Pl:Key:motorboat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorboat
A.12 Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb.svg
Opis
Zezwolenie dostępu dla łodzi z napędem silnikowym. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

motorboat=* - służy do oznaczenia zezwolenia dostępu dla łodzi z napędem silnikowym na otwartych drogach wodnych (rzeki, kanały i jeziora) w żegludze śródlądowej dla różnych rodzajów statków od dużych statków na głównych drogach wodnych, do łodzi rekreacyjnych lub innych jednostek.

Zwykle będzie to podklucz dla:

Wartość można zdefiniować jako "yes".

On waterway where motorboat cannot navigate, the key can be omited.

(Note: This is strange as general rule for access=* keys is that when unknown/unspecified then general access is assumed. So probably better would be to specify the value in all cases.)

See access=* for other possible values.

Żeglowność

The waterway is  navigable if one of theses tags are used :

Zobacz również