Pl:Key:club

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg club
(klub)
MucSWA SchildVereinsheim 2012.JPG
Opis
Miejsce, w którym znajduje się klub. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Kluby
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 27
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

club=* - służy do oznaczenia miejsca w którym znajduje się klub.

Opis obiektu

Klub jest związkiem dwóch lub więcej osób zjednoczonych w wspólnym interesie lub celu.
Klub usług, na przykład, istnieje dla wolontariuszy lub charytatywnych działań. Istnieją kluby poświęcone hobby, klubom sportowym, działalności społecznej, polityczne, religijne itd.

Wikipedia artykuł o klubach

Racjonalne uzasadnienie

Propozycja ta ma na celu zapewnienie tagu do mapowania lokalizacji, w której kluby regularnie się spotykają. Logika tagowania jest taka sama jak dla office=* i craft=*.

Tagowanie

Przykładowa lista popularnych klubów:

Zalecane kombinacje

Siedziba klubu może być tagowana amenity=community_centre z typem community_centre=club_home i ewentualnie grupą docelową community_centre:for=*; albo w budynku lub zawierająca ten sam element dla klubu.

Pamiętajmy o dodaniu tagu website=* dla danego klubu.

Podstawowe wartości

club=* można traktować podobnie jak shop=*/office=*/craft=*. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego tagu club=* możemy dodać jeden z nich lub skorzystać z tagu club=yes.

Tag leisure=club jest uważane za przestarzały i nie powinien być dłużej stosowany.

Zobacz też

Przypuszczalne błędy tagowania

Zamień na club=*. Jeśli już jest, to można usunąć tag amenity=club. To jest zwykle na tyle (działa po prostu jak shop=*).

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!