Croatia/LokalneCeste 37xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lokalne ceste

Autoceste se označavaju kao TERTIARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete naći na stranici klasifikacija cesta.

Županijske ceste 37001 - 37999

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
37002
relation 2175152 100 % Gornji Mosti - Srednji Mosti - Donji Mosti (Ž2182) 2,9
37003
relation 1376350 100 % Jakopovac (Ž3004) - Kobasičari (Ž2143) 6,6
37005
relation 1877018 100 % Ž2182 - Gornje Zdelice - Ž2236 3,7
37006
relation 1877016 100 % Babotok (Ž2236) - Botinac - L37015 4,5
37007
relation 1421378 100 % Ž2236 - Jabučeta - Ž2236 3,0
37008
relation 2175161 100 % Kovačevac (L26121) - Rovišće (D28) 3,2 Jedan dio iscrtan kao ravna crta jer nema podloge
37009
relation 2175167 100 % L37010 - Draganić - Rovišće (D28) 4,1
37010
relation 2175176 100 % Kakinac - Ž3022 4,4
37011
relation 2175186 100 % Ž2143 - Podgorci - L37010 3,2
37012
relation 2175209 100 % Marići (Ž3022) - Prekobrdo - Šiptari - Ž2143 3,6
37013
relation 2175227 100 % Reškovci - L37003 1,7
37014
relation 2175232 100 % Stanići - Ž2182 0,9
37015
relation 1376379 100 % Kapela (L37016) - Lipovo Brdo 1,5
37016
relation 1376378 100 % Kapela (Ž2182) - Stara Diklenica - L37023 4,3
37017
relation 2175238 100 % Ž3042 - Breza 2,6
37018
relation 1875055 100 % Žabjak (Ž3021) - Stančići - Ž3042 5,5
37019
relation 1849413 100 % Klokočevac (Ž3023) - Ž3042 2,9
37020
relation 1876815 100 % Gudovac (Ž3042) - D. Gudovac - Rašće - Ž3042 8,1
37021
relation 1396227 100 % Plavnice Stare (Ž3043) - Ž3042 1,9
37022
relation 1396180 100 % Ž2182 - Starčevljani - Plavnice Gornje (L37023) 3,5
37023
relation 1376359 100 % Nova Diklenica (D43) - Plavnice Gornje (Ž3024) 5,8
37024
relation 1396176 100 % Plavnice Gornje (Ž3024) - L37025 1,4
37025
relation 1396177 100 % D43 - Bjelovar (Ž3024) 7,8
37026
relation 1396209 100 % Bjelovar: L37025 - D28 1,9
37027
relation 1376341 100 % Bjelovar: Ž3043 - D43 0,9
37028
relation 1396203 100 % Bjelovar: Ž3043 - D28 - Ž3024 2,6
37029
relation 1396144 100 % Bjelovar (D28) - Brezovac (Ž3045) 2,8
37031
relation 1396231 100 % Bjelovar: D43 - Ž3045 1,1
37032
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Bjelovar: L37028 - D28 1,4
37033
relation 1396172 100 % Bjelovar: L37025 - D43 0,7
37034
relation 1396236 100 % Višnjevac - Martinac - Ž3027 5,3
37035
relation 1396235 100 % Trojst. Markovac (D43) - L37034 3,5
37036
relation 1396212 100 % Novoseljani (Ž3046) - Prokljuvani - L37039 3,7
37037
relation 1396211 100 % L37036 - Ždralovi (Ž3047) 2,0
37038
relation 1396215 100 % D28 - Stari Pavljani 3,1
37039
relation 1396233 100 % Ž3027 - Maglenča - Ciglena (Ž3088) 10,6
37040
relation 1373432 100 % Prokljuvani (L37036) - Gornji Tomaš - Prespa - Ciglena (Ž3088) 6,7
37041
relation 1396213 100 % Gornji Tomaš (L37040) - Tomaš (Ž3048) 1,5
37042
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Kegljenac - Malo Trojstvo - Ž3025 2,2
37043
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Dominkovica - Ž3025 1,1
37044
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Vrbica - Ž3025 2,4
37045
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Paulovac - Ž3027 1,0
37046
relation 1434247 100 % Šandrovac (Ž2232) - Ribnjačka - Ž2232 13,2
37047
relation 1876932 100 % Pupelica - Ravneš - Ž3029 5,2
37048
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L 31124 - Gornji Dragičevci (D26) 2,5
37050
relation 1874466 100 % Sovari (D43) - Gornji Prnjerovac (Ž3126) 5,2
37051
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Cerina (L37050) - Bosiljevo (D43) 3,9
37052
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Dereza - D26 1,1
37053
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D. Draganec - Komuševac - D43 3,1
37054
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37053 - Gornji Draganec (D43) 1,1
37055
