Pl:Tag:power=converter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = converter
(energia = przetwornik)
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
Opis
Urządzenie do przetwarzania mocy między prądem alternatywnym a stałym, często, ale nie tylko, w sieciach wysokiego napięcia. Edit or translate this description.
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

power=converter stosowany do oznaczenia położenia urządzenia do przetwarzania mocy między prądem alternatywnym a stałym, często, ale nie tylko, w sieciach wysokiego napięcia.

Opis obiektu

Konwerter to urządzenie umożliwiające transmisję energii między sieciami alternatywnymi a sieciami prądu stałego (HVDC).
Często znajdują się one w stacji transformatorowej (605-01-07), zawierające urządzenie przetważające HVDC działające przy wysokim napięciu.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł i dodajemy tag power=converter oraz dodatkowe tagi wyszczególnione poniżej.

Tagowanie

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
power converter Jest to konwerter mocy, zwykle mapowany jako węzeł węzeł. obowiązkowy
converter <typ przetwornika> Typ konwertera. zalecany
voltage <napięcie robocze> Napięcie, pod którym pracuje konwerter. zalecany
location <lokalizacja> Fizyczna lokalizacja konwertera. Domyślna wartość to indoor zalecany
operator <operator kablowy> Nazwa firmy, która obsługuje ten konwerter mocy. zalecany
phases <liczba faz> Liczba różnych faz po alternatywnej stronie konwertera. zalecany
poles <Liczba słupów> Liczba biegunów po bezpośredniej stronie konwertera. zalecany
frequency <częstotliwość robocza> Częstotliwość w hercach, w której konwerter mocy działa po swojej alternatywnej stronie. opcjonalny
rating <ocena> Ocena w MVA, przy której konwerter przetwarza moc. opcjonalny
name <nazwa> Nazwa konwertera mocy. opcjonalny
ref <odniesienie> Numer identyfikacyjny konwertera mocy opcjonalny

Wartości dla converter

Klucz Wartość Komentarz
converter llc konwerter komutowany liniowy (LCC) wykorzystuje zawory na bazie tyrystorów i jest najbardziej rozpowszechnionym typem. Jest to wartość domyślna.
vsc Nowszy typ opiera się na tranzystorze konwertera źródła napięcia (VSC).
back-to-back Konwerter back-to-back łączy dwie sieci prądu przemiennego, które nie są synchroniczne lub pracują na różnych częstotliwościach. Nie ma zewnętrznego połączenia transmisji prądu stałego