Croatia/LokalneCeste 44xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lokalne ceste

Autoceste se označavaju kao TERTIARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete naći na stranici klasifikacija cesta.

Lokalne ceste 44001 - 44999

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
44001
relation 1437148 100 % Martinci Miholjački - Gezinci (D34) 2,0
44005
relation 1437186 100 % Zeleno Polje - Ž4034 1,5
44006
relation 1372349 100 % Luč (Ž4034) - Šumarina (Ž4035) 4,3
44007
relation 1559874 100 % Širine - D517 0,6


44008
relation 1372344 100 % Šumarina (Ž4035) - Šećerana - Ž4036 1,4
44010
relation 1437187 80 % Kneževi Vinogradi (D212) - Kamenac - Karanac - Kozarac (D7) 9,7 Fali zadnja dionica, spoj s D7. Makadam?
44011
relation 1437537 100 % Suza (D212) - Mirkovac - L44034 8,4
44012
relation 1437539 100 % Ž4031 - Blanje - Ivanovo (Ž4032) 3,9
44013
relation 1342176 100 % Kapelna (Ž4031) - L44015 7,4
44014
relation 1437538 100 % L44013 - Krunoslavje - Ž4031 3,4
44015
relation 1342175 100 % Golinci (Ž4046) - Kućanci (Ž4031) 4,7
44016
relation 1437671 100 % Podgajci Podravski (D34) - Ž4047 4,4
44017
relation 1437669 100 % Bočkinci (L44016) - Črnkovci (D34) 2,3
44018
relation 1437670 100 % Čamagajevci (Ž4048) - Ž4049 4,7 Ucrtano s Bing Mapsa. Treba provjeriti GPS-om, moguće da je makadam.
44019
relation 1437672 100 % Beničanci (D53) - Laciči (Ž4031) 4,2 Tipfeler u Narodnim novinama, mjesto se zove Lacići
44020
relation 1438623 100 % Marijanci (Ž4049) - Marjanski Ivanovci - D517 11,9


44021
relation 1438624 100 % Ž4049 - Tiborjanci - D34 5,5


44022
relation 1438622 100 % D34 - Veliškovci - L44021 1,6


44023
relation 1438621 100 % Tiborjanci (L44021) - Bocanjevci - Zelčin (D517) 11,4
44024
relation 1438625 100 % Kitišanci (D34) - Vinogradci - L44023 4,2
44025
relation 1438620 100 % L44020 - Bocanjevci (L44023) 4,1
44026
relation 1440306 100 % Novo Nevesinje (Ž4033) - D517 4,0 Cesta je zatvorena željeznim ogradama na dva mjesta, označeno.
44027
relation 1440305 100 % Kitišanci (D34) - D517 2,0 Most koji je izdvojen iz relacije zatvoren je za automobile
44028
relation 1440304 100 % Valpovo (Ž4050) - Nard - D34 12,5
44029
relation 1440307 100 % Marjančaci (Ž4103) - D517 0,7
44030
relation 1440308 100 % D517 - Majške Međe 1,1
44032
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % Darda (Ž4257) - Ž4042 (Lug) 7,2 Nema GPS logova, dostupan je Bing, ali teško je odrediti gdje ide cesta.
44033
relation 1441674 100 % Darda (Ž4257) - želj. kolodvor 0,9
44034
relation 1345103 100 % Ž4042 - Jasenovac - Sokolovac - Ž4055 10,5
44035
relation 1441669 100 % Ž4055 - Tikveš 3,7
44037
relation 1441675 100 % Feričanci (D2) - Valenovac - Gazije (L40080) 4,9
44038
relation 1441672 100 % D2 - Valenovac (L44037) 3,4
44039
relation 1441670 100 % Sušine (Ž4074) - Teodorovac 2,2
44040
relation 1441671 100 % Našičko Novo Selo (Ž4076) - Gabrilovac (Ž4075) 2,4 Provjeriti cijelu dionicu, odstupa od NN više od 10%


