WikiProject Croatia/LokalneCeste 58xxx

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lokalne ceste

Autoceste se označavaju kao TERTIARY.

Više o označavanju cesta u Hrvatskoj možete naći na stranici klasifikacija cesta.

Županijske ceste 58001 - 58999

Ref Relacija Status Opis Dužina (km) Komentar
58001
Relation 1703690 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Čabar (D305) - G. Žagar (Ž5031) 4,2
58002
Relation 1703715 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D32 - Vrhovci - Lazi - Tršće (D32) 4,7
58003
Relation 1703714 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Makov Hrib (D32) - Crni Lazi - Tršće (D32) 2,7
58004
Relation 1703723 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Selo - Tršće (D32) 0,8
58005
Relation 1703732 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vode - Smrečje (D32) 1,5
58007
Relation 1703761 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Gerovo (D32) - Hrib 3,9
58008
Relation 1451659 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Male Mune - Ž5012 0,3
58009
Relation 1451660 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vele Mune - Ž5012 0,3
58010
Relation 1451653 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Gr. R. Slovenije - V. Mune - Ž5012 3,2
58011
Relation 4707080 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Brdce - D8 1,5
58012
Relation 1703816 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Gr. R. Slovenije - Ž5017 1,3
58013
Relation 4707111 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Lipa: Ž5017 - Ž5017 0,8
58014
Relation 1447227 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Lisac - Klana - Studena (Ž5023) 7,0
58015
Relation 1345858 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ž5012 - Brešca - Mučići (D8) 1,7
58016
Relation 1352909 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Jurdani (D8) - Rukavac (Ž5052) 2,5
58018
Relation 1352580 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Brničići (Ž5020) - Kosi - Sroki - Ž5025 2,6
58019
Relation 1447250 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kukuljani - Zoretići - Trnovica (Ž5055) 1,0
58020
Relation 1431722 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Lubarska (Ž5055) - Martinovo Selo - Lopača (Ž5026) 1,4
58021
Relation 1442357 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Dražice (Ž5055) - Podhum (Ž5028) 3,0
58022
Relation 1704048 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D203 - Radočaj 3,0
58023
Relation 1704776 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Moravička Sela - Ž5033 1,0
58024
Relation 1704790 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Gornji Kuti - Brod Moravice (Ž5033) 1,2
58025
Relation 1704813 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Brod Moravice (Ž5033) - Vele Drage - Razdrto 7,1
58026
Relation 1704824 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Lokvica (Ž5033) - D3 2,2
58027
Relation 4704477 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Skrad (D3) - Bukov Vrh 5,2
58028
Relation 4704535 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Skrad (D3) - Divjake - L58027 3,7
58029
Relation 4704927 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Donja Dobra (L58030) - St Lazi 2,7
58030
Relation 2083586 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D. Dobra (D3) - Moravice (Ž5036) 4,2
58031
Relation 2083587 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Zalesina (D3) - Stari Laz (Ž5069) 3,0
58032
Relation 4684391 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Blaževci - Plemenitaš - Lukovdol - Močile (D3) 13,0
58033
Relation 2083597 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Moravice (L58030) - Žakule - Tiči - Vrbovsko (Ž5034) 9,9
58034
Relation 4707295 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ž5034 - Vujnovići 1,4
58035
Relation 4707322 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vrbovsko (Ž5034) - želj. kolodvor 0,7
58036
Relation 4684498 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vrbovsko (D42) - Kučaj - Okruglica (D42) 13,4
58037
Relation 4707379 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D42 - Tuk 0,8
58038
Relation 4705341 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vrbovsko: L58036 - D42 2,0
58039
Relation 3139035 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Močile (D3) - V. Jadrč - Osojnik - L58040 6,0
58040
Relation 4684539 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Zdihovo (D3) - Lipje - Ponikve - Malik 12,2
58041
Relation 1346312 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Lovranska Draga - Liganj (Ž5050) 3,6
58042
Relation 2082519 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kastav (Ž5021) - Čikovići - D304 1,1 Izgrađena nova cesta prema Rešetarima, ali još nije upisana u Narodne novine
58043
Relation 1431373 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: Ž5047 - D304 1,0
58044
Relation 1422279 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: D304 - Ž5025 (Ante Modrušana, Marije Grbac (dio), Primorska, Nova Cesta, Franje Čandeka) 5,7
58046
Relation 2073415 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: L58047 - Ž5024 3,3
58047
Relation 1452656 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: Mariniči (Ž5025) - Čvor "Škurinje" (D403) 4,1
58048
Relation 1431396 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: Mariniči (Ž5025) - L58044 2,9
58049
Relation 2073426 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: L58044 - Ž5025 3,2
58050
Relation 2082561 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: L58047 - Ž5024 1,7 Dužine ove i 58046 su čudne i nisam siguran da ovako idu.
58051
Relation 1431445 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: D3 - Ž5058 2,0
58052
Relation 1453478 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: Ž5057 - Ž5054 0,7
58053
Relation 1431471 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Rijeka: Ž5054 - D40 5,0
58054
Relation 2082611 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kostrena: D8 - Glavani - Rožmanići - D8 4,4
58055
Relation 2082612 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kostrena: D8 - D8 4,1
58056
