WikiProject Croatia/LokalneCeste 44xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lokalne ceste

Autoceste se označavaju kao TERTIARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete naći na stranici klasifikacija cesta.

Lokalne ceste 44001 - 44999

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
44001
Osm element relation.svg 1437148 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Martinci Miholjački - Gezinci (D34) 2,0
44005
Osm element relation.svg 1437186 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Zeleno Polje - Ž4034 1,5
44006
Osm element relation.svg 1372349 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Luč (Ž4034) - Šumarina (Ž4035) 4,3
44007
Osm element relation.svg 1559874 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Širine - D517 0,6


44008
Osm element relation.svg 1372344 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Šumarina (Ž4035) - Šećerana - Ž4036 1,4
44010
Osm element relation.svg 1437187 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% Kneževi Vinogradi (D212) - Kamenac - Karanac - Kozarac (D7) 9,7 Fali zadnja dionica, spoj s D7. Makadam?
44011
Osm element relation.svg 1437537 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Suza (D212) - Mirkovac - L44034 8,4
44012
Osm element relation.svg 1437539 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž4031 - Blanje - Ivanovo (Ž4032) 3,9
44013
Osm element relation.svg 1342176 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kapelna (Ž4031) - L44015 7,4
44014
Osm element relation.svg 1437538 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% L44013 - Krunoslavje - Ž4031 3,4
44015
Osm element relation.svg 1342175 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Golinci (Ž4046) - Kućanci (Ž4031) 4,7
44016
Osm element relation.svg 1437671 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Podgajci Podravski (D34) - Ž4047 4,4
44017
Osm element relation.svg 1437669 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Bočkinci (L44016) - Črnkovci (D34) 2,3
44018
Osm element relation.svg 1437670 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čamagajevci (Ž4048) - Ž4049 4,7 Ucrtano s Bing Mapsa. Treba provjeriti GPS-om, moguće da je makadam.
44019
Osm element relation.svg 1437672 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Beničanci (D53) - Laciči (Ž4031) 4,2 Tipfeler u Narodnim novinama, mjesto se zove Lacići
44020
Osm element relation.svg 1438623 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Marijanci (Ž4049) - Marjanski Ivanovci - D517 11,9


44021
Osm element relation.svg 1438624 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž4049 - Tiborjanci - D34 5,5


44022
Osm element relation.svg 1438622 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D34 - Veliškovci - L44021 1,6


44023
Osm element relation.svg 1438621 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Tiborjanci (L44021) - Bocanjevci - Zelčin (D517) 11,4
44024
Osm element relation.svg 1438625 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kitišanci (D34) - Vinogradci - L44023 4,2
44025
Osm element relation.svg 1438620 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% L44020 - Bocanjevci (L44023) 4,1
44026
Osm element relation.svg 1440306 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Novo Nevesinje (Ž4033) - D517 4,0 Cesta je zatvorena željeznim ogradama na dva mjesta, označeno.
44027
Osm element relation.svg 1440305 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kitišanci (D34) - D517 2,0 Most koji je izdvojen iz relacije zatvoren je za automobile
44028
Osm element relation.svg 1440304 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Valpovo (Ž4050) - Nard - D34 12,5
44029
Osm element relation.svg 1440307 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Marjančaci (Ž4103) - D517 0,7
44030
Osm element relation.svg 1440308 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D517 - Majške Međe 1,1
44032
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% Darda (Ž4257) - Ž4042 (Lug) 7,2 Nema GPS logova, dostupan je Bing, ali teško je odrediti gdje ide cesta.
44033
Osm element relation.svg 1441674 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Darda (Ž4257) - želj. kolodvor 0,9
44034
Osm element relation.svg 1345103 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž4042 - Jasenovac - Sokolovac - Ž4055 10,5
44035
Osm element relation.svg 1441669 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž4055 - Tikveš 3,7
44037
Osm element relation.svg 1441675 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Feričanci (D2) - Valenovac - Gazije (L40080) 4,9
44038
Osm element relation.svg 1441672 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 - Valenovac (L44037) 3,4
44039
Osm element relation.svg 1441670 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Sušine (Ž4074) - Teodorovac 2,2
44040
Osm element relation.svg 1441671 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Našičko Novo Selo (Ž4076) - Gabrilovac (Ž4075) 2,4 Provjeriti cijelu dionicu, odstupa od NN više od 10%


