Pl:Tag:industrial=depot

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg industrial = depot
(przemysłowe= magazyn)
Po Lam Ambulance Depot (blue sky).jpg
Opis
Miejsce, w którym pojazdy są przechowywane i naprawiane. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Wikidane
Status: w użyciu

industrial=depot - służy do oznaczenia miejsca w którym pojazdy są przechowywane i naprawiane.

Opis obiektu

Depot

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest magazyn lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=depot oraz landuse=industrial.

Poza obszarem landuse=garages i pojazdów w industrial=depot zwykle miejsce to należy do jednego podmiotu (departament policji, straż, firma transportowa, kolej itp.).

Zobacz też