Pl:Tag:power=tower

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = tower
Power-tower-ref-uk.jpg
Opis
Słup linii najwyższego (NN) i wysokiego napięcia (WN) o konstrukcji stalowej. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Power tower.svg
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

power=tower - stosowany w przypadku słupów wysokiego (WN od 60 do 220kV) i najwyższego napięcia (NN powyżej 220kV) Najczęściej o konstrukcji stalowej kratownicowej.
Nie należy stosować tego tagu w przypadku linii niższych napięć lub kabli teletransmisyjnych. W przypadku słupów linii niskiego i średniego napięcia istnieje tag power=pole.

Jak mapować słupy?

Stawiaj węzeł tam gdzie przebiega oś słupa tagując go jako power=tower.
Za numerację słupów odpowiada tag ref=* - oczywiście jeżeli słup posiada taki numer.

Szczegółowe tagowanie słupa

Możesz dodać więcej szczegółowych informacji o tym elemencie posługując się następującym schematem tagów.

Cechy ogólne

Klucz Wartość Opis
structure lattice,
tubular,
solid
Ten tag opisuje rodzaj zastosowanej konstrukcji. Konstrukcja kratownicowa (lattice), rurowa (tubular), lita (solid). Wartość domyślna to kratownicowa.
material steel,
wood,
concrete,
...
Ten tag opisuje zastosowany materiał, budulec. Stal (steel), drewno (wood), beton (concrete). Wartość domyślna to stal, natomiast dla konstrukcji litych należy zdefiniować materiał typu drewno lub beton.
height * Wysokość słupa w metrach. Standardowe konstrukcje słupów w Polsce wraz z ich nominalną wysokością podane są m.in. na stronie Wikipedii.
colour * Kolor słupa na przykład colour=red/white dla słupów malowanych na kolor czerwono-biały w celach identyfikacji wizualnej w lotnictwie.

Kształt słupa

Ten tag opisuje kształt słupa NN/WN. Najważniejsze parametry to liczba ramion horyzontalnych (tych, do których przymocowane są izolatory). Ramiona prowadzące przewody odgromowe lub służące do odgromienia nie powinny być brane pod uwagę. Zobacz przykłady z sugerowanymi wartościami.

Fotografia Klucz Wartość Opis
Einebenenmast (110 kV)
design one-level Jednopoziomowe - słup z ramionami na jednym poziomie. Słup jednotorowy.
150 kV tower (Netherlands)
design two-level Dwupoziomowe - słup z ramionami na dwóch poziomach.
400 kV tower (Denmark)
design donau A common sub-type of the two-level tower. It is characterized by having one conductor on each side at the upper level and two conductors at each side on the lower level. The "Donaumast" is widely used in central Europe.
Pgetower.jpg
design three-level Trój-poziomowe - słup z ramionami na trzech poziomach.
Power lines with fog, Milan.jpg
design barrel Trój-poziomowy słup z ramionami w kształcie beczki (środkowy poziom jest dłuższy od górnego i dolnego). Jest to powszechna sylwetka słupa dwutorowego dla linii 110kV w Polsce. Występuje w dwóch typach - jako O24, czyli słup przelotowy o prostej podstawie, lub OS24 czyli słup odporowo-narożny o podstawie trapezowej.
60 kV tower (Denmark)
design asymmetric Kształt asymetryczny 2 lub 3 poziomowy. W Polsce słup tego typu występuje jako typ B2 dla linii 110kV w wersjach: przelotowej (2 poziomy z jednej, 1 poziom z drugiej strony słupa) lub słupa przelotowo leśnego czyli z ramionami tylko po jednej stronie.
Tannenbaummast.jpg
design donau;one-level A three-level combination tower effectively being a Donau tower having an additional lower level, often used for circuits of a lower voltage than those at the upper levels. This tag better describes the design than just using "three-level". Similar tag values may be used for other designs having an additional lower level.
Pylon Shenzhen.jpg
design four-level,
five-level,
six-level,
...
Słup wielopoziomowy najczęściej stosowany w liniach wielonapięciowych.
150 kv tower (Denmark)
design delta A tower having a y-shaped top with a horisontal cross-beam between the two top structures. All conductors are attached to the common cross-beam. It is mostly used for a single circuit.
150 kV tower (Netherlands)
design delta_two-level Delta tower having two cross-beams. Suitable for three circuits.
400 kV tower (Denmark)
design y-frame Similar to delta tower but there is no horisontal cross-beam between the two top structures (cross-beams at the joint or further down is possible). The middle conductor is supported directly by the top structures.
60 kV wooden tower (Denmark)
design h-frame,
h-frame_one-level
A tower type having two (or more) separate pylons or poles connected by a beam to which the conductors are attached. The beams extend beyond the vertical structures such that not all conductors are located between the vertical structures. The portal tower is mostly used for a single circuit. Use h-frame_two-level and h-frame_three-level for designs having two or three beams.
Portal tower at Kassø substation (DK)
design portal,
portal_one-level
Bramka stacji elektroenergetycznej. Taka konstrukcja stosowana jest w miejscach końcówek linii, gdzie zaczyna się stacja zasilania danej miejscowości.
Powertower-wide01.png
design portal_two-level,
portal_three-level
Dwu lub trzy poziomowe bramki stacji elektroenergetycznej.
735 kV tower (Quebec)
design guyed_v-frame A guyed tower type that is mainly used for ultra-high voltage lines e.g. in North America.
380 kV Wintrack tower
design bipole A pair of closely spaced but non-touching pylons where the conductors are mounted between the pylons. There are no cross-arms. Known as 'Wintrack' in the Netherlands. The bipole should be mapped as a single tower.
400 kV anchor towers (Denmark)
design monopolar Słup niosący jeden przewód. Najczęściej używany w przypadku najwyższych napięć.
design:name * Tag nazwy można stosować dla słupów, które mają swoją typową nazwę nadaną im przez konstruktora np. Wintrack (Holandia), Eagle (Dania). W Polsce można stosować nazwę typu: Y52, H52, itp.
150 kV tower (Denmark)
design:incomplete yes Słup niekompletny zawiera mniejszą liczbę osprzętu niż wynika to z jego specyfikacji. Czasami takie słupy mogą być budowane na liniach, które planuje się potem rozbudować.