44041
Osm element relation.svg 1441673 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ličko Novo Selo (L44040) - Brezik Našički (Ž4077) 2,5 Provjeriti cijelu dionicu, odstupa od NN više od 10%
44042
Osm element relation.svg 1443058 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D53 - Lipine 2,3
44043
Osm element relation.svg 1443056 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D53 - Lila - Ribnjak - Lađanska (Ž4078) 4,7
44044
Osm element relation.svg 1443055 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Velimirovac (D53) - D2 2,9
44045
Osm element relation.svg 1443057 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 - želj. kolodvor Jelisavac 0,6
44046
Osm element relation.svg 1443404 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ledenik (Ž4079) - Ž4105 6,8
44047
Osm element relation.svg 1443402 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ledenik (L44046) - Andrijevac - Branimirovac - Ž4080 6,5
44048
Osm element relation.svg 1443405 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 60% Andrijevac (Ž4237) - Bijela Loza - Ž4105 6,5 Nemoguće iz Binga odrediti cijelu dionicu ceste, zapušteni makadam
44049
Osm element relation.svg 1443403 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ordanja (Ž4237) - Ž4080 2,0
44050
Osm element relation.svg 1444796 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D517 - Topoline (D2) 5,6


44051
Osm element relation.svg 1444793 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Lug Subotički (Ž4080) - Habjanovci (Ž4081) 10,1
44052
Osm element relation.svg 1523349 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ivanovci (D517) - Cret Bizovački (D2) 6,2


44053
Osm element relation.svg 1444794 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Cret Bizovački (D2) - Habjanovci (Ž4081) 4,0
44054
Osm element relation.svg 1444795 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Satnica (Ž4061) - D2 2,4
44055
Osm element relation.svg 1444792 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Petrijevci (Ž4061) - Selci - Brođanci (Ž4067) 13,3


44056
Osm element relation.svg 1523350 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Cerovac - L44055 1,0
44057
Osm element relation.svg 1447285 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čepinski Martinci (Ž4105) - Ž4107 9,7 Druga dionica s Binga, neprovjereno
44058
Osm element relation.svg 1447282 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 - Josipovac (Ž4068) 1,8
44060
Osm element relation.svg 1447288 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Višnjevac (Ž4068) - želj. kolodvor 0,5
44061
Osm element relation.svg 1447286 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 70% Briješće (Ž4090) - Ž4089 3,7 Nemoguće odrediti cijelu dionicu
44062
Osm element relation.svg 1447284 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: Strelište "Pampas" - Virska - Ž4068 0,4
44063
Osm element relation.svg 1447283 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 85% Osijek: Ž4084 - Kapelska - Kolodvorska - Sljemenska - Poljski put - Sv. Roka (Ž4068) - Lička (L44063) 3,5 Nedostaje 500 metara dionice


44064
Osm element relation.svg 1447287 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 50% Popovac (Ž4027) - Kamenac (L44010) 6,8 Nemoguće odrediti cijelu dionicu
44066
Osm element relation.svg 1451380 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: Hipodrom - Kolodvorska - Ž4068 0,6


