Fa:Key:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg level
MarekUserDefinedBuildingLevels.jpg
توضیحات
شمارهٔ طبقهٔ یک خصوصیت Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: بناها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استاستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: دفاکتو

برچسب Level تراز کف را معیّن می‌کند که آن را برای راه‌ها و اماکن مربوط به طبقه‌ای در یک ساختمان چندطبقه استفاده می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر برچسب‌گذاری داخلی ساده را ببینید.

زمانی که راه‌ها به طبقه‌ای از یک مجموعهٔ ساختمانی (مانند پارکینگهای چندطبقه، پایانه‌های راه‌آهن یا فرودگاهها) محدود می‌شوند، آن‌ها را با Level تگ‌گذاری می‌کنیم.

تقاطع‌های غیرهم‌سطح خیابان و بزرگراه را باید با layer=* تگ‌گذاری کرد.

جاده‌ها یا سایر راه‌هایی که از میان ساختمان‌ها عبور می‌کنند باید با tunnel=building_passage تگ‌گذاری شوند؛ فقط زمانی آن‌ها را با level تگ‌گذاری می‌کنیم که با طبقهٔ متناظر از آن ساختمان رابطهٔ قابل‌اعتنایی داشته باشند.

مقادیر

مقادیر عددی

  • level=0 طبقهٔ هم‌کف
  • level=1 طبقه‌ای که بالای طبقهٔ هم‌کف قرار دارد. (انگلیسی بریتانیایی: طببقهٔ اول، انگلیسی آمریکایی: طبقهٔ دوم)
  • level=-1 اولین طبقه در زیر زمین
  • level=-2 دومین طبقه در زیر زمین

بحثی دربارهٔ به‌کاربردن مقادیر کسری جریان دارد که مثلاً از level=0.5 یا level=1.5 برای میان‌طبقه‌ها و راه‌پله‌ها استفاده کنیم. برای نمونه‌های بیشتر پیشنهاده‌ها را ببینید.

مقادیر رشته‌ای

برای به‌کاربردن رشته (متن) در طرح برچسب‌گذاری داخلی ساده، دورتادور طبقه را رسم کنید و به آن تگ indoor=level را بدهید و سپس تگ‌های name=* و/یا level:ref=* را هم اضافه کنید. برای اطلاعات بیشتر این بخش را ببینید.

در طرح‌های دیگر و به‌طور کلّی، شاید علاوه بر برچسب‌های طبقه لازم باشد رابطه‌هایی ایجاد شود که ترتیب و توصیف این مقادیر را نگه دارد. بعضی از دیگر طرح‌ها اصلاً اجازه نمی‌دهند که از رشته‌ها استفاده کنید و درعوض فقط باید از اعداد با یک نظم کامل استفاده کنید.

مقادیر چند تایی

محدودهٔ طبقه به‌صورت level=-1;0 room=yes اتاقی است که بین دو طبقه قرار می‌گیرد. معمولاً دری به هر طبقه وجود دارد.

به‌طور مشابه تگ‌گذاری راه‌پله با level=-1;0 بدان معنی است که این راه‌پله دو طبقه را به هم متصل می‌کند.

نقشه‌هایی که این برچسب را رندر می‌کنند

همچنین ببینید