Rodzaje słupów wysokiego i najwyższego napięcia

Ten tag opisuje funkcjonalną rolę słupa taką jak końcówka, słup przelotowy. Pamiętaj, że tag tower:type=* może mieć inne znaczenie w przypadku użycia wraz z tagiem man_made=tower.

Fotografia Klucz Wartość Opis
Elbekreuzung 2 traversen crop.jpg
tower:type suspension Słup przelotowy z izolatorami podwieszonymi. Jest to najczęściej występujący rodzaj słupa, dlatego jako domyślny nie wymaga tagowania. Wartość ta może być przydatna, gdy widzimy ten rodzaj zawieszenia na słupie narożnym, gdzie oczekiwane jest zawieszenie Warto jednakże zaznaczyć ten tag w przypadku słupa narożnego, ponieważ jest to )
FLMast-TK.jpg
tower:type anchor Słup narożny z izolatorami odciągowymi stosowany w miejscach załamania linii. Najczęściej jest to słup narożny.
Gesockelter Mast 03.jpg
tower:type termination Słup krańcowy to słup używany na końcach linii przed podstacją lub w miejscu wejścia przewodów do gruntu (stosowane z tower=air_to_ground). Konstrukcja wytrzymująca naprężenia przewodów z jednej strony.
Branch tower
tower:type branch Odgałęzienie. Od takiego słupa początek bierze odgałęzienie linii. Jeżeli odgałęzienie rozpoczyna linie średniego i niskiego napięcia to należy użyć tower=air_to_ground.
Verdrillmast Oberwoehr
tower:type transposing A tower in which the conductors exchange positions in order to balance the capacitance and impedance of the conductors.
Bosphorus Crossing
tower:type crossing Słup skrzyżowaniowy to słup o mocnej konstrukcji używany w miejscach przecięcia, krzyżowania się linii..

Przykłady

Fotografia/Opis Tagi OSM Carto Osmarender
Electricity pylon with identification label
power=tower
ref=PXA 5
Mapnik-power.png Osmarender power.png
Elbekreuzung 2
power=tower
design=barrel
tower:type=crossing
height=227
colour=red/white

Odwiedź stronę informacyjną o konstrukcjach słupów linii wysokich napięć w Polsce.