Pl:Tag:power=generator

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = generator
(energia = generator)
Generator-20071117.jpg
Opis
Generator elektryczny. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area power.png
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

power=generator - służy do oznaczania położenia generatora energii elektrycznej.

Na przykład: zamiana energii mechanicznej lub światła słonecznego na energię elektryczną.  Generator elektryczny

Powiązane tagi

Opis
power=generator Definiuje generator.
frequency=* Częstotliwość wytwarzanego prądu. Generatory mogą pracować na innej częstotliwości niż sieć krajowa, np. generatory do zasilania sieci kolejowej.
generator:method=* Proces techniczny lub metody konwersji źródła energii na energię elektryczną.
generator:plant=* W dużych elektrowniach służy do rozróżnienia kiedy zasila inne generatory (generator:plant=intermediate) lub wytwarza energię (generator:plant=output).

W mniejszych elektrowniach pomijany.

generator:source=* Źródło energii do pracy.
generator:type=* Typ generatora. Uszczegółowienie w kombinacji z generator:method=* i generator:source=*.
operator=* Nazwa operatora - np. Elektrownia Wodna Żarnowiec.
generator:output=* Zestaw kluczy opisujących parametry prądu elektrycznego produkowanego przez generator. Oznacza również ew. ciepło generowane w elektrociepłowniach.

Wpisuje się nominalne maksimum, rzeczywiste wartości mogą być trudno dostępne.

location=* Lokalizacja generatora - np. roof dla paneli słonecznych na dachu.
manufacturer=* Producent generatora.

Mapowanie

Dodajemy węzeł węzeł w środku agregatu prądotwórczego lub tworzymy obszar obszar wokół dokładnej lokalizacji obiektu - na samym generatorze, jeśli jest widoczny (turbina wiatrowa, turbina gazowa, pojedynczy panel słoneczny ...), albo na najmniejszym budynku zawierającym (reaktor jądrowy, turbinę wodną ...). Dla dużych elektrowni słonecznych można zgrupować bloki paneli słonecznych w jeden wielobok.

Przykłady

Zgazowanie biomasy o połączonej termicznej i elektrycznej mocy generatora 15 MW, oznaczamy jak poniżej:

Klucz Wartość
power generator
generator:source biomass
generator:method gasification
generator:type gas_turbine
generator:plant output
name Biomass generator
operator nazwa operatora
generator:output:electricity 5 MW lub yes jeśli nieznana
generator:output:hot_water 10 MW lub yes jeśli nieznana

Panel słoneczno-termiczny:

Klucz Wartość
power generator
generator:source solar
generator:method thermal
generator:type solar_thermal_collector
generator:plant output
name Thermal solar panel
operator nazwa operatora
generator:output:hot_water 200 kW lub yes jeśli nieznana

Turbina wiatrowa ( nowoczesny wiatrak wytwarzający energię elektryczną):

Klucz Wartość
power generator
generator:source wind
generator:type horizontal_axis
generator:plant output
name Modern wind mill
operator nazwa operatora
generator:output:electricity 3 MW lub yes jeśli nieznana

Zobacz też