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D43 - Milaševac (L37056) 1,2
37056
relation 1877009 70 % L37057 - Milaševac - D26 4,7
37057
relation 1876833 100 % Vagovina (D43) - Bojana - Grabovnica (D26) 6,8
37058
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37057 - B. Brdo 1,3
37059
relation 1877055 100 % Ž3283 - Staro Štetanje - D43 2,8
37061
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Blatnica - D43 0,7
37062
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D43 - Laminac (Ž3081) 4,5
37063
relation 1395215 100 % D43 - D. Šušnjara (Ž3082) 4,7
37064
relation 1877094 100 % Starine (L37065) - Kozlani - Utiskani 3,6
37065
relation 1876995 40 % L37062 - Starine - Rastovac - Ivanska (Ž3081) 4,9
37066
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Rastovac (L37065) - Ž3081 1,6
37067
relation 1877058 100 % Ž3082 - Križic - L37068 3,0
37068
relation 1867179 100 % Babinac (L37069) - Gornja Petrička - L37069 6,7
37069
relation 1867150 100 % Ž3084 - Babinac - D. Petrička - Samarica - D26 10,4
37070
relation 1875034 65 % Paljevine (Ž3084) - Kolarevo Selo - Đurđic (Ž3086) 5,9
37071
relation 1877099 100 % Brezovac (Ž3045) - Malo Korenovo - D43 3,1
37072
relation 1877101 100 % Malo Korenovo (L37071) - Galovac (Ž3045) 2,4
37073
relation 1396221 100 % D28 - Kokinac - Ž3045 4,8
37074
relation 1874959 60 % L37070 - Međurača - Ž3090 8,7
37075
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Srijedska (Ž3085) - Ž3085 2,2
37076
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Ž3085 - Berek (Ž3084) 2,5
37078
relation 1876903 100 % Nova Rača (Ž3090) - Slovinska Kovačica (Ž3092)) 5,5
37079
relation 1396216 100 % Patkovac (D28) - Dautan (Ž3029) 2,7
37080
relation 1379227 100 % Ž3029 - Stara Rača - L37074 3,8
37081
relation 1876884 100 % Bedenik (Ž3091) - Ž4002 3,2
37082
relation 1876880 100 % L37081 - Babinac - Ž4002 6,3
37083
relation 1876891 100 % Bedenička - Ž4002 1,3
37084
relation 1399971 100 % D28 - Mala Pisanica - Slovinska Kovačica (Ž3092) 4,4
37086
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Bačkovica (Ž4002) - Čađavac - L37087 4,4
37087
relation 1434378 100 % Velika Pisanica (Ž4002) - Nova Pisanica - Zrinska (Ž3095) 10,5
37088
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37087 - Ž3093 3,0
37089
relation 1874476 100 % Sibenik - Mali Grđevac (Ž4242) 4,8
37090
relation 1874746 100 % Čremušina - L37089 3,1
37092
relation 1874818 100 % Mala Jasenovača - L37117 2,1
37094
relation 1551116 100 % Velika Peratovica - Mala Peratovica - L40016 5,0
37095
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Ž3128 - Pavličani 1,8
37096
relation 1434291 100 % Vrtlinska (Ž3128) - Andigola - D26 12,7
37097
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D26 - Ž3128 1,3
37098
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Donji Miklouš (Ž3082) - Novo Selo 2,6
37099
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37069 - Ž3084 6,8
37100
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Donja Petrička (L37069) - Ž3084 3,3
37101
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37100 - Krivaja - L37099 3,2
37103
relation 1376096 100 % L37099 - Šimljana - Oštri Zid - D26 5,1
37104
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Šimljanik (D26) - L37103 3,9
37105
relation 1380151 100 % Gornja Garešnica (Ž3131) - Veliki Prokop - D26 8,1
37107
relation 1877034 100 % Ž3084 - Ruškovac (Ž3277) 2,5
37108
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Gornja Begovača - Ž3084 1,0
37109
relation 1376100 100 % Ž3084 - Kostanjevac 1,9
37110
relation 1877024 100 % Gornja Ploščica (Ž3277) - Nova Ploščica (Ž3029) 2,7
37111
relation 1376097 100 % Ž3277 - Gornja Trnovitica - Mlinski Vinogradi - Ž3090 5,4
37113
relation 1877051 100 % Velika Trnovitica (Ž3090) - Ladislav (Ž3133) 4,4
37114
relation 1376099 100 % D26 - Palešnik (D45) 7,9 Cesta je na dva djela šuma, ne samo put kroz šumu nego baš šuma, vidi se na bingu.
