Croatia/Ceste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Croatia (glavna) Kategorije Korisnici Komunikacija Pomoć za početnike
Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista


Klasifikacija cesta

Prilikom označavanja cesta koristi se najnovija Odluka o razvrstavanju javnih cesta.

Princip označavanja

 1. Nacrtajte cestu (ili uredite postojeću). Cestu označavajte sa tagom zavisno od kategorije ceste:
  • highway=motorway => Autocesta
  • highway=trunk => Brza cesta (cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila, najmanje dvije fizički odvojene kolničke trake i bez raskrižja u istoj razini)
  • highway=primary => Državna cesta
   • Ako je državna cesta ujedno i autocesta (npr. Zagrebačka obilaznica), onda se označava kao autocesta.
  • highway=secondary => Županijska cesta, ili bivša županijska cesta na području gradova.
  • highway=tertiary => Lokalna cesta, ili bivša lokalna cesta na području gradova.
  • highway=unclassified => Nerazvrstana cesta.
  • highway=residential => Nerazvrstana cesta koja se koristi najviše od stanara ulice.
  • highway=living_street => Ulica koja je označena prometnim znakom "zona smirenog prometa" u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojem je dječja igra svugdje dopuštena.
  • highway=track => Makadam ili zemljani put koji se koristi pretežito u poljoprivredne ili gospodarske svrhe (putevi uz oranice, šumski putevi). Ne koristiti ovaj tag za put koji vodi do kuća.
  • highway=service => Koristiti za servisne ceste (često access=private) u industrijskim zonama, pristupne ceste za benzinske pumpe, prilaze kućama (zajedno sa tagom service=driveway) i slično.
 2. Dodati ili izmijeniti tag ref=*, može se dodati i int_ref=* ako je cesta dio mreže E-cesta.
  • Državne ceste se označavaju prefiksom D, županijske i lokalne bez prefiksa
  • Ako je dionica sastavni dio više cesta u ref tag dodati obje oznake odvojene točka-zarezom. Npr. ref=D1;D6
 3. Za državne, županijske i lokalne ceste radimo relacije, gdje relaciju čine sve dionice neke ceste. Kreirajte novu relaciju za cestu ili urediti postojeću tako da se izaberu SVI segmenti dionice, postavite tagove relacije kako slijedi:
 4. Poslati promjene na OSM

Označavanje cesta na području velikih gradova

2012. godine donesena je Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.[1] U njoj kaže da više nema županijskih i lokalnih cesta na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija. One su pretvorene u nerazvrstane ceste kojima upravlja pojedini grad. Morat će se označavati na način na koji ih vode ti gradovi. Dok se ne usaglasi način označavanja novih kategorizacija po gradovima, u OpenStreetMapu te ceste označavamo kako su bile označavane prije nego su postale nerazvrstane ceste. Za popis već označenih nerazvrstanih cesta vidi: Nerazvrstane ceste.

Neasfaltirane razvrstane ceste

Razvrstane ceste sa površinom lošijom od asfalta, betona ili kaldrme (surface=asphalt, surface=concrete, surface=sett) označavaju se tagom highway=unclassified.

Većina razvrstanih cesta u Hrvatskoj su asfaltirane, ali postoje iznimke. Par državnih cesta, i dosta više županijskih i lokalnih cesta su neasfaltirane (ili nebetonirane) iz raznih razloga. Ponekada su to ceste koje unatoč svojoj kategoriji nisu toliko važne jer postoje dobri alternativni pravci. Ponekada su to ceste u regiji koja je nerazvijenija od drugih, pa su i važne ceste pod makadamom. A ponekada su to turističke ceste kao D547. U svakom slučaju, hrvatska OSM zajednica je odlučila[2] te ceste označavati sa highway=unclassified. Na taj način se manje pametni programski routeri koji ne gledaju surface=* tag natjeraju da nižom ocijenom ocijene tu cestu, kao što se i korisnicima vizualno pokazuje da tu nema velike ceste. U nekim državama gdje je velik udio makadama ovo ne bi imalo smisla jer su tamo i makadami jako važne prometnice, ali mislimo da to u Hrvatskoj nije slučaj, te bi to moglo korisnike karte navesti na krivi put.

Korisnici podataka i dalje mogu iz OSM baze izvući državne, županijske i lokalne ceste jednostavnim upitima na relacije sa prikladnim tagovima.

Dodatne oznake na prometnicama

Kod označavanja prometnica poželjno je osim klasifikacije unijeti i neke dodatne informacije. Klasifikacije cesta u Hrvatskoj mogu se pronaći na Hr:Map Features#Highway.

Ovo je samo dio atributa koji se mogu dodati, veća lista se nalazi na highway=*

motorroad

 • motorroad=yes => Opisuje ceste koje su rezervirane za promet motornih vozila. Nije potrebno stavljati na autoceste i brze ceste jer se podrazumijeva.
 • motorroad=no => Opisuje brze ceste koje nemaju svojstva isključivo ceste za motorna vozila. Trenutno nema takvih u Hrvatskoj

Dozvoljeni smjer

 • oneway=yes => Označava jednosmjernu cestu
 • oneway=-1 => Označava jednosmjernu cestu u suprotnom smjeru od smjera linije (nije preporučeno koristiti)
 • oneway=no => Označava dvosmjernu cestu. Nije potrebno stavljati ovaj tag osim ako se iz nekog razloga (nedavna promjena i sl.) želi naglasiti da je cesta dvosmjerna ili ako dio autoceste highway=motorway želimo označiti kao dvosmjeran (u slučaju radova).

