Cs:Key:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg level
MarekUserDefinedBuildingLevels.jpg
Popis
Číslo podlaží daného prvku Show/edit corresponding data item.
Skupina: budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka level=* určuje číslo podlaží a může být použita pro cesty a vybavení, které jsou spojeny s daným patrem ve vícepatrové budově. Pro více informací viz Simple Indoor Tagging (en).

Silnice (a jiné cesty) mohou být označeny značkou level=*, když jsou skutečně svázány s patrem nějaké budovy (jako jsou víceúrovňové parkovací budovy, železniční stanice nebo letiště).

U běžných uličních a dálničních křižovatek se užívá značka layer=*.

Silnice nebo jiné cesty, které procházejí budovami by měly být označeny značkou tunnel=building_passage; značkou level=* by měly být označeny, pouze pokud mají silnou vazbu na nějaké patro budovy.

Hodnoty

Číselné hodnoty

  • level=0 přízemí
  • level=1 první nadzemní patro
  • level=-1 první podzemní patro
  • level=-2 druhé podzemní patro

Stále probíhá debata, zde se mají používat neceločíselné hodnoty , např. level=0.5 nebo level=1.5 pro mezipatra a schodiště. Více příkladů najdete v návrhu.

Textové hodnoty

Chcete-li použít text podle schématu Simple Indoor Tagging, vytvořte nákres patra označeného indoor=level a přidejte name=* a/nebo level:ref=*. Více informací je v této sekci.

V jiných schématech a v obecných případech to může vyžadovat relace, které udržují pořadí a popis těchto hodnot je používán jako doplněk značek pater. Jiná schémata neumožňují textové hodnoty vůbec a namísto nich vyžadují uspořádaná čísla.

Násobné hodnoty

rozsah pater: level=-1;0 room=yes je místnost, která jde přes dvě patra. Často má dveře do každého z nich.

Podobně schodiště lze označit jako level=-1;0, což znamená, že spojuje tato dvě patra.

Viz také