44041
relation 1441673 100 % Ličko Novo Selo (L44040) - Brezik Našički (Ž4077) 2,5 Provjeriti cijelu dionicu, odstupa od NN više od 10%
44042
relation 1443058 100 % D53 - Lipine 2,3
44043
relation 1443056 100 % D53 - Lila - Ribnjak - Lađanska (Ž4078) 4,7
44044
relation 1443055 100 % Velimirovac (D53) - D2 2,9
44045
relation 1443057 100 % D2 - želj. kolodvor Jelisavac 0,6
44046
relation 1443404 100 % Ledenik (Ž4079) - Ž4105 6,8
44047
relation 1443402 100 % Ledenik (L44046) - Andrijevac - Branimirovac - Ž4080 6,5
44048
relation 1443405 60 % Andrijevac (Ž4237) - Bijela Loza - Ž4105 6,5 Nemoguće iz Binga odrediti cijelu dionicu ceste, zapušteni makadam
44049
relation 1443403 100 % Ordanja (Ž4237) - Ž4080 2,0
44050
relation 1444796 100 % D517 - Topoline (D2) 5,6


44051
relation 1444793 100 % Lug Subotički (Ž4080) - Habjanovci (Ž4081) 10,1
44052
relation 1523349 100 % Ivanovci (D517) - Cret Bizovački (D2) 6,2


44053
relation 1444794 100 % Cret Bizovački (D2) - Habjanovci (Ž4081) 4,0
44054
relation 1444795 100 % Satnica (Ž4061) - D2 2,4
44055
relation 1444792 100 % Petrijevci (Ž4061) - Selci - Brođanci (Ž4067) 13,3


44056
relation 1523350 100 % Cerovac - L44055 1,0
44057
relation 1447285 100 % Čepinski Martinci (Ž4105) - Ž4107 9,7 Druga dionica s Binga, neprovjereno
44058
relation 1447282 100 % D2 - Josipovac (Ž4068) 1,8
44060
relation 1447288 100 % Višnjevac (Ž4068) - želj. kolodvor 0,5
44061
relation 1447286 70 % Briješće (Ž4090) - Ž4089 3,7 Nemoguće odrediti cijelu dionicu
44062
relation 1447284 100 % Osijek: Strelište "Pampas" - Virska - Ž4068 0,4
44063
relation 1447283 85 % Osijek: Ž4084 - Kapelska - Kolodvorska - Sljemenska - Poljski put - Sv. Roka (Ž4068) - Lička (L44063) 3,5 Nedostaje 500 metara dionice


44064
relation 1447287 50 % Popovac (Ž4027) - Kamenac (L44010) 6,8 Nemoguće odrediti cijelu dionicu
44066
relation 1451380 100 % Osijek: Hipodrom - Kolodvorska - Ž4068 0,6


