Pl:Tag:landuse=animal_keeping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = animal_keeping
(użytkowanie ziemi = teren_dla_zwierząt)
Open stable Velm Neuhaus.jpg
Opis
Teren wykorzystywany do hodowli zwierząt. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje

implies=

Zobacz też
Status: w użyciuPage for proposal

landuse=animal_keeping stosowany do oznaczenia terenu do hodowli zwierząt.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest zwierzęta lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag landuse=animal_keeping

Oprócz głównego tagu landuse=animal_keeping można stosować następujące znaczniki podrzędne dla dalszego uściślenia:

Przykłady

Tagi Opis Zdjęcia
obszar
landuse=animal_keeping
animal_keeping=horse
animal_keeping:type=open_stable
Otwarta stajnia dla koni.

Uwaga dla rodowitych użytkowników języka angielskiego: w Wielkiej Brytanii termin open stable jest raczej nieznany, ponieważ z pewnych powodów prawnych tam nie istnieją. W jakiś sposób podobny jest z field shelter - również czasami nazywane free barn. W przeciwieństwie do otwartej stajni, obiekty w obrębie obszaru (jak na przykład paśniki, miejsca pojenia, ...) muszą być ruchome.

Open stable Velm Neuhaus.jpg
obszar
landuse=animal_keeping
animal_keeping=horse
animal_keeping:type=paddock
Padok dla koni.
Dotyczy również obszaru na otwartym powietrzu z padokiem. Dla zamkniętego obszaru padoku zobacz building=stable.

Uwaga: Dla pastwisk stosujemy tag landuse=meadow lub lepiej meadow=pasture.

Paddock 01.jpg