Category:Pl:Gospodarka wodna

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Artykuły odnoszące się do Gospodarki wodami, obejmujące zarządzanie wodą, w tym wydobywanie wody pitnej ze studni, wykorzystanie zbiorników i rurociągów, a także oczyszczanie ścieków.