Pl:Key:club

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg club
MucSWA SchildVereinsheim 2012.JPG
Opis
Miejsce, w którym znajduje się klub. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Kluby
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 31
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

club=* - służy do oznaczenia miejsca w którym znajduje się klub.

Opis obiektu

Klub jest związkiem dwóch lub więcej osób zjednoczonych w wspólnym interesie lub celu.
Klub usług, na przykład, istnieje dla wolontariuszy lub charytatywnych działań. Istnieją kluby poświęcone hobby, klubom sportowym, działalności społecznej, polityczne, religijne itd.

Wikipedia artykuł o klubach

Racjonalne uzasadnienie

Propozycja ta ma na celu zapewnienie tagu do mapowania lokalizacji, w której kluby regularnie się spotykają. Logika tagowania jest taka sama jak dla office=* i craft=*.

Tagowanie

Przykładowa lista popularnych klubów:

Zalecane kombinacje

Siedziba klubu może być tagowana amenity=community_centre z typem community_centre=club_home i ewentualnie grupą docelową community_centre:for=*; albo w budynku lub zawierająca ten sam element dla klubu.

Pamiętajmy o dodaniu tagu website=* dla danego klubu.

Podstawowe wartości

club=* można traktować podobnie jak shop=*/office=*/craft=*. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego tagu club=* możemy dodać jeden z nich lub skorzystać z tagu club=yes.

Tag leisure=club jest uważane za przestarzały i nie powinien być dłużej stosowany.

Zobacz też

Przypuszczalne błędy tagowania

Zamień na club=*. Jeśli już jest, to można usunąć tag amenity=club. To jest zwykle na tyle (działa po prostu jak shop=*).

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!