Cs:Key:club

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg club
MucSWA SchildVereinsheim 2012.JPG
Popis
Místo, kde se pravidelně schází klub. Show/edit corresponding data item.
Skupina: clubs
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Ze stránky  club(en):

Klub je spolek dvou nebo více lidí spojených stejným zájmem nebo cílem. Může se jednat například o dobrovolnické nebo charitativní aktivity; existují kluby, kde se věnují koníčkům a sportům, sociálním aktivitám, politice a náboženství a tak dále.

Zdůvodnění

Tento návrh nabízí klíč pro mapování místa, kde se klub pravidelně schází. Logika značení je stejná jako u značek shop=*, office=* a craft=*.

Značení

Příklady různých klubů:

Vhodné kombinace

Základnu klubu lze označit amenity=community_centre s typem community_centre=club_home a možná i cílovou skupinou community_centre:for=*; buď na budově, kde se klub schází, nebo na stejném prvku, kde je značka club=*.

Nezapomeňte přidat ke klubu značku website=*.

Obecné hodnoty

Značka club=* může existovat sama o sobě stejně jako značky shop=*/office=*/craft=*. Pokud nenajdete žádnou značku club=*, tak nějakou přidejte, nebo použijte značku club=yes.

Značka leisure=club je považována za zastaralou a již by neměla být používána.

Viz také

Možné chyby ve značení

Nahraďte značkou club=*. Pokud ji již má, můžete odstranit značku amenity=club. To obvykle stačí (funguje to jako shop=*).

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!