Pl:Tag:power=substation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = substation
(energia = podstacja)
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
Opis
Podstacja do przełączania obwodów, transformacji napięcia i kilku innych funkcji ważnych dla systemu energetycznego. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area power.png
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

power=substation – służy do oznaczenia podstacji używanej do podniesienia lub obniżenia napięcia voltage=* w elektrycznej sieci zasilającej i z reguły jest powiązana z resztą sieci poprzez linie power=line.

Może zawierać jeden lub więcej transformator power=transformer. Podstacje mogą zajmować teren rozmiaru od małego budynku, przez ogródek do nawet dużych instalacji rozmiaru kilku boisk piłkarskich.

Ten tag nie powinien być używany w miejscach gdzie jest produkowana energia elektryczna. Tam powinien być power=generator. Zobacz stronę wikipedia:Electrical_substation by dowiedzieć się więcej.

Ten tag jest udoskonaleniem power=station i power=sub_station, i ma na celu zastąpienie ich.

Mapowanie

Oznacz węzeł lub obszar jako power=substation. Podstacje powinny być raczej mapowane jako obszary. Bardzo małe stacje rozmiaru małego 'kiosku' na terenach zamieszkałych mogą zostać oznaczone jako węzły ale mogą to być także power=transformer ponieważ dużo ludzi tak je nazywa.

Powiązane tagi:

  • name=* Nazwa obiektu
  • operator=* Nazwa firmy obsługującej stację.
  • voltage=* Największe napięcie tam występujące. (?)


Szczegółowe mapowanie stacji

Uwaga: ta sekcja opisuje zaawansowany schemat tagowania dla stacji. Jest on raczej przeznaczony dla ludzi z wiedzą na temat systemów energetycznych.

Podstacja służy do przełączania obwodów, transformacji napięcia i kilku innych funkcji ważnych dla systemu energetycznego.

Kiedy obiekt powinien zostać oznaczony jako stacja i kiedy powinien zostać oznaczony jako transformator? Podstacje i transformatory mogą być rozróżniane jako:

  • power=substation reprezentuje obszar który może zawierać transformatory. Często zawiera rozdzielnice i inne komponenty.
  • power=transformer reprezentuje transformator jako urządzenie, jako węzeł. Transformatory można często znaleźć na terenie stacji. Poza tym, małe transformatory dystrybucyjne zlokalizowane na słupach są często określane przez ludzi jako "transformator", nie "podstacja". Nawiązując do tego, transformatory na słupach nie powinny być tagowane jako podstacja. Zobacz power=transformer by dowiedzieć się więcej.

Tagowanie

Podstacja powinna być oznaczona następująco:

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
power substation Podstacja powinna normalnie być zaznaczona jako obszar. Mniejsze podstacje dystrybucyjne mogą być jako węzeł. obowiązkowe
substation <typ podstacji> Funkcja lub rola jaką pełni podstacja. Możliwe wartości znajdziesz niżej. zalecane
location <lokalizacja> Fizyczna lokalizacja podstacji np. indoor (wewnątrz). Możliwe wartości znajdziesz niżej. Domyślna wartość to outdoor (na zewnątrz) zalecane
voltage <napięcie>[;<napięcie>..] Różne napięcia występujące w podstacji, posortowane od największego do najmniejszego (np: 400000;225000;63000). Zalecane jest żeby oznaczać przynajmniej największe napięcie podstacji. zalecane
gas_insulated tak Używaj tego tagu dla podstacji izolowanych gazem skompresowanym SF6 lub SF6/nitrogen gas. Taga izolacja jest często używana w wewnętrznych podstacjach wysokiego napięcia. opcjonalne
name <nazwa> Nazwa pod jaką jest znana podstacja. zalecane
operator <operator> Nazwa firmy która obsługuje podstację. opcjonalne
ref <numer referencyjny> Skrót / numer podstacji. opcjonalne

