Pl:Tag:landuse=reservoir

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = reservoir
(użytkowanie_ziemi = zbiornik)
GibsonR.jpg
Opis
Zbiornik zmagazynowanej wody. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Base layer water.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

Wikidane

landuse=reservoir - stosowany do oznaczenia położenia zbiornika zmagazynowanej wody.

Opis obiektu

 Reservoir
Mogą być zakryte lub odkryte. Zwykle tworzona przez tamę na naturalnym przepływie wody.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag landuse=reservoir

Nastąpiło poważne zamieszanie, czy tag landuse=reservoir jest przestarzały, ale okazało się, że jest not deprecated i tag landuse=reservoir jest częściej stosowany niż "nowy" sposób natural=water + water=reservoir.

Dobrym pomysłem może być oznaczenie rzeczywistej części wód, dodatkowo, za pomocą tagów natural=water + water=reservoir lub zamiast landuse=reservoir.
Zobacz również zatwierdzoną propozycję zbiornika wodnego i wskazówki do dyskusji na stronie dyskusji.

Dodatkowe tagi

Wartości dla reservoir_type

Rendering

Obecnie większość rendererów interpretuje i odzwierciedla landuse=reservoir jako widoczny obszar otwartej wody.
Blue area

Propozycje

  • zatwierdzone i aktywne: propozycja szczegółów wody, które zapewniają alternatywne oznaczanie.
  • w dyskusjach mailowych sformułowano życzenie stworzenia schematu znakowania obejmującego obszary i przedmioty związane ze zbiornikami wodnymi (nadzbiór obecnej definicji).
    Chociaż może się to wydawać logiczne, aby użyć do tego celu tagu landuse=reservoir, ale byłoby to sprzeczne z powszechnie używanymi definicjami, a zamiast tego należy zaproponować inny schemat oznaczania.

Zobacz też

References

  1. Example: Stroud Green (covered reservoir) on Wikimedia Commons