44067
relation 1390081 100 % Osijek: Ž4068 - Ž4257 3,1
44068
relation 1451383 100 % Osijek: L44079 - Ž4068 0,4
44070
relation 1389929 100 % Osijek: Ž4086 - Drinska - Ž4257 1,3
44072
relation 1451386 100 % Osijek: Ž4257 - Divaltova - Ž4088 4,0
44075
relation 1451381 100 % Osijek: L44072 - J. Huttler - Krstova - Zeleno Polje - Ž4087 2,5
44079
relation 1451382 100 % Osijek: L44068 - Ž4068 0,9
44080
relation 1451384 100 % Osijek: L44067 - S. Radića - želj. kolodvor Osijek 0,8
44082
relation 1451385 100 % Tenja (Ž4091) - Sarvaš (D213) 8,3
44083
relation 1451379 100 % Tenja (Ž4091) - Silaš (Ž4122) 9,5
44084
relation 1451450 100 % Bijelo Brdo (D213) - želj. kolodvor 0,9
44085
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % D213 - Ž4093 3,1 Cesta ne postoji
44086
relation 1452396 90 % D213 - Vera (Ž4111) 8,1 Nikako ne mogu dobiti 8,1 km; veći dio s Binga, treba provjeriti na terenu
44090
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % Gazije (L40080) - D. Motičina (D2) 6,0 Nema pokrivenosti cijelim putem na Bingu, vjerojatno ide kroz šumu
44091
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % Zoljan (D53) - želj. kolodvor 0,4 Nema pokrivenosti na Bingu
44092
relation 1452421 100 % Našice: D2 - Ž4168 0,9
44093
relation 1452424 100 % Markovac Našički (Ž4168) - Makloševac - Ceremošnjak - Granice - Rozmajerovac 16,0
44094
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % Gradac Našički (D53) - Londžica 3,8 Nema pokrivenosti na Bingu
44095
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % L44094 - L44093 4,9 Nema pokrivenosti na Bingu
44097
relation 1452489 100 % Kelešinka - Stipanovci (D515) 1,1
44098
relation 1452494 100 % Stipanovci (D515) - Kršinci 3,4
44099
relation 1343693 100 % Podgorač (D515) - Paučje - Breznica Đakovačka (Ž4144) 24,0
44100
relation 1452497 100 % D515 - Bučje Gorjansko 1,7
44101
relation 1453181 100 % D515 - Paljevina - Drenje (Ž4118) 5,0
44102
relation 1453188 80 % Slatinik (Ž4119) - Paljevina - Potnjani (D515) 5,9 Srednja dionica ceste između Paljevine i Potnjana se ne održava,
nemoguće složiti s Binga
44103
relation 1453191 80 % Potnjani (D515) - Gorjani (Ž4128) 5,7 Dio ceste se ne održava.
44104
relation 1453786 55 % D515 - Gorjani (L44103) 3,6 Cesta se ne održava
44105
relation 1454162 100 % Krndija (Ž4106) - Gorjani (Ž4128) 6,2
44106
relation 1454180 85 % Ž4107 - Vuka (D7) 4,2 Dužina relacija dosta odstupa od NN-a, treba provjeriti.
44107
relation 1454183 30 % D7 - Hrastovac - Dopsin (Ž4110) 6,1 Nedostaje druga dionica, Hrastovac - Dopsin. Nije pokriveno Bingom.
44108
relation 1454184 100 % Široko Polje (D7) - Semeljci (Ž4130) 8,1
44109
relation 1454185 100 % Ž4109 - Hrastin - Koprivna - Šodolovci (Ž4130) 5,9
44110
relation 1454998 100 % Antunovac (D518) - Tenja (L44083) 7,5
44111
relation 1456836 60 % Laslovo (Ž4121) - L44112 - L44083 12,0 Nedostaju putovi, treba provjeriti cijelu relaciju
44112
relation 1456845 80 % D518 - L44111 3,8 Duljina relacije razlikuje se od NN, treba provjeriti gdje je spoj s 44111


44114
relation 1456852 100 % L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) 7,4
44115
relation 1466884 100 % D2 - L44086 9,1
44116
relation 1466889 90 % L44086 - D519 6,9 Nacrtano s Binga, odstupa od duljine u NN-u, treba provjeriti
44117
relation 1466890 100 % Milinac - L44099 0,9
44118
relation 1466903 100 % Slobodna Vlast (D38) - Ratkov Dol 2,3
44119
relation 1469068 100 % D38 - Musić 2,2
44120
relation 1469067 100 % Ovčara - D38 2,0
44121
relation 1412482 100 % Hrkanovci Đakovački - Trnava (Ž4163) 6,2
44122
relation 1412462 100 % L44121 - Lapovci (Ž4189) 1,7
44123
relation 1473207 70 % Ž4118 - Pridvorje - Preslatinci (L44124) 6,0 S Binga, cesta se ne održava između Pridvorja i Preslatinaca
44124
relation 1473206 100 % Kućanci Đakovački (Ž4118) - Ž4129 3,9
44125
relation 1475078 100 % Gašinci (Ž4129) - Selci Đakovački (D38) 4,2
44126
relation 1412417 100 % Đakovo (Ž4147) - Dragotin (Ž4164) - Trnava (Ž4163) 15,0
44127
relation 1412511 100 % L44126 - Novi Perkovci - Stari Perkovci (Ž4190) 5,3
44128
relation 1475081 100 % Svetoblažje (Ž4164) - Ž4163 2,7
44133
relation 1475116 100 % Đakovo (Ž4146) - L44134 8,3 Spoj s 44134 s Binga, treba provjeriti podlogu
44134
relation 1241488 100 % Semeljci (Ž4130) - Đurđanci - D46 8,6
44135
Relation not defined yetHelp translate this into Croatian! 0 % L44134 - Vrbica (Ž4133) 3,4 Nema pokrivenosti na Bingu
44136
relation 1476344 100 % Budrovci (D46) - D7 3,5
44137
relation 1476348 100 % D7 - Piškorevci (Ž4165) 1,8
44138
relation 1476349 100 % D7 - Ž4202 1,2
44139
relation 1476352 100 % Čeminac (D7) - Grabovac (Ž4042) 4,9