Římská villa byl venkovský dům postavený pro horní třídu římské republiky nebo císařství. Villa rustica(en) byl termín používaný Starými Římany pro označení villy umístěné v otevřené krajině, která byla často centrem velkého zemědělského střediska.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.
  • ruins=yes - je-li to zřícenina.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!