Wartości podstacji

Lista możliwych wartości dla substation=*
Klucz Wartość Komentarz
substation transmission A transmission substation is a substation whose main function is to connect transmission lines transmitting power between areas. It is suggested to use this value for substations handling voltages above 100 kV. Substations collecting power from one or more generators of a power plant should also be considered to be of this type.
distribution Podstacja dystrybucyjna jest podstacją której główną funkcją jest zasilanie sici dystrybucyjnej na danym obszarze. Największe napięcie zwykle nie przekracza 100 kV.
minor_distribution Małe podstacje na najmniejszym poziomie transformacji w sieci dystrybucyjnej. Zasilają one bezpośrednio domy i małe firmy za pomocą niskiego napięcia (np. 400V/230V w Europie). Tego typu podstacje są zasilane z linii średniego napięcia o napięciu od 3 kV do 30 kV. Znajdują się zwykle w małych budynkach, prefabrykowanych kioskach lub na słupach.
converter A converter substation ([1]) comprises an HVDC converter plant. It usually also performs the functions of a normal transmission substation.
compensation A compensation substation is used only for compensation of reactive power of a power line or underground cable. It usually does not comprise transformers or switchgear except possibly switches for disconnecting the compensation components such as reactors or series capacitors.
transition A transition station sometimes referred to as transition yard. This is not a real substation but a fenced-off area with cable terminals where an underground cable connects to an overhead power line. It comprises no active components such as switches or transformers. If the cable terminals are located in the tower itself (no fenced area on the ground) don't tag this as a substation. Use the attribute location:transition=yes on the tower instead.
traction wikipedia:Podstacja trakcyjna (605-01-06) jest podstacą której główną funkcją jest zasilanie systemu trakcji (kolej, tramwaje, trolejbusy). Często jest zlokalizowana w pobliżu torów.
industrial Podstacje elektryczne mogą być na terenie dużych obszarów przemysłowych takich jak rafinerie i huty.

Lokalizacje

Lista możliwych wartości dla location=*.
Klucz Wartość Komentarz
location outdoor Podstacja w większości zlokalizowana na zewnątrz na otwartym terenie ale trochę części takich jak rozdzielnie niskiego napięcia, mogą znajdować się wewnątrz. To jest domyślna wartość.
indoor Podstacja w większości zlokalizowana wewnątrz budynku. Główne części, szczególnie transformatory, mogą być zlokalizowane na zewnątrz budynku.
underground Podstacja zlokalizowana pod ziemią.
platform Podstacja zlokalizowana na platformie morskiej, na przykład powiązana z morską farmą wiatrową.
rooftop Podstacja zlokalizowana na górze budynku i jest używana do czegoś jeszcze.
kiosk Kompaktowa podstacja transformatorowa zlokalizowana w małym, często prefabrykowanym pomieszczeniu.

Klucz location=* może być także używany razem z power=transformer i innymi częściami podstacji kiedy ich lokalizacja jest inna niż podstacji.

Części podstacji

Typowa podstacja składa się z przynajmniej:

Substation-diagram.png Szary: Podstacja
Jasnoniebieski: Linia energetyczna
Niebieski: Bay
Zielony: Rozłączniki itd
Różowy: Szyna
Czerwony: Transformator


Rozdzielnia

Substation at Grafenrheinfeld Nuclear Power Plant

The switchgear assembly comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly. Normally the busbars and bays should be mapped individually, see below. However, sometimes the layout of the switchgear is not known, such as when the switchgear is inside a building or when no good aerial imagery is available. In such cases the switchgear may be mapped as an area. Only map switchgear in this way if it cannot be mapped in more details. If the entire substation is located indoor don't map the switchgear separately.

Key Value Comment Recommendation
power switchgear Defines this obszar as switchgear (only use this tag when more detailed mapping of the switchgear is not possible). mandatory
voltage <voltage> The voltage of the switchgear recommended
location <location> The location of the switchgear, for example indoor. See above for possible values. recommended
gas_insulated yes Use this tag for gas insulated switchgear using pressurized SF6 or SF6/nitrogen gas as insulation medium. optional


Busbar

The busbar assembly makes connection to one or more circuits via the attached bays. The assembly comprises either rigid tubular conductors or flexible conductