Uk:Public transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Обʼєкт : Громадсткий транспорт
One example for Обʼєкт : Громадсткий транспорт
Опис
Залізниця, трамвай, автобус тощо
Теґи

Огляд поточного застосування тегу public_transport=*, пов'язаного з громадським транспортом та масовими перевезеннями.

Вступ

Чому ми наносимо громадський транспорт на OpenStreetMap?

Головним призначенням карти вулиць та плану населеного пункту в цілому є допомога людям, які пересуваються, або використовують власний транспорт для пересування мережею громадських доріг. Громадський транспорт часто є більш швидкою, іноді зручнішою альтернативою з меншим ступенем впливу на довкілля.

На відміну від пішохідних маршрутів та маршрутів персонального танспорту, для яких достатньо просто нанесення опису вулиці та пішохідних доріжок, що дозволяє користувачам самостійно планувати маршрути та розклад, у випадку із громадським транспортом треба наносити на карту та зазначати інфраструктуру (наприклад, колії) та сервіси, які їх використовують (наприклад, електрички, потяги, інші маршрути громадського транспорту).

Хоча OpenStreetMap і не є місцем для розміщення повного розкладу руху громадського транспорту, додавання інформації про інфраструктуру громадського транспорту та пов'язані з нею послуги надасть змогу користувачам отримати інформацію про базові послуги маршрутизації. Кілька інших картографічних сервісів це вже зробили, до того ж, Google Transit також робить певні покращення цієї сфери. Зупинки громадського транспорту та подібний функціонал також є прикладом гарних орієнтаційних точок.

Схеми тегування

З часом було напрацьовано декілька схем тегування, які були та є у вжитку.

Історичні

 • The Оригінальна схема громадського транспорту (Original Public Transport Schema), яку ще називають Громадський транспорт версії 1 (Public Transport Version 1, PTv1) станом на середину 2019 року ще була широковживана, і більшість її тегів все ще використовуються більше, ніж новіші альтернативи. Деякі мапери відмовилися від використеання цих тегів, однак жоден з цих тегів не був визнаний застарілим.
 • Схема Oxomoa (Oxomoa Schema) була схемою, дуже схожою на Громадський транспорт версії 2 (див. нижче). Вона більше не використовується і не оновлюється. Ви можете іноді знайти зв'язки і маршрути, створені близько 2010 року і з тих пір не змінені. Не використовуйте цю схему для нових зв'язків та оновлюйте існуючі у відповідності до нових схем. Схема Oxomoa згадується тут виключно з метою повноти інформації, вона докуентована тут.

Поточна

 • Нова схема громадського транспорту (New Public Transport Schema), або Громадський транспорт версії 2 (Public Transport Version 2, PTv2) прийнята у 2011 та масово застосовувана з 2014. Слід відзначити, що оригінал пропозиції щодо впровадження не визначає як застарілий жодного існуючого тегу.

Пропонована

 • Удосконалена схема громадського транспорту (Refined Public Transport Schema) — запропоноване у 2018 році покращення поточної схеми. Деталі щодо цієї пропозиції тут.

Types of public transport

Public transport comes in various different forms and types. Each type is usually distinguished by the technology and infrastructure it uses. For example, railways use trains running on metal rails, buses use the main road network, and air planes use the sky …

Some types may blur the boundaries a little. For example, trams are a form of 'light rail' (using lighter-than-normal train vehicles) which typically run on metal rails embedded into public roads (although may also have sections of dedicated track). There might also exist differences in signalling and the priority at intersections (in some cities trams are prioritised by traffic signals).

In some cases a public transport line can change its type. The following pictures show the Badner Bahn from Vienna (Austria) to Baden (near Vienna, Austria), also known as "Lokalbahn" (literally "local train")

The distinctions can be even more subtle. Buses and coaches, for example, both use motor vehicles on the public road network, however coaches tend to be bigger and more comfortable, and used for longer distances (with fewer stops).

Whilst it may be tempting to try and come up with definitions for these different types, ultimately, maps are most useful if they match with people's expectations. So, when choosing which type a particular public transport service falls into, it's generally best to go with whatever the users of that service general understanding of it would be.

Buses

Основна стаття: Buses

Buses, coaches, guided-buses and trolleybuses all operate mainly on the highway and use similar tagging (for trams see the Trams section below).

