WikiProject Croatia/Ceste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Croatia (glavna) Kategorije Korisnici Komunikacija Pomoć za početnike
Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista

Klasifikacija cesta

Prilikom označavanja cesta koristi se najnovija ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA.

Princip označavanja

 1. Nacrtajte cestu (ili uredite postojeću). Cestu označavajte sa tagom zavisno od kategorije ceste:
  • highway=motorway => Autocesta
  • highway=trunk => Brza cesta (Državna cesta rezervirana za promet motornih vozila, najmanje dvije fizički odvojene kolničke trake i bez raskrižja u istoj razini)
  • highway=primary => Državna cesta
   • Ako je državna cesta ujedno i autocesta (npr. Zagrebačka zaobilaznica), onda se označava kao autocesta.
  • highway=secondary => Županijska cesta (ako je neasfaltirana koristiti tag highway=unclassified zajedno sa surface tagom)
  • highway=tertiary => Lokalna cesta. (ako je neasfaltirana koristiti tag highway=unclassified zajedno sa surface tagom)
  • highway=unclassified => Nerazvrstana cesta ili razvrstana cesta koja nije asfaltirana
  • highway=residential => Nerazvrstana cesta koja se koristi najviše od stanara ulice.
  • highway=living_street => Ulica koja je označena prometnim znakom "zona smirenog prometa" u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojem je dječja igra svugdje dopuštena.
  • highway=track => Makadam ili zemljani put koji se koristi pretežito u poljoprivredne ili gospodarske svrhe (putevi uz oranice, šumski putevi). Ne koristiti ovaj tag za put koji vodi do kuća.
 2. Dodati ili izmijeniti tag ref=*, može se dodati i int_ref=* ako je cesta dio mreže E-cesta.
  • Državne ceste se označavaju prefiksom D, županijske i lokalne bez prefiksa
  • Ako je dionica sastavni dio više cesta u ref tag dodati obe oznake odvojene točka-zarezom. Npr. ref=A3;D1
 3. Za državne, županijske i lokalne ceste radimo relacije, gdje relaciju čine sve dionice neke ceste. Takve relacije koje predstavljaju kategoriziranu cestu povezujemo u relaciju mreža (network). Kreirajte novu relaciju za cestu ili urediti postojeću tako da se izaberu SVI segmenti dionice, postavite tagove relacije kako slijedi:
  • name=Državna cesta D34 ("Županijska cesta 1234" ili "Lokalna cesta 12345")
  • type=route
  • route=road
  • ref=D34 (ili 1234 ili 12345)
  • network=Državne ceste (Županijske ceste ili Lokalne ceste)
 4. Poslati promjene na OSM

Dodatne oznake na prometnicama

Kod označavanja prometnica poželjno je osim klasifikacije unijeti i neke dodatne informacije. Klasifikacije cesta u Hrvatskoj mogu se pronaći na Hr:Map Features#Highway.

Ovo je samo dio atributa koji se mogu dodati, veća lista se nalazi na Key:highway

motorroad

 • motorroad=yes => Opisuje ceste koje su rezervirane za promet motornih vozila. Nije potrebno stavljati na autoceste i brze ceste jer se podrazumijeva.
 • motorroad=no => Opisuje brze ceste koje nemaju svojstav isključivo ceste za motorna vozila. Trenutno nema takvih u Hrvatskoj

Dozvoljeni smjer

 • oneway=yes => Označava jednosmjernu cestu
 • oneway=-1 => Označava jednosmjernu cestu u suprotnom smjeru od smjera linije
 • oneway=no => Označava dvosmjernu cestu. Nije potrebno stavljati ovaj tag osim ako se iz nekog razloga (nedavna promjena i sl.) želi naglasiti da je cesta dvosmjerna ili ako dio autoceste highway=motorway želimo označiti kao dvosmjeran (u slučaju radova).

