Pl:Tag:power=transformer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = transformer
(energia = stacja transformatorowa)
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
Opis
Urządzenie służące do zwiększania lub zmniejszania napięcia elektrycznego. Duże transformatory mocy są zazwyczaj umieszczone wewnątrz podstacji. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

an unequal sign

Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją, ale treść jest niezsynchronizowana z tekstem oryginalnym w języku angielskim. Proszę zaktualizuj to tłumaczenie jeśli to możliwe.

power=transformer - do oznaczania urządzenia, które przykładowo przekształca energię elektryczną z wyższego napięcia na niższe.

Stacja transformatorowa to jednostka w ramach power=substation, gdzie energia elektryczna jest przekształcana z jednego napięcia na inny.

Zobacz  Stacja transformatorowa.

Powiązane tagi:

  • voltage=* - jedna lub więcej wartości napięcia rozddzielone średnikiem. Maksymalne napięcie powinno być wymieniony jako pierwsze. Na przykład voltage=380000;110000. Jeśli niższe napięcie jest nieznane, ale przypuszczalnie poniżej 50 kV zaleca się stosować wartość "medium". Na przykład voltage=60000;medium
  • frequency=* - częstotliwość zasilania. Ten tag jest szczególnie przydatny, gdy transformator pracuje przy innej częstotliwości niż normalna częstotliwość sieci, jak dla instalacji trakcji kolejowej.
  • location=* - położenie stacji transforamtorowej. Sugerowane wartości:
    • indoor: całkowicie wewnątrz budynku, nie jest widoczna z zewnątrz.
    • outdoor: wartość domyślna. Umieszczona na zewnątrz, czasem pomiędzy ścianami ochronnymi, ale nie przykryta.
    • underground: znajduje się pod ziemią.

Tagowanie

Klucz Wartość Opis Zalecenia
power transformer Defines this node as a transformer. mandatory
transformer <purpose or type> The purpose of the transformer (see below for possible values). optional
location <location> The location of the transformer. Use the same values as for substation location, see above. If the location of the transformer is the same as that of its substation this tag is optional recommended
voltage <high voltage>;<low voltage> The two (or more) voltages of this transformer, highest first, lowest then. A rural 20 kV/400 V is tagged 20000;400 whereas a high voltage 225 kV/400 kV transformer is tagged 400000;225000. Three-winding transformers should have three voltages listed even if two of them are identical recommended
frequency <frequency> The frequency of the transformer. Recommended if the frequency differs from that of the general power grid, for example 16.7 hz for the German railway traction. optional
phases 1, 3, .. Number of phases. Recommended tag for for single-phase transformers. Default is 3. optional
rating <rating> kVA/MVA The power rating of the transformer. The value should be in kVA (kilovolt-ampere) or MVA (megavolt-ampere) optional

Wartości dla transformer

Klucz Wartość OPis
transformer distribution A distribution transformer transfers power from the distribution system to directly connected electricity consumers. Thus the output voltage is that of the low voltage grid in that region. For example 400/230 volt in Europe or 240/120 volt in the US. If the secondary voltage is above 1 kV it is not a distribution transformer. Note for pole mounted distribution transformers you should use this tag together with power=pole (thus no explicit power=transformer tag).
generator A generator unit transformer connects directly to the generator terminals and is used for stepping up the generator voltage to that of the transmission grid. It is almost always located physically close to the generator typically directly outside the generator building. Unless the generator terminal voltage is known it is sufficient to tag only the secondary voltage.
converter A converter transformer is a special transformer used in HVDC converter plants. It is always located directly adjacent to the valve hall. If the voltage of the valve side is unknown it is sufficient to tag the AC switchgear side voltage.
traction A traction transformer feeds railway overhead contact lines. It is usually a single-phase transformer whose secondary voltage is that of the contact line, typically 15 kV or 25 kV.
auto An autotransformer is a transformer in which part of the winding is common to both primary and secondary circuits. Sometimes used at modest voltage ratios between the primary and secondary.
phase_angle_regulator A phase angle regulator is a special transformer for controlling the flow of power in a three-phase network by shifting the phase angle.
yes This generic value may be used to tag a transformer attached to another power feature such as a power pole (since power=transformer cannot be tagged in such cases). It is however recommendend to specify the type of transformer (such as distribution) also in this case but mappers not familiar with the different flavours of transformers may use the value yes.

Uwaga: Dla wszystkich transformatorów nie należących do jednej z powyższych kategorii atrybut transformatora nie powinien być użyty.

Przykłady

Grafika/Opis Tagi OSM Carto
Trafostation imgp7946.jpg
Stacja transformatorowa
Mapnik-power.png

Inne przykłady:
Maststation imgp7806.jpg Power-tower-ref-uk.jpg 433 Volt Padmounted Substation.jpg

Zobacz reż