Talk:Pl:Key:sidewalk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Która strona drogi jest lewa a która prawa ?

Zawsze bierz pod uwagę wektor linii, czyli w którym kierunku jest strzałka. --Władysław Komorek (talk) 07:29, 5 June 2014 (UTC)