Pl:Land use and areas of natural land

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap umożliwia proste odwzorowanie użytkowania ziemi przez wydzielenie area i zastosowaniu tagów landuse lub innej klasyfikacji użytków natural.
Rendering obsługują wiele z tych tagów reprezentując obszary o różnym zagospodarowaniu w rożnych barwach np: obszar przemysłowy, obszar mieszkalna itd:.

Dyskusja o mapowaniu różnych powierzchni nie dobiegła końca, zobacz: #Trudne pytania

Przykład

Okolica Newport ma urozmaicone zagospodarowanie przestrzeni, które możemy zobaczyć w postaci mozaiki barw na mapie.

Na powyższym fragmencie możemy zobaczyć powierzchnie opisane takimi tagami jak:

landuse=residential
landuse=industrial
landuse=farmland
landuse=meadow
landuse=quarry
landuse=recreation_ground
landuse=allotments
landuse=cemetery
natural=heath
natural=scrub
natural=wood
amenity=school
amenity=hospital

Trudne pytania

Poniżej jest przedstawionych klika trudnych kwestii dotyczących mapowania obszarów:

Czy zamierzamy zapewnić wszystkim obszarom kraju konkretny użytek gruntów?

Może być dobrze, ale w jaki sposób poradzimy sobie z ziemią uprawną w praktyce (lub pustynią/nieużytkami w niektórych krajach), które stanowią znaczną część lądu poza miastami? Jak powinniśmy przystąpić do ich mapowania? Podczas gdy są one tylko połowicznie odwzorowane, mapa wygląda dziwnie niekompletnie, z dużymi brązowymi plamami nad miejscami, w których faktycznie stoją gospodarstwa. Dlaczego rendering działa w ten sposób?

Czy obszary przyległe do użytkowanych gruntów powinny współdzielić swoje węzły? Czy przyległe ulice powinny również dzielić węzły z obszarami użytkowania gruntów?

Różni mapujący mają różne podejścia do tego. Niektórzy zostawiają niewielką lukę między obszarami użytkowania gruntów i otaczającymi je elementami, ponieważ udostępnianie węzłów utrudnia pracę z danymi.

Podobne pytanie jak powyżej dotyczy tego, czy tereny użytkowane gruntowo powinny zawsze być połączone z przecinającymi się drogami (mają wspólny węzeł)?

Powszechną praktyką jest robienie tego kiedy ścieżka highway=footway przekracza park leisure=park, ale to oznacza że dane dotyczące użytkowania gruntów są mniej łatwe w obsłudze, ponieważ są "zszywane" wzdłuż ścieżki dla pieszych.

Jaką rozdzielczość powinniśmy zastosować przy mapowaniu rolnictwa?

Czy landuse=farmland jest obszarem pojedynczego pola, czy też powinnyśmy narysować większe obszary zawierające wiele pól? Jakiej rozdzielczości używamy podczas mapowania w miastach?

Powiązane projekty