Pl:Key:pump

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg pump
(pompa)
Mali water pump.jpg
Opis
Opisuje w jaki sposób woda jest pozyskiwana ze studni. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: gospodarka wodna
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 3
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

pump=* - informuje w jaki sposób woda jest pozyskiwana ze studni (man_made=water_well).

Mapowanie

Proponowany podział

pump=powered Dla pomp pozyskujących wodę w sposób mechaniczny za pomocą silnika elektrycznego lub spalinowego.
pump=manual Dla pomp pozyskujących wodę za pomocą pracy ludzkiej.
pump=no Dla studni gdzie woda nie jest pozyskiwana z pomocą pomp. Taki typ studni spotykamy już coraz rzadziej woda jest wydobywana ze studni za pomocą np: wiader.

Zobacz też

  • drinking_water=yes tzw: "woda pitna" zdatna do picia bez przegotowania
  • drinking_water=no tzw:. "techniczna" (woda nie poddana badaniu) potencjalnie zdatna do picia jednak po przegotowaniu.
  • natural=spring woda wypływająca ze źródła. Czasami woda ze źródła zasila Termy (łaźnie rzymskie)
  • man_made=water_well Studnia wykopana w celu pozyskania wody z warstwy wodonośnej.
  • amenity=drinking_water Informuje że jest dostęp do wody. Jest to pierwszy tag opisujący dostęp do wody i powinien być bardziej sprecyzowany.