37115
relation 1376098 100 % L37114 - Zdenčac - Ž3136 6,2
37116
relation 1875065 100 % Ž3094 - Velika Jasenovača - Grbavac (Ž3139) 6,4
37117
relation 1550882 100 % Velika Barna (Ž3093) - Mala Barna - L40016 6,0
37118
relation 1376187 100 % Otkopi - D5 2,2 Cesta je promjenila lokaciju, nova je duža
37119
relation 1875066 100 % Mala Peratovica (L37094) - Gornja Rašenica - Ž3094 7,2
37120
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Gornja Rašenica (L37119) - L37125 2,4
37121
relation 1376186 100 % Dioš - L37122 1,5
37122
relation 1376188 100 % D5 - Šuplja Lipa - Borova Kosa - Ž3094 7,3
37123
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Dapčevački Brđani - D5 0,6
37124
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D5 - Mala Dapčevica 1,4
37125
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Treglava - Ž3094 1,8
37126
relation 1874834 100 % Ivanovo Selo (Ž3094) - Munije - Dijakovac 10,5
37127
relation 1877090 100 % Mala Maslenjača (Ž3094) - Velika Maslenjača 1,2
37128
relation 1877075 100 % Veliki Miletinac - Bastajski Brđani - D34 4,5
37129
relation 1877079 100 % Mali Bastaji - D34 0,9
37130
relation 1877089 100 % D34 - Koreničani 0,4
37131
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L40022 - Removac 1,2
37133
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Gornje Cjepidlake - L40022 0,4
37134
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? D34 - Puklica 1,0
37135
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Đulovac (D34) - Stara Krivaja 2,4
37136
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? L37135 - Nova Krivaja 0,7
37137
relation 1376095 100 % Dišnik (Ž3165) - Velika Bršljanica - Rogoža (D45) 9,7
37138
relation 1376094 100 % Ž3165 - Kapelica (D45) 4,6
37139
relation 1378632 100 % Malo Vukovje (Ž3167) - Gojlo (Ž3213) 6,3
37140
relation 1391850 100 % Kaniška Iva (Ž3167) - Ribnjaci - Marino Selo (Ž4094) 5,4
37142
relation 1396242 100 % Hrastovac (D45) - Blagorodovac (D26) 4,1
37143
relation 1382600 100 % Imsovac (Ž3137) - Stražanac - Ž3138 5,7
37144
relation 1382601 100 % Imsovac - Ž3281 4,0
37145
relation 1378634 100 % Uljanik (D26) - Gornji Uljanik 2,3
37146
relation 1322088 100 % Brestovac Daruvarski (Ž3138) - Ljudevit Selo - Ž3169 7,0
37147
relation 1376179 100 % Lipovac Majur - L37146 1,2
37148
relation 1376180 100 % Brestovačka Brda - Ivanovo Polje (Ž3169) 3,2
37149
relation 1376181 100 % L37150 - Golubinjak - Drlež - Trojeglava - Goveđe Polje - Brekinska (L41004) 13,1
37150
relation 1376178 100 % Šibovac (Ž3171) - Donji Sređani (D26) 6,3
37151
relation 1376182 100 % Gornji Sređani (D26) - D5 2,2
37152
relation 1342248 100 % Donji Daruvar (D5) - Dobra Kuća - Vukovije (D34) 6,1
37154
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! ? Ž3170 - Ječmenica - Markovac (Ž3170) 5,5
37156
relation 1396258 100 % Sirač (L37155) - Barica 1,8
37157
relation 1342210 100 % Miljanovac (Ž3173) - Badljevina (D26) 4,2