44067
Osm element relation.svg 1390081 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: Ž4068 - Ž4257 3,1
44068
Osm element relation.svg 1451383 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: L44079 - Ž4068 0,4
44070
Osm element relation.svg 1389929 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: Ž4086 - Drinska - Ž4257 1,3
44072
Osm element relation.svg 1451386 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: Ž4257 - Divaltova - Ž4088 4,0
44075
Osm element relation.svg 1451381 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: L44072 - J. Huttler - Krstova - Zeleno Polje - Ž4087 2,5
44079
Osm element relation.svg 1451382 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: L44068 - Ž4068 0,9
44080
Osm element relation.svg 1451384 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Osijek: L44067 - S. Radića - želj. kolodvor Osijek 0,8
44082
Osm element relation.svg 1451385 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Tenja (Ž4091) - Sarvaš (D213) 8,3
44083
Osm element relation.svg 1451379 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Tenja (Ž4091) - Silaš (Ž4122) 9,5
44084
Osm element relation.svg 1451450 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Bijelo Brdo (D213) - želj. kolodvor 0,9
44085
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% D213 - Ž4093 3,1 Cesta ne postoji
44086
Osm element relation.svg 1452396 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 90% D213 - Vera (Ž4111) 8,1 Nikako ne mogu dobiti 8,1 km; veći dio s Binga, treba provjeriti na terenu
44090
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% Gazije (L40080) - D. Motičina (D2) 6,0 Nema pokrivenosti cijelim putem na Bingu, vjerojatno ide kroz šumu
44091
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% Zoljan (D53) - želj. kolodvor 0,4 Nema pokrivenosti na Bingu
44092
Osm element relation.svg 1452421 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Našice: D2 - Ž4168 0,9
44093
Osm element relation.svg 1452424 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Markovac Našički (Ž4168) - Makloševac - Ceremošnjak - Granice - Rozmajerovac 16,0
44094
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% Gradac Našički (D53) - Londžica 3,8 Nema pokrivenosti na Bingu
44095
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% L44094 - L44093 4,9 Nema pokrivenosti na Bingu
44097
Osm element relation.svg 1452489 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kelešinka - Stipanovci (D515) 1,1
44098
Osm element relation.svg 1452494 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Stipanovci (D515) - Kršinci 3,4
44099
Osm element relation.svg 1343693 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Podgorač (D515) - Paučje - Breznica Đakovačka (Ž4144) 24,0
44100
Osm element relation.svg 1452497 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D515 - Bučje Gorjansko 1,7
44101
Osm element relation.svg 1453181 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D515 - Paljevina - Drenje (Ž4118) 5,0
44102
Osm element relation.svg 1453188 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% Slatinik (Ž4119) - Paljevina - Potnjani (D515) 5,9 Srednja dionica ceste između Paljevine i Potnjana se ne održava,
nemoguće složiti s Binga
44103
Osm element relation.svg 1453191 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% Potnjani (D515) - Gorjani (Ž4128) 5,7 Dio ceste se ne održava.
44104
Osm element relation.svg 1453786 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 55% D515 - Gorjani (L44103) 3,6 Cesta se ne održava
44105
Osm element relation.svg 1454162 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Krndija (Ž4106) - Gorjani (Ž4128) 6,2
44106
Osm element relation.svg 1454180 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 85% Ž4107 - Vuka (D7) 4,2 Dužina relacija dosta odstupa od NN-a, treba provjeriti.
44107
Osm element relation.svg 1454183 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 30% D7 - Hrastovac - Dopsin (Ž4110) 6,1 Nedostaje druga dionica, Hrastovac - Dopsin. Nije pokriveno Bingom.
44108
Osm element relation.svg 1454184 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Široko Polje (D7) - Semeljci (Ž4130) 8,1
44109
Osm element relation.svg 1454185 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ž4109 - Hrastin - Koprivna - Šodolovci (Ž4130) 5,9
44110
Osm element relation.svg 1454998 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Antunovac (D518) - Tenja (L44083) 7,5
44111
Osm element relation.svg 1456836 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 60% Laslovo (Ž4121) - L44112 - L44083 12,0 Nedostaju putovi, treba provjeriti cijelu relaciju
44112
Osm element relation.svg 1456845 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 80% D518 - L44111 3,8 Duljina relacije razlikuje se od NN, treba provjeriti gdje je spoj s 44111


44114
Osm element relation.svg 1456852 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) 7,4
44115
Osm element relation.svg 1466884 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D2 - L44086 9,1
44116
Osm element relation.svg 1466889 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 90% L44086 - D519 6,9 Nacrtano s Binga, odstupa od duljine u NN-u, treba provjeriti
44117
Osm element relation.svg 1466890 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Milinac - L44099 0,9
44118
Osm element relation.svg 1466903 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Slobodna Vlast (D38) - Ratkov Dol 2,3
44119
Osm element relation.svg 1469068 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D38 - Musić 2,2
44120
Osm element relation.svg 1469067 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Ovčara - D38 2,0
44121
Osm element relation.svg 1412482 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Hrkanovci Đakovački - Trnava (Ž4163) 6,2
44122
Osm element relation.svg 1412462 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% L44121 - Lapovci (Ž4189) 1,7
44123
Osm element relation.svg 1473207 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 70% Ž4118 - Pridvorje - Preslatinci (L44124) 6,0 S Binga, cesta se ne održava između Pridvorja i Preslatinaca
44124
Osm element relation.svg 1473206 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Kućanci Đakovački (Ž4118) - Ž4129 3,9
44125
Osm element relation.svg 1475078 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Gašinci (Ž4129) - Selci Đakovački (D38) 4,2
44126
Osm element relation.svg 1412417 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Đakovo (Ž4147) - Dragotin (Ž4164) - Trnava (Ž4163) 15,0
44127
Osm element relation.svg 1412511 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% L44126 - Novi Perkovci - Stari Perkovci (Ž4190) 5,3
44128
Osm element relation.svg 1475081 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Svetoblažje (Ž4164) - Ž4163 2,7
44133
Osm element relation.svg 1475116 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Đakovo (Ž4146) - L44134 8,3 Spoj s 44134 s Binga, treba provjeriti podlogu
44134
Osm element relation.svg 1241488 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Semeljci (Ž4130) - Đurđanci - D46 8,6
44135
Osm element relation.svg ? (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 0% L44134 - Vrbica (Ž4133) 3,4 Nema pokrivenosti na Bingu
44136
Osm element relation.svg 1476344 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Budrovci (D46) - D7 3,5
44137
Osm element relation.svg 1476348 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D7 - Piškorevci (Ž4165) 1,8
44138
Osm element relation.svg 1476349 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% D7 - Ž4202 1,2
44139
Osm element relation.svg 1476352 (view, XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) 100% Čeminac (D7) - Grabovac (Ž4042) 4,9