Pl:Key:motorboat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorboat
(motorówka)
A.12 Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb.svg
Opis
Zezwolenie dostępu dla łodzi z napędem silnikowym. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

motorboat=* - służy do oznaczenia zezwolenia dostępu dla łodzi z napędem silnikowym na otwartych drogach wodnych (rzeki, kanały i jeziora) w żegludze śródlądowej dla różnych rodzajów statków od dużych statków na głównych drogach wodnych, do łodzi rekreacyjnych lub innych jednostek.

Zwykle będzie to podklucz dla:

Wartość można zdefiniować jako "yes".

On waterway where motorboat cannot navigate, the key can be omited.

(Note: This is strange as general rule for access=* keys is that when unknown/unspecified then general access is assumed. So probably better would be to specify the value in all cases.)

See access=* for other possible values.


Żeglowność

The waterway is  navigable if one of theses tags are used :

Zobacz również