NL:Tag:healthcare=blood_donation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg healthcare = blood_donation
Blood donation centre interior.jpeg
Omschrijving
Plaats waar je bloed, plasma en/of bloedplaatjes kan doneren, en eventueel stamcelmonsters kan laten nemen Edit or translate this description.
Representatie in openstreetmap-carto
Healthcare-14.svg
Groep: Health
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: goedgekeurdPage for proposal

Wikidata

Een plaats waar je bloed, plasma en/of bloedplaatjes kan doneren, en eventueel stamcelmonsters kan laten nemen.

Hoe mappen?

  • Ofwel voeg je een node toe in het midden van de faciliteit en tag je die met de tags hieronder;
  • ofwel teken je het gebouw van de faciliteit, en tag je die met building=yes en de tags hieronder. (Voor complexe gebouwen kan het nodig zijn een multipolygoon aan te maken.)

Tags

Sleutel Waarde Beschrijving Foto

Hoofdtag

healthcare blood_donation Een plaats waar je bloed, plasma en/of bloedplaatjes kan doneren, en eventueel stamcelmonsters kan laten nemen Blood donation centre exterior.jpeg

Informatie over de faciliteit

operator * De naam van de organisatie die de donatie inricht, bv. Rode Kruis Vlaanderen
ref * De referentiecode van de faciliteit, als die er een heeft
phone * Telefoonnummer van de faciliteit
email * E-mailadres van de faciliteit
website * Website van de faciliteit
opening_hours * (Opgelet: heeft een specifieke syntax) Openingsuren van de faciliteit

Welke bloedcomponenten gedoneerd kunnen worden

Als er een of meerdere zijn gegeven, worden de anderen als niet gekend verondersteld. Voeg tags no toe als je de situatie kent.
blood:whole yes/no Of je hier volbloed kan doneren Blood donation device.jpg
blood:plasma yes/no Of je hier plasma kan doneren. Dit wordt gedaan met een plasmaferesetoestel. Plasmapheresis.jpg
blood:platelets yes/no Of je hier bloedplaatjes kan doneren. Plateletpheresis 2.jpg
blood:stemcells yes/no Of je hier bloedstalen kan laten nemen om het weefseltype van je stamcellen te laten bepalen.

Compensatie voor de donatie

donation:compensation no Je krijgt geen compensatie voor je donatie.
donation:compensation yes Je wordt gecompenseerd voor je donatie (gebruik de subtags hieronder als je weet wat voor compensatie je kan krijgen).
Zo ja, tag ook wat voor compensatie er wordt gegeven als je dat weet
Als er een of meerdere zijn gegeven, worden de anderen no verondersteld.[1]
donation:compensation:payment yes Je wordt betaald voor elke donatie, ofwel vlak erna ofwel na een aantal keer.
donation:compensation:vouchers yes Je krijgt een of meer bonnetjes als je doneert. Dat kunnen bonnetjes zijn die je kan inruilen voor leuke attenties in het donorcentrum zelf, of kortingsbonnen voor lokale zaken. Thank-you-vouchers.jpg
donation:compensation:gift yes Je kan een geschenkje kiezen na je donatie. In Japan wordt dit "献血粗品" genoemd. Je moet geen bonnetjes verzamelen voor deze geschenkjes. Je kan deze tag wel in combinatie met donation:compensation:vouchers=yes gebruiken, dit betekent dan ofwel dat je kan kiezen tussen een geschenk en een bon, ofwel dat je beiden krijgt. Click here to search for pictures with Google Images

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. De Nederlandse vertaling kan hier worden bewerkt.

Rendering

Wordt nog nergens gerenderd.

Een voorgesteld icoontje:

Een voorbeeld van dit icoontje op een kaart

Voorbeelden

  • node 2818569027 Bloeddonorcentrum in Brugge, België
  • way 281211429 Bloeddonorcentrum in Aalst, België

Externe verwijzingen

Voetnoten

  1. So donation:compensation:vouchers=yes implies donation:compensation:payment=no and donation:compensation:gift=no. There's no need to explicitly add the latter.