Broj traka

Poželjno je označiti broj traka na svakoj ucrtanoj prometnici i to pomoću oznake "lanes"

 • lanes=1 => bi označavalo cestu sa samo jednom trakom neovisno jeli u jednom ili oba smjera
 • lanes=2 => bi bila klasična prometnica sa po jednom trakom u svakom smjeru ili brza cesta sa po dvije trake u svakom smjeru gdje su smjerovi fizički odvojeni, primjer bi bio dio Slavonske avenije u Zagrebu.
 • lanes=3 => bi bile dvije trake u jednom smjeru i jedna u suprotnom, npr proširenje za skretanje koje ima svoju traku, ili neka veća gradska prometnica koja ima sve 3 trake u istom smjeru, npr Zeleni val u Zagrebu.
 • lanes=4 => bi bile po dvije trake u svakom smjeru bez da su smjerovi fizički odvojeni ili bi bilo 3 u jednom 1 u drugom smjeru, ili sve 4 u istom smjeru gdje sve 4 mogu ići ravno, a mogu i 2 ravno i dvije za skretanje na svaku stranu.

Po ovim osnovnim kriterijima bi se trebao označavati broj prometnih traka. Moguće je i detaljno specificirati koliko ima traka u kojem smjeru.

Ako prometnica ima 3 trake s tim da je jedna rezervirana za javni prijevoz(bus, taxi) onda bi trebalo označiti na sljedećinačin:

a ako je samo za bus a ne i za taxi onda se označava

Maksimalna brzina

Ograničenje od 50 km/h u naseljenim mjestima je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 60 km/h na 50 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje od 90 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 80 km/h na 90 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje na autoputu

Ako postoji znak koji ograničava na neku drugu brzinu potrebno ga je to posebno označiti.

Moguće je označiti i različito ograničenje brzine ovisno o smjeru kretanja (forward, backward).

Površina

Površina se ne odnosi samo na ceste nego i na staze, pješačke zone i dr.

Ima ih još mnogo pa pogledajte listu.

Širina

Označavanje širine ceste, pješačke staze, biciklističke staze, ...

Također ako postoje ograničenja za visinu ili širinu i njih možete označiti.

 • maxwidth=3.5 => Ograničenje na širinu vozila od 3,5m
 • maxheight=2.5 => Ograničenje na visinu vozila od 2,5m

Rasvjeta

 • lit=yes => Postoji rasvjeta. (Koristite "24/7" za cjelodnevnu rasvjetu, npr. tuneli.)
 • lit=no => Nema rasvjete.
 • lit=automatic => Automastka kontrola rasjete preko senzora pokreta.

Također se mogu označavati pojedini rasvjetni stupovi.

Pločnik

Moguće je i označiti postoji li pločnik uz cestu:

 • sidewalk=both => pločnik na obje strane ulice
 • sidewalk=left/right => na kojoj strani je pločnik
 • sidewalk=none=> pločnik ne postoji
 • sidewalk=yes => postoji pločnik i možda je na obje strane, izbjegavajte ovu opciju.

Ako je pločnik dalje od ceste i odvojen zelenim pojasom moguće ga je crtati posebnom linijom i označiti kao ohighway=footway

Pretjecanje

Označavanje dionica gdje nije dopušteno pretjecanje drugih vozila

 • overtaking=no => zabrana pretjecanja
 • overtaking=both => pretjecanje dopušteno u oba smjera
 • overtaking=yes => pretjecanje dopušteno u svim smjerovima - više odgovara jednosmjernim ulicama
 • overtaking=forward => pretjecanje dopušteno u smjeru nacrtane linije
 • overtaking=backward => pretjecanje dopušteno u smjeru suprotnom od nacrtane linije

Mreža E-cesta

Ceste koje pripadaju E-road mrežama označuju se tagom int_ref=*.

Autoceste

Autoceste se označavaju sa tagom highway=MOTORWAY. Autoceste koje nisu punog profila (profil brze ceste) mogu se označavati s highway=trunk i motorroad=yes.

Državne ceste

Državne ceste se u pravilu označavaju sa tagom highway=PRIMARY. Brze ceste i ceste za motorna vozila u mreži državnih cesta se mogu označavati s highway=trunk i motorroad=yes.

Županijske ceste

Županijske ceste se označavaju sa tagom highway=SECONDARY.

Lokalne ceste

Lokalne ceste se označavaju sa tagom highway=TERTIARY.

Nerazvrstane ceste

To su sve ceste koje ne spadaju niti u jednu gore navedenu kategoriju.
Nerazvrstane ceste se označavaju sa tagom highway=UNCLASSIFIED osim u naselju gdje se označavaju sa highway=RESIDENTIAL .
Ove ceste se ne spajaju u relacije i ne čine mrežu nerazvrstanih cesta.