Cs:Tag:healthcare=blood_donation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg healthcare = blood_donation
Blood donation centre interior.jpeg
Popis
Centrum, kde můžete darovat krev, plazmu či krevní destičky a možná si nechat odebrat vzorky kmenových buněk. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Healthcare-14.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Wikidata

Centrum, kde můžete darovat krev, plazmu či krevní destičky a možná si nechat odebrat vzorky kmenových buněk.

Jak mapovat

Buď

  • přidejte uzel na střed zařízení a označte jej značkami uvedenými níže, nebo
  • zakreslete cestu okolo budovy zařízení a označte ji building=* a značkami uvedenými níže. (Složitější budovy může být nutné zakreslit multipolygonem.)

Značení

Klíč Hodnota Popis Ilustrace

Hlavní značka

healthcare blood_donation Centrum, kde můžete darovat krev, plazmu či krevní destičky a možná si nechat odebrat vzorky kmenových buněk. Blood donation centre exterior.jpeg

Informace o centru

operator * Název organizace, která organizuje darování, např. Červený kříž
ref * Referenční kód centra, má-li nějaký
phone * Telefon do centra
email * E-mail na centrum
website * Webová stránka centra
opening_hours * (Pozor: má specifickou syntaxi) Otevírací doba centra

Které části krve lze darovat

Je-li něco z těchto uvedeno, ostatní jsou implicitně za neznámé. Přidejte explicitně značky s hodnotou no, znáte-li situaci.
blood:whole yes/no Zda zde můžete darovat krev(en). Blood donation device.jpg
blood:plasma yes/no Zda zde můžete darovat krevní plazma. To se dělá zařízením pro plazmaferézu. Plasmapheresis.jpg
blood:platelets yes/no Zda zde můžete darovat krevní destičky. To se dělá zařízením pro plateletpheresis. Plateletpheresis 2.jpg
blood:stemcells yes/no Zda si můžete nechat odebrat vzorky krve pro určení typu tkáně vašich kmenových buněk. Může být vyžadováno, abyste se objednal.

Kompenzace za darování

donation:compensation no Za darování nic nedostanete.
donation:compensation yes Za darování dostanete nějakou kompenzaci (použijte pod-značky níže, znáte-li typ kompenzace).
Pokud yes, označte, víte-li, i typ kompenzace
Pokud je uvedena alespoň jedna hodnota, ostatní se berou jako no.[1]
donation:compensation:payment yes Za darování dostanete zaplaceno, buď hned po darování nebo po určitém počtu darování.
donation:compensation:vouchers yes Za každé darování dostanete nějaké poukázky. To mohou být buď poukázky na zábavné odměny přímo v darovacím centru, nebo kupóny do místních obchodů. Thank-you-vouchers.jpg
donation:compensation:gift yes Můžete si po darování vybrat malý dárek. Nemusíte sbírat poukázky, abyste dárek dostali. Tuto značku můžete použít v kombinaci se značkou donation:compensation:vouchers=yes, což znamená buď, že dostanete na výběr mezi poukázkami a malým dárkem, nebo že můžete mít obojí. Click here to search for pictures with Google Images

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Překlad této šablony můžete editovat zde.

Vykreslování

Zatím nikde nevykreslováno.

Možná ikonka:

Příklad této ikonky v mapě

Příklady

  • node 2818569027 Centrum pro darování krve v Brugách, Belgie
  • way 281211429 Centrum pro darování krve v Aalstu, Belgie

Předvolba JOSM

Obrazovka okna předvolby

Existuje i předvolba pro JOSM. Chcete-li ji přidat, otevřete předvolby JOSM, jděte na třetí záložku vlevo (mapa s mřížkou navrchu) a pak třetí záložku nahoře (Předvolby značení). Zvolte Blood donation by M!dgard ze seznamu dostupných předvoleb a klikněte na šipku napravo od seznamu. Stiskněte tlačítko OK na spodku okna a restartujte JOSM.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Externí odkazy

Poznámky pod čarou

  1. So donation:compensation:vouchers=yes implies donation:compensation:payment=no and donation:compensation:gift=no. There's no need to explicitly add the latter.