Pl:Tag:landuse=depot

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = depot
(użytkowanie ziemi = zajezdnia)
RET remise Beverwaard (2).JPG
Opis
Teren wykorzystywany jako zajezdnia, terminal kontenerowy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zaproponowanyPage for proposal

landuse=depot - jest stosowany w celu opisania obszaru wykorzystywanego do przechowywania sprzętu/urządzeń, o ograniczonym dostępnie dla osób postronnych, np: zajezdnia (dla pociągów, autobusów, tramwajów), terminal kontenerowy (plac składowy dla kontenerów).

Opis obiektu

Obejmuje obszar hali(hall), postojowo-obsługowe np: zajezdna wraz z terenami przyległymi. Powierzchnia wykorzystywana do przechowywania jest zwykle własnością prywatną, może zawierać obiekty serwisowe (plac postojowo-manewrowy, warsztat, myjnia itd:.).

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest zajezdnia lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag landuse=depot.

Dodatkowe wartości

Wartości dla depot

Tag depot=* jest wykorzystamy do oznaczenia przeznaczenia, a nie rodzaju przechowywanego sprzętu.

  • depot - zajezdnia kolejowa.
  • bus - zajezdnia autobusowa.
  • tram - zajezdnia tramwajowa.
  • service - pomieszczenie serwisowe.
  • police - zajezdnia policyjna.
  • container
  • building_material
  • ...

Przykłady dla depot

Rodzaj Wartość Zdjęcie
Zajezdnia autobusowa * landuse=depot Slatyford Bus Depot 2012.jpg Bielsko-Biała, zajezdnia MZK.jpg
Terminal kontenerowy * landuse=depot Puertobarcelona2.jpg

Możliwe błędy tagowania

industrial=depot


Zobacz też

Słowo depot (w języku polskim) jest pochodzenia francuskiego i oznacza: "industrialne" garaże, Remiza (obecnie tylko o bazie straży pożarnej) i Depo (zdarza się w żargonie kolejowym).