Simple bus stops have been tagged with just highway=bus_stop for a long time. Most of them are mapped as a node on the side of the road where the people wait, usually at the location of the bus stop sign. Some were mapped as a node on the road itself where the vehicle stops.

public_transport=* instead uses two tags, one for the position where passengers wait, and one on the highway=* where the vehicles stop. The following is mapped per direction of the road:

If there is no real platform and you will only find a simple sign for the passengers … If there is a real, dedicated platform for waiting passengers (usually a different paving, a Kassel kerb or a tactile paving) …

Add a node node at the location of the bus stop sign. It gets following tags:

You can choose to map more detail and include the platform as a way, in the case that there is a physical, elevated platform at the bus stop or station. You should also map the highway=bus_stop node in addition.

To map, the platform is mapped as a unclosed way (line) way or an area area. It gets following tags:

If you choose to add a stop position node, place a node node on the road where the bus stops. Stop position locations can be derived from the location of the bus stop or platform, and are not necessary. In some complex cases, they can add detail. The node on the highway or busway should have following tags:

If you choose to add a stop position node, place a node node on the road where the bus stops. Stop position locations can be derived from the location of the bus stop or platform, and are not necessary. In some cases, they can add very valuable detail. The node on the highway or busway should have following tags:

It is not necessary to map both the platform and the stop position. One of the two is enough. Mappers in some countries map both (e.g., Germany) while other countries primarily map bus stop nodes as the only objects containing all the stop's details (e.g., Belgium, UK), adding highway=platform and railway=platform ways where they exist and occasionally public_transport=stop_position nodes when this is ambiguous. In that case only the platform nodes need to be added to the route relations.

Because a bus stop may consist of multiple objects, some people use a relation with type=public_transport and public_transport=stop_area to connect them. Here too, there is a schism, some mappers will add objects for stops on both side of the street into one stop_area relation (Even though this can easily be determined spatially). Others use these relations to show which bus_stop node, platform way and stop_position belong together when this is ambiguous.

Wires used by trolley buses can be mapped by adding trolley_wire=yes to the highway. The highway=bus_guideway tag should be used for sections of guided busway.

Every transit service (e.g., No. 38) is then represented as one route master relation containing one, two or more itinerary variants route relations, one for each direction.

As Buses mapping is a complex topic in OpenStreetMap, this page is limited. See Buses for a complete guide.

Railways

Основна стаття: Railways

Railway services (mainline, metro, light rail, tram, subway, etc.) all generally operate on rails. The main railway infrastructure is defined using railway=*.

The stops of railways (except trams and tram-like light rails) are mapped as a node (some people also use areas) with railway=station or railway=halt. This tag is only used once per station/halt.

Mapping of stop positions and platforms is done similar to buses:

railway=subway_entrance can be used to define entrances to metro stations. Stations of subways are tagged with railway=station and station=subway. The latter tag is used to indicate that a station is a subway station.

See the wiki pages Tag:railway=station, Tag:railway=halt, Tag:public_transport=stop_position and Tag:public_transport=platform for further informations about the usage of these tags.

Trams

Основна стаття: Trams

Trams are a form of light rail which share their path with the road for some part of their route.

Trams use the railway=tram tag. Avoid using the same way for a tram as being used for the road (highway=*). Otherwise it is not obvious if additional tags are properties of the road or of the tram. For example, maxspeed=30 might mean that the speed limit of the road is 30 kph but it could also mean that the speed limit of the tram is 30 kph if the way is tagged with both highway=* and railway=tram.

See Tag:railway=tram for more details about mapping trams.

railway=station/halt is not used for tram stops, use railway=tram_stop instead. The usage of other tags is similar to railways:

Aircraft

Основна стаття: Aeroways

Flight paths aren't included in the OSM database. However, this mode of transport does use an extensive range of physical on-the-ground infrastructure, including airport terminals, taxiways, runways, and connecting transport services, and all of these features can be added to OSM.

See the page Aeroways for details.

Ferries

Основна стаття: Ferries

The route of a ferry service can be defined using ways tagged with route=ferry. For sections of route across open water such as the sea, lakes and wide rivers a new linear way tagged as route=ferry should be created. For rivers using waterway=river add route=ferry to this way. If the ferry service ends along the length of an existing river then the river's way should be snipped into two at the point where the ferry service terminates. It is not clear how one tags a ferry that crosses a river that is constructed from a single way as both ends of the ferry would be at the same point. It is possible that adding route=ferry to a node on the river may be appropriate, similar to a crossing point on a road.

Places where people and vehicles can access ferry services should use amenity=ferry_terminal. (The tags public_transport=platform and public_transport=station are generally not used for ferries). The complete route for a ferry can be described using a relation route using route=ferry.