Broj traka

Poželjno je označiti broj traka na svakoj ucrtanoj prometnici i to pomoću oznake "lanes"

 • lanes=1 => bi označavalo cestu sa samo jednom trakom neovisno jeli u jednom ili oba smjera
 • lanes=2 => bi bila klasična prometnica sa po jednom trakom u svakom smjeru ili brza cesta sa po dvije trake u svakom smjeru gdje su smjerovi fizički odvojeni, primjer bi bio dio Slavonske avenije u Zagrebu.
 • lanes=3 => bi bile dvije trake u jednom smjeru i jedna u suprotnom, npr proširenje za skretanje koje ima svoju traku, ili neka veća gradska prometnica koja ima sve 3 trake u istom smjeru, npr Zeleni val u Zagrebu.
 • lanes=4 => bi bile po dvije trake u svakom smjeru bez da su smjerovi fizički odvojeni ili bi bilo 3 u jednom 1 u drugom smjeru, ili sve 4 u istom smjeru gdje sve 4 mogu ići ravno, a mogu i 2 ravno i dvije za skretanje na svaku stranu.

Po ovim osnovnim kriterijima bi se trebao označavati broj prometnih traka. Moguće je i detaljno specificirati koliko ima traka u kojem smjeru.

Ako prometnica ima 3 trake s tim da je jedna rezervirana za javni prijevoz (bus, taxi) onda bi trebalo označiti na sljedeći način:

a ako je samo za bus a ne i za taxi onda se označava

Maksimalna brzina

Ograničenje od 50 km/h u naseljenim mjestima je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 60 km/h na 50 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje od 90 km/h u naseljenim mjestima je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 80 km/h na 90 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje na autoputu

Ako postoji znak koji ograničava na neku drugu brzinu potrebno ga je to posebno označiti.

Moguće je označiti i različito ograničenje brzine ovisno o smjeru kretanja (forward, backward).

Površina

Površina se ne odnosi samo na ceste nego i na staze, pješačke zone i dr.

Ima ih još mnogo pa pogledajte listu.

Širina

Označavanje širine ceste, pješačke staze, biciklističke staze...

Također ako postoje ograničenja za visinu ili širinu i njih možete označiti.

 • maxwidth=3.5 => ograničenje na širinu vozila od 3,5 m
 • maxheight=2.5 => ograničenje na visinu vozila od 2,5 m

Rasvjeta

 • lit=yes =>postoji rasvjeta (koristite "24/7" za cjelodnevnu rasvjetu, npr. tuneli.)
 • lit=no => nema rasvjete
 • lit=automatic => automatska kontrola rasvjete preko senzora pokreta

Također se mogu označavati pojedini rasvjetni stupovi.

Pločnik

Moguće je i označiti postoji li pločnik uz cestu:

 • sidewalk=both => pločnik na obje strane ulice
 • sidewalk=left/right => na kojoj strani je pločnik
 • sidewalk=no=> pločnik ne postoji
 • sidewalk=yes => postoji pločnik i možda je na obje strane, izbjegavajte ovu opciju.

Ako je pločnik dalje od ceste i odvojen zelenim pojasom moguće ga je crtati posebnom linijom i označiti kao highway=footway

Pretjecanje

Označavanje dionica gdje nije dopušteno pretjecanje drugih vozila

 • overtaking=no => zabrana pretjecanja
 • overtaking=both => pretjecanje dopušteno u oba smjera
 • overtaking=yes => pretjecanje dopušteno u svim smjerovima - više odgovara jednosmjernim ulicama
 • overtaking=forward => pretjecanje dopušteno u smjeru nacrtane linije
 • overtaking=backward => pretjecanje dopušteno u smjeru suprotnom od nacrtane linije

Označavanje biciklističke infrastrukture

 • bicycle=* se koristi za označavanje isključivo zakonske zabrane/dozvole kretanja bicikala. Vidi niže za korištenje.
 • Za označavanja fizičke mogućnosti prolaza (npr. lift ili uski prolaz), može se koristiti bicycle:physical=* (ili bolje verifiable tagovi navedeni na toj stranici kao npr. width=* i sl.)
 • Za označavanje koliko je koji dio infrastrukture poželjan za neku kategoriju biciklista može se koristiti class:bicycle=* (npr. class:bicycle:non_experienced=* za bicikliste kao djeca, početnici, starije i druge osobe koje bi radije izbjegle određene opasnije prometnice)

Korištenje taga bicycle=*

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, bicikli se u Hrvatskoj mogu kretati samo:


Stoga, bicycle=no se u Hrvatskoj treba koristiti samo u slučajevima:

Pregled cesta

Mreža E-cesta

Ceste koje pripadaju E-road mrežama označuju se tagom int_ref=*.

Autoceste

Autoceste se označavaju sa tagom highway=MOTORWAY. Autoceste koje nisu punog profila (profil brze ceste) mogu se označavati s highway=trunk i motorroad=yes.

Prometni znakovi koji ih označavaju su C64/C65 za autoceste, te C66/C67 za ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila / brze ceste.

Državne ceste

Državne ceste se u pravilu označavaju sa tagom highway=PRIMARY. Brze ceste i ceste za motorna vozila u mreži državnih cesta se mogu označavati s highway=trunk i motorroad=yes.

Županijske ceste

Županijske ceste se označavaju sa tagom highway=SECONDARY.

Lokalne ceste

Lokalne ceste se označavaju sa tagom highway=TERTIARY.

Nerazvrstane ceste

Nerazvrstane ceste po gradovima:

Kontrola

Za vizualnu kontrolu da li je dobro ucrtan tip ceste (ali nikako ne za precrtavanje od tamo!) može se koristiti https://geoportal.hrvatske-ceste.hr/

Izvori