Croatia/BrzeCeste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ceste označene s highway=trunk i motorroad=yes

Ref Ime ceste Dionica brze ceste Duljina (km) Komentar
A2 Zagorska autocesta Čvorište Đurmanec - vijadukt Tkalci 4 U planu je izgradnja punog profila autoceste.
A7 Primorka Tunel Jušići (planirano čvorište Trinajstići) - Šmrika (D8) 30
A8 Istarski ipsilon Čvorište Matulji (A7) - čvorište Rogovići 48 Autocesta počinje razdvajanjem prometnih traka nakon čvorišta Rogovići
U planu je izgradnja punog profila autoceste.
A9 Istarski ipsilon Mostovi Limska draga i Mirna 2 i 3
D1 Državna cesta D1 Čvorište Karlovac (A1) - Mostanje

Obilaznica oko Udbine

Čvorište Križice - Bilice (D8)

4,5

6,7

16

Završava spajanjem prometnih traka nakon nadvožnjaka Rakovac.

Počinje kod sjevernog raskrižja sa Ž5195 i završava na južnom.

Brza cesta počinje proširenjem ceste prije čvorišta Križice.

D2 Državna cesta D2 Raskrižje Josipovac - čvorište Tenjska 14 Završava spajanjem prometnih traka nakon čvorišta Tenjska.
D8 Jadranska magistrala Seget Vranjica - Stobreč 32 Počinje na raskrižju Seget Vranjica i završava kod Stobreča
D10 Podravski ipsilon Čvorište Sveta Helena (A4) - čvorište Križevci (D22) 35 Cesta je cijelom dionicom izgrađena u profilu brze ceste.

U planu je izgradnja do G.P. Gole (Mađarska).

D12 Podravski ipsilon Čvorište Vrbovec 2 (D10) - čvorište Farkaševac (D544) 12 Cesta je cijelom dionicom izgrađena u profilu brze ceste.

U planu je izgradnja do G.P. Terezino Polje (Mađarska).

D14 Državna cesta D14 Zabok (A2, D1) - čvorište Zlatar Bistrica (D29) 17 U planu je izgradnja punog profila brze ceste.
D33 Državna cesta D33 Tromilja - čvorište Vidici (D8) 7 Brza cesta počinje na raskrižju prije tunela Ploče.
D76 Državna cesta D76 Baško Polje - čvorište Zagvozd (A1) 9
D220 Državna cesta D220 Čvorište Bisko (A1) - D60 5,5
D424 Brza cesta Zadar 2 - Gaženica Zadar (luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1) 18 Cesta je cijelom dionicom izgrađena u profilu brze ceste.
D425 Državna cesta D425 ČČP Karamatići (A1) - vijadukt Radonjić (čvorište u planu) 10 Završava prije tunela Međak sjeverno od Čarapina.

Vidi još