Relation 2082667 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ponikve - L58110 3,9
58057
Relation 2082701 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Šmrika: D8 - D501 1,2
58058
Relation 2082722 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Fužine (Ž5062) - želj. kolodvor 0,5
58059
Relation 3144104 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Banovina (Ž5062) - Pirovište 1,0
58060
Relation 2082761 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Brestova Draga - Sunger (Ž5191) 2,4
58061
Relation 2082768 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Mrkopalj (Ž5069) - Begovo Razdolje 6,3
58062
Relation 4705388 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Musulini - D42 1,9
58063
Relation 4705438 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Gomirje (D42) - želj. kolodvor 1,4
58064
Relation 1432994 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Mošćenice (Ž5082) - Jelana - Brseč (D66) 7,1
58065
Relation 1347826 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Omišalj - D102 1,7
58066
Relation 1394134 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Sužan - L58067 1,0
58067
Relation 1394131 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Čižići - Tribulje - Rasopasno - Ž5087 6,0
58068
Relation 1394136 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % L58067 - Ivan Dobrinjski - Kras (Ž5087) 2,9
58069
Relation 1394137 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Klimno - Hlapa (Ž5087) 4,3
58070
Relation 1394122 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Sv. Vid Miholjice (Ž5086) - Ostrobradić - D104 4,0
58071
Relation 1394141 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ž5087 - Risika - Ž5108 6,3
58072
Relation 4705507 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Antovo - Kostelj (Ž5064) 1,1 Nisam baš siguran da je to prava ruta, ali nije baš krucijalno
58073
Relation 4706724 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Baretići - Ž5064 0,7
58074
Relation 2082833 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Grižane (Ž5064) - L58075 2,1
58075
Relation 2082834 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ž5089 - Mavriči - Ž5064 4,4
58076
Relation 4708563 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % L58075 - Barci 0,5
58077
Relation 4684625 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Crikvenica (Ž5091) - Ladvić - Ž5064 6,8
58079
Relation 1351945 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Crikvenica (Ž5091) - Selce (Ž5092) 2,0
58080
Relation 4707428 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Podskoči - Bribir (Ž5064) 1,4
58081
Relation 4705127 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Jargovo (Ž5062) - Bribir (Ž5062) 2,3
58082
Relation 4707597 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kičeri (Ž5064) - Ugrini - Sv. Vid 1,0
58083
Relation 2082864 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ž5093 - Donji Zagon - Ledenica - Ž5094 5,4
58084
Relation 1394825 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Beli - D100 6,8
58085
Relation 1394817 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Brzac - Milohniči - Poljica - Bajčići - Ž5106 8,8
58086
Relation 1394820 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % L58085 - Linardići - Vrh (Ž5106) 8,3
58087
Relation 1394822 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D104 - Škrbčići - L58086 1,3
58088
Relation 1394823 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Pinezići - D104 0,7
58089
Relation 1394128 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Milčetići (Ž5086) - L58070 2,5
58090
Relation 1394816 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Vrh (Ž5106) - D102 3,5
58091
Relation 1394814 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kornić - D102 1,2
58093
Relation 1476279 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Valun - D100 6,3
58095
Relation 2082868 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Cres: Ž5124 - Ž5124 1,7
58096
Relation 1476305 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D100 - Loznati 1,2 Way 38214032 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)
58097
Relation 1476303 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D100 - Orlec 2,3 Way 38214029 (iD, JOSM, Potlatch2, history, XML)
58098
Relation 2083151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Batomalj - D102 0,6
58099
Relation 1476292 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Ustrine - D100 1,8
58100
Relation 1476297 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D100 - Vrana - D100 1,5
58101
Relation 1433015 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Osor (D100) - Punta Križa - T.L. "Baldarin" 14,8
58102
Relation 2083459 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % L58022 - Zakrajc Brodski - Gorica - Ž5035 6,1
58103
Relation 1476323 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % T.L. Artatore - D100 0,5
58104
Relation 2083483 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Dumići - D. Draga - Supetarska Draga (D105) 2,2
58105
Relation 2083499 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kampor (Ž5139) - T.L. Suha Punta 2,3
58107
Relation 2083503 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Kraljevica (D8) - D523 1,5
58108
Relation 2083555 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Jušići (D8) - Matulji (Ž5047) 1,8
58109
Relation 1476246 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Pilana - Klana (L58014) 2,3
58110
Relation 1441645 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D3 - Kukuljanovo - D40 5,5
58111
Relation 2083560 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % G. P. Rupa (gr. R. Slovenije) - Rupa (Ž5017) 1,6
58112
Relation 2083572 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % N.P. Risnjak - Crni Lug (Ž5032) 1,8
58113
Relation 2083573 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % Delnice (D203) - Petehovac 5,1
58114
Relation 2083575 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 15 % D32 - Razloge 9,1
58115
Relation 2083576 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 100 % D100 - Nerezine - D100 3,8