Pl:Tag:power=converter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = converter
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
Opis
Urządzenie do przetwarzania mocy między prądem alternatywnym a stałym, często, ale nie tylko, w sieciach wysokiego napięcia. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

power=converter stosowany do oznaczenia położenia urządzenia do przetwarzania mocy między prądem alternatywnym a stałym, często, ale nie tylko, w sieciach wysokiego napięcia.

Opis obiektu

Konwerter to urządzenie umożliwiające transmisję energii między sieciami alternatywnymi a sieciami prądu stałego (HVDC).
Często znajdują się one w stacji transformatorowej (605-01-07), zawierające urządzenie przetważające HVDC działające przy wysokim napięciu.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł i dodajemy tag power=converter oraz dodatkowe tagi wyszczególnione poniżej.

Tagowanie

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
power converter Jest to konwerter mocy, zwykle mapowany jako węzeł węzeł. obowiązkowy
converter <typ przetwornika> Typ konwertera. zalecany
voltage <napięcie robocze> Napięcie, pod którym pracuje konwerter. zalecany
location <lokalizacja> Fizyczna lokalizacja konwertera. Domyślna wartość to indoor zalecany
operator <operator kablowy> Nazwa firmy, która obsługuje ten konwerter mocy. zalecany
phases <liczba faz> Liczba różnych faz po alternatywnej stronie konwertera. zalecany
poles <Liczba słupów> Liczba biegunów po bezpośredniej stronie konwertera. zalecany
frequency <częstotliwość robocza> Częstotliwość w hercach, w której konwerter mocy działa po swojej alternatywnej stronie. opcjonalny
rating <ocena> Ocena w MVA, przy której konwerter przetwarza moc. opcjonalny
name <nazwa> Nazwa konwertera mocy. opcjonalny
ref <odniesienie> Numer identyfikacyjny konwertera mocy opcjonalny

Wartości dla converter

Klucz Wartość Komentarz
converter llc konwerter komutowany liniowy (LCC) wykorzystuje zawory na bazie tyrystorów i jest najbardziej rozpowszechnionym typem. Jest to wartość domyślna.
vsc Nowszy typ opiera się na tranzystorze konwertera źródła napięcia (VSC).
back-to-back Konwerter back-to-back łączy dwie sieci prądu przemiennego, które nie są synchroniczne lub pracują na różnych częstotliwościach. Nie ma zewnętrznego połączenia transmisji prądu stałego