Pl:Key:cycleway:surface

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway:surface
Witosa bike 2.jpg
Opis
Nawierzchnia drogi dla rowerów, do użycia jeśli klucz surface nie wystarcza. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Rowery
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

Podaje nawierzchnię drogi dla rowerów. Przydatne highway=* z cycleway=* gdzie surface=* nie wystarcza. Przydatne dla wspólnego chodnika i drogi dla rowerów tagowanych np:

Obiekt który może być zaznaczony jedna linia z cycleway:surface=asphalt dla oznaczenia nawierzni części rowerowej lub jako osobne highway=footway i highway=cycleway każda z surface=*

Warianty cycleway:left:surface=*, cycleway:right:surface=*, and cycleway:both:surface=* mogą być przydatne jeśli droga ma różną nawierzchnię dróg dla rowerów po obu stronach.

Jest to część bardziej generalnego schematu - zobacz Key:cycleway#Supplementary details.

See also