Pl:Tag:landuse=depot

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = depot
(użytkowanie ziemi = zajezdnia)
RET remise Beverwaard (2).JPG
Opis
Teren wykorzystywany jako zajezdnia, terminal kontenerowy. Edit or translate this description.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zaproponowany

landuse=depot - jest stosowany w celu opisania obszaru wykorzystywanego do przechowywania sprzętu/urządzeń, o ograniczonym dostępnie dla osób postronnych, np: zajezdnia (dla pociągów, autobusów, tramwajów), terminal kontenerowy (plac składowy dla kontenerów).

Opis obiektu

Obejmuje obszar hali(hall), postojowo-obsługowe np: zajezdna wraz z terenami przyległymi. Powierzchnia wykorzystywana do przechowywania jest zwykle własnością prywatną, może zawierać obiekty serwisowe (plac postojowo-manewrowy, warsztat, myjnia itd:.).

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest zajezdnia lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag landuse=depot.

Dodatkowe wartości

Wartości dla depot

Tag depot=* jest wykorzystamy do oznaczenia przeznaczenia, a nie rodzaju przechowywanego sprzętu.

  • depot - zajezdnia kolejowa.
  • bus - zajezdnia autobusowa.
  • tram - zajezdnia tramwajowa.
  • service - pomieszczenie serwisowe.
  • police - zajezdnia policyjna.
  • container
  • building_material
  • ...

Przykłady dla depot

Rodzaj Wartość Zdjęcie
Zajezdnia autobusowa * landuse=depot Slatyford Bus Depot 2012.jpg Bielsko-Biała, zajezdnia MZK.jpg
Terminal kontenerowy * landuse=depot Puertobarcelona2.jpg

Możliwe błędy tagowania

industrial=depot


Zobacz też

Słowo depot (w języku polskim) jest pochodzenia francuskiego i oznacza: "industrialne" garaże, Remiza (obecnie tylko o bazie straży pożarnej) i Depo (zdarza się w żargonie kolejowym).