Cable cars, chair lifts, gondolas, etc

Основна стаття: Aerialway

Cable-cars, drag-lifts, chair-lifts and gondolas can be modelled using aerialway=*. These are sometimes used as a form of public transport, but more commonly are private services only available to customers of a recreational or amusement facility, such as a winter sports park or theme park.

Aerialway stations are tagged as aerialway=station. Tags such as public_transport=station and public_transport=stop_position are generally not used.

Service routes

Основна стаття: Relation:route

In addition to modelling the infrastructure on which vehicles operate and the places where people embark and disembark from transit services, it is also useful to model the public transport services themselves. In particular, this makes it possible to provide public transport routing services.

A route is a relation relation that describes the physical path taken by the vehicles through the infrastructure by a transit service which is known to the public with a particular reference or name. The relation contains

 • first a list of all stations in the order: stop_position 1, platform 1, stop_position 2, platform 2, … Stop positions get the role stop, platforms the role platform. In some places it is deemed necessary to add the stop_positions/platforms, if they are mapped but it is not necessary to add them if they are missing just to be able to add them to the relation. In other places (like e.g. Belgium) preference is given to add only 1 object per stop to the route relations.
 • The list of stops and platforms is followed by an ordered list of the ways which are used by the vehicle from the starting station to the terminal station. Each direction of the route must have its own relation, forks are not permitted. If there are multiple different routes from the starting station to the terminal station, each variant must have its own relation.
 • Sections in which boarding and leaving vehicles is available upon request independent of stops can be marked with hail_and_ride.
Key Value Comment Recommendation
type route This is a route relation. Mandatory
route train / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / ferry Type of public transport vehicle. Mind that light_rail is in use, but it was not one of values included in the public transport proposal approved in 2010. Mandatory
from Name of the station Name of the starting station Recommended
to Name of the station Name of the terminal station Recommended
via Name of the stations Intermediate stops if different variants per direction exist. Add the stations which make the difference between two routes. Recommended if multiple variants exist per direction
name[1] <type of transport><reference number>: <from> → <to> Human readable description of the route. <reference number> should be the value of ref=*. Examples: "Bus 201: Uitikon Waldegg, Bahnhof → Uitikon, Wängi" for a bus route or "Train RE 7: Dessau Hbf → Wünstorf-Waldstadt" for a train route. If the line has no number in reality, only use the word "Bus" for buses or the type of train (e.g., IC, TGV or RE) for trains (e.g., RE Würzburg Hbf → Stuttgart Hbf. Note that "->", "=>", and "-->" can all be used in the place of the Unicode Character "→". Recommended
official_name Text The name of route as it appears on official maps. Recommended, if one exists.
ref Text Reference number which is valid on the whole line; e.g., "RE 7" oder "S 5". recommended if no route_master=* exists, else optional
ref:<abbreviation> Text Reference number of the line which is assigned by a local authority, differs from ref=* and is not in use on the whole line (e.g line through two states, each state uses a different number for the line). Example: ref:VRN=R 85 recommended if no route_master=* exists, else optional
operator Text Name of the company operating the route. There is no consensus whether you should use abbreviations or not. Multiple names are separated by semicolons. recommended if no route_master=* exists, else optional
network Text Name of the network(s) the route belongs to. This is usually an abbreviation such as TTA or CHT. The names of the German Verkehrsverbünde go into this tag. There is no consensus whether you should use abbreviations or not. Multiple names are separated by semicolons. Recommended
interval=* Text The time between arrivals at any given stop along the route. Also known as the service frequency or headway. Use HH:MM:SS, H:MM:SS, HH:MM, H:MM, MM, or M format. Example: interval=00:06:30 indicates a that the arrivals are 6.5 minutes apart. Recommended
duration=* Text The duration of the bus route, or the time between the bus leaving the first stop and arriving at the last stop. Use HH:MM:SS, H:MM:SS, HH:MM, H:MM, MM, or M format. Example: duration=00:31 indicates that from the start to the end, the travel time is 31 minutes. Recommended
colour Text Colour of the line symbol (English HTML colour name or web colour in hexadecimal form (e.g., #ff00ff) recommended if no route_master=* exists, else optional
service Text Trains only: type of train service. This tag should make distinction between different types of train easier beyond borders in order that users do not have to parse reference numbers.
 • tourism (trains for tourists, often historic vehicles),
 • night (night trains with sleeping cars),
 • car_shuttle (car shuttle trains through tunnels),
 • car (long distance trains with double-deck car carrier),
 • commuter (urban mass transit service, short headways; e.g., S-train),
 • regional (local train),
 • long_distance (long distance trains; e.g., InterCity, EuroCity, InterRegio)
 • high_speed (high speed trains; e.g., ICE, TGV)
Recommended for trains
public_transport:version 1 or 2 Version of the tagging scheme being used. This makes it easier for data consumers to interpret the data. Recommended if the route follows the PTv2 scheme

All the routes belonging to the same service can be put into a master relation with type=route_master, containing all the keys that are valid for all sub-relations, directions and variants.

Route Master relations

Because the two directions of a route are split up into at least two relations using PTv2, mappers are encouraged to add route master relations. They link the routes of a line with each other. The route master relation has only the tags which are common among all its route relations. It only contains relations as members, neither nodes nor ways!

Route master relations should not be used to connect different lines of a network. They should only be used to connect different variations of a route. The different directions should be added to this relation. If only one relation is used to map the public transport route, which can happen if the route completes a round trip, no route master is needed.

Key Value Comment Recommendation
type route_master This is a master route relation. Mandatory
route_master train / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / ferry Type of public transport vehicle Mandatory
name[1] <type of transport> <ref> Human readable description of the route. <ref> should be the value of ref=*. Examples: Bus 201, Train RL, Ferry 31. Recommended
ref Text Reference number which is valid on the whole line; e.g., "RE 7" oder "S 5". Recommended
ref:<abbreviation> Text Reference number of the line which is assigned by a local authority, differs from ref=* and is not in use on the whole line (e.g line through two states, each state uses a different number for the line). Example: ref:VRN=R 85 recommended if the service changes the reference number when crossing the network's border
operator Text Name of the company operating the route. There is no consensus whether you should use abbreviations or not. Multiple names are separated by semicolons. recommended if available
network Text Name of the network(s) the route belongs to. The names of the German Verkehrsverbände go into this tag. There is no consensus whether you should use abbreviations or not. Multiple names are separated by semicolons. recommended if available
colour Text Colour of the line symbol (English HTML colour name or web colour in hexadecimal form (e.g., #ff00ff) recommended if available
service Text Trains only: type of train service. This tag should make distinction between different types of train easier beyond borders in order that users do not have to parse reference numbers.
 • tourism (trains for tourists, often historic vehicles),
 • night (night trains with sleeping cars),
 • car_shuttle (car shuttle trains through tunnels),
 • car (long distance trains with double-deck car carrier),
 • commuter (urban mass transit service, short headways; e.g., S-train),
 • regional (local train),
 • long_distance (long distance trains; e.g., InterCity, EuroCity, InterRegio)
 • high_speed (high speed trains; e.g., ICE, TGV)
Recommended for trains
public_transport:version 2 Version of the tagging scheme being used. This makes it easier for data consumers to interpret the data. Recommended if the route follows the PTv2 scheme

Members of this relation are

Role Refers to Comment Recommendation
<empty> All route variant/direction relations Mandatory

Tagging

Основна стаття: Proposed features/Public Transport

Toolbox

A very large collection of tools are available around public transport. See Public transport/Tools.

Maps

There are several people creating specialist public transport maps:

Mailing list

The talk-transit mailing list was created specifically for discussion of public transport related stuff.

A French speaking mailing list is also available.

Public transport by country

Public transport by country:

Imports

See also: Import/Catalogue

List of transit data imports. Good place to start to see how it's been done elsewhere but be sure to follow Import/Guidelines and Automated Edits code of conduct.

Project Location Summary
Import/VTA Transportation California, USA stops
NaPTAN UK stops
Switzerland/DIDOK Switzerland stations
VRS/Haltestellenimport(de) Cologne, Germany stops
Tenerife Bus Transport Import Tenerife, Canary Islands stops & routes
(undocumented: see [1]) Ottawa, Canada stops
Bus stop import Norway Norway Bus stops and stations; nsr2osm converts and syncs with NeTEx files

GTFS standard

Data conforming to the GTFS standard could be imported using GO-Sync. It appears to have some useful usable functions and promises to be powerful but is still under (slowed) development.

See also

Іноземні ресурси для обговорення

Обговорнення громадського транспорту в OSM проводиться у списку розсилки (англійською) та списку розсилки французською мовами.

Примітки

 1. 1.0 1.1 Using name=* instead of description=* mismatches how name tag is supposed be used but follows proposal. See https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-May/045180.html for one of discussions of this conflict.