Cs:Key:no:

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Prefix:no)
Jump to navigation Jump to search


Popis

Předponu životního cyklu no: lze přidat k prvkům, které již neexistují, ale je u nich velká pravděpodobnost, že budou opětovně přidány na základě leteckých snímků nebo importních zdrojů bez skutečné znalosti stavu v terénu. Ve většině případů, pokud v OSM najdete objekt, který na zemi neexistuje, ať už dříve existoval nebo ne, tak ho prostě smažete. Ale za nějakých řídkých okolností, kdy tento prvek stále existuje v neaktuálních zdrojích (staré letecké snímky nebo importní zdroje, atd.), můžete použít tuto značku, abyste upozornili další mappery, aby jej opět nepřidávali.

Jak značit

Přidejte jmenný prostor "no:" ke všem klíčům, které již nejsou relevantní vzhledem k aktuálnímu stavu objektu, aniž byste měnili jeho geometrii (ponechte jako uzel, byl-li to uzel, cestu ponechte jako cestu). Měli byste zacházet se všemi značkami objektu jako se sadou faktů o objektu a přidat předponu ke všem těm faktům, které již nejsou pravdivé v důsledku neexistence objektu.

Důrazně doporučujeme přidání poznámky note=*, kde vysvětlíte, proč jste objekt jen nesmazali, jinak to další mapper může prostě jen opět smazat.

Proč?

Tato značka může být později použita k vyhledání průniků s jinými objekty, aby se našly prvky, které neměly bát znovu přidány.

Použití (možná) podobných konceptů

  • removed:* ~1000 použití v databázi k 11/2014. Většina značek je removed:power=* a removed:design=*
  • demolished:* ~1000 použití v databázi k 11/2014.
  • demolished_* ~50 použití v databázi k 11/2014.
  • no:* ~100 použití v databázi k 11/2014.
  • was:* ~4500 použití v databázi k 11/2014.
  • was_* ~30 použití v databázi k 11/2014.
  • old:* ~200 použití v databázi k 11/2014.
  • former_* ~500 former_name a 100 former_* použití v databázi k 11/2014.
  • former: ~100 použití v databázi k 11/2014.
  • gone:* ~40 použití v databázi k 11/2014.

Alternativy k účelu této značky

Mělo by být možné použít historii smazaných objektů, aby se zjistilo, zda byly někým opětovně přidány. Ovšem nejsou dostupné žádné praktické nástroje pro dotazy na historii. Tedy toto řešení je dočasným obejitím problému, které lze později nahradit porovnáním na základě historie.

Měly byste přidat poznámky, abyste varovali další uživatele před znovupřidáním smazaných objektů.

Viz také