Cs:Tag:site_type=petroglyph

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type = petroglyph
Laxe dos carballos 01.JPG
Popis
Popisuje archeologické naleziště jako petroglyf - obraz vytesaný do kamene. Edit or translate this description.
Vykreslování v OSM Carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Wikidata

Značka site_type=petroglyph popisuje archeologické naleziště jako petroglyf - obraz vytesaný do kamene.

 Petroglyf je obraz vytvořený opracováním povrchu kamene řezáním, dlabáním, tesáním a obrušováním.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací

Viz také