Pl:Tag:power=generator

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = generator
(energia = generator)
Generator-20071117.jpg
Opis
Generator elektryczny. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area power.png
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Niekompatybilny z
Status: zatwierdzonyPage for proposal

power=generator - służy do oznaczania położenia generatora energii elektrycznej.

Na przykład: zamiana energii mechanicznej lub światła słonecznego na energię elektryczną.

Opis obiektu

 Generator elektryczny
Tag power=generator jest oznaczony jako węzeł, obszar lub wielobok relacja, na samym generatorze, jeśli jest widoczne (turbina wiatrowa, turbina gazowa, pojedynczy panel słoneczny ...), albo na najmniejszym budynku zawierającym (reaktor jądrowy, turbinę wodną ...). Dla dużych elektrowni słonecznych można zgrupować bloki paneli słonecznych w jeden wielobok.

Ponadto, generatory powinny być oznaczone tagiem frequency=* ponieważ mogą pracować na innych częstotliwościach, niż stosowanej w sieci krajowej. Rzeczywiście, niektóre elektrownie mogą zasilać linii trakcji kolejowej, które często pracują na innej częstotliwości.

Należy pamiętać, że tag generator:output=* daje nominalne maksimum dostępne dla danego generatora. To jest najprostsza informacja jaką możemy uzyskać. Efektywna ocenę będzie trudno obliczyć lub uzyskać od operatorów elektrowni.

Klucz Wartość
power generator
generator:source Źródło energii.
generator:method Sposób wytwarzania energii elektrycznej.
generator:type Typ generatora.
opcjonalne generator:plant Kiedy generator jest częścią elektrowni, stosujemy output gdy wytwarza energię lub intermediate gdy tylko zasila inne generatory.
name Imię generatora.
operator Nazwa operatora.
generator:output Moc i jej wartość dla danego generatora.

Mapowanie

Geometria

Dodajemy węzeł w środku agregatu prądotwórczego lub najlepiej tworzymy obszar wokół obrysu obiektu za pomocą fotografii lotniczej, jeśli dostępna. Oznaczamy tagiem power=generator oraz name=* i operator=*, jeśli wiadomo, jak to zostało wyjaśnione powyżej.

Źródło energii

Źródło energii dla generatora powinny być identyfikowane za pomocą tagu generator:source=*, (power_source=* jest już nieaktualny).

Zobacz generator:source=* dla otrzymania pełnej listy zatwierdzonych wartości.

Metody otrzymywania energii elektrycznej

Tag generator:method=* jest stosowany do opisania procesu technicznego lub metody konwersji źródła energii na energię elektryczną.

Zobacz generator:method=* dla otrzymania pełnej listy zatwierdzonych wartości.

Typ generatora

Dodano nowy atrybut generator:type=*. Atrybut ten jest przeznaczony do zdefiniowania typu generatora spośród jednego źródła/metody.
Jako konkretny przykład, co znaczy typ, pomyślmy o prezentacji na mapie wszystkich reaktorów jądrowych tego samego typu jak te używane w Fukushima.

Zobacz generator:type=* dla otrzymania pełnej listy zatwierdzonych wartości.

Moc generatora

Tag generator:output=* może być stosowany w celu określenia formy energii wytwarzanej i mocy jeśli znana. Możemy po prostu użyć wartości tak, jeśli dokładna wartość liczbowa jest nieznana.


generator:output=* - służy do oznaczenia rodzaju generatora energii.

Generator energii może dać wiele form energii. Na przykład, kocioł da tylko gorącą wodę, ale jako część elektrociepłowni da ciepłą wodę i energię elektryczną.
Dodajmy więcej wartości, jeśli są istotne.

Jeśli moc generowana jest znana, dodajemy wartość liczbową a następnie jednostkę. W przeciwnym razie dodajemy po prostu "yes".

generator:output:electricity=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:hot_water=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:hot_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:cold_water=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:cold_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:compressed_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:steam=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:vacuum=* yes / x W / x kW / x MW / x GW

Przykłady

Zgazowanie biomasy o połączonej termicznej i elektrycznej mocy generatora 15 MW, oznaczamy jak poniżej:

Klucz Wartość
power generator
generator:source biomass
generator:method gasification
generator:type gas_turbine
generator:plant output
name Biomass generator
operator nazwa operatora
generator:output:electricity 5 MW lub yes jeśli nieznana
generator:output:hot_water 10 MW lub yes jeśli nieznana

Panel słoneczno-termiczny:

Klucz Wartość
power generator
generator:source solar
generator:method thermal
generator:type solar_thermal_collector
generator:plant output
name Thermal solar panel
operator nazwa operatora
generator:output:hot_water 200 kW lub yes jeśli nieznana

Turbina wiatrowa ( nowoczesny wiatrak wytwarzający energię elektryczną):

Klucz Wartość
power generator
generator:source wind
generator:type horizontal_axis
generator:plant output
name Modern wind mill
operator nazwa operatora
generator:output:electricity 3 MW lub yes jeśli nieznana

Zobacz też