WikiProject Croatia/BrzeCeste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Ceste označene s highway=trunk i motorroad=yes

Ref Ime ceste Dionica brze ceste Duljina (km) Komentar
A2 Zagorska autocesta Čvorište Đurmanec - vijadukt Tkalci 4 U planu je izgradnja punog profila autoceste.
A6 Autocesta Rijeka-Zagreb Čvorište Kikovica - čvorište Orehovica 10
A7 Kvarnerska autocesta Tunel Jušići (planirano čvorište Trinajstići) - Šmrika (D8) 30
A8 Istarski Ipsilon Čvorište Matulji (A8) - čvorište Rogovići 48 Autocesta počinje razdvajanjem prometnih traka nakon čvorišta Rogovići
U planu je izgradnja punog profila autoceste.
D1 Državna cesta D1 Tunel Orgus (planirano čvorište Križice) - Split (D8) 14 Brza cesta počinje razdavanjem prometnih traka prije tunela Orgus.
D10 Podravski ipsilon Čvorište Sveta Helena (A4) - čvorište Križevci (D22) 35 Cesta je cijelom dionicom izgrađena u profilu brze ceste.
D33 Državna cesta D33 Tromilja - čvorište Vidici (D8) 7 Brza cesta počinje na raskrižju prije tunela Ploče.
D76 Državna cesta D76 Baško Polje - čvorište Zagvozd (A1) 9
D424 Brza cesta Zadar 2 - Gaženica Zadar (luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1) 18 Cesta je cijelom dionicom izgrađena u profilu brze ceste.
D425 Državna cesta D425 ČČP Karamatići (A1) - vijadukt Radonjić (čvorište u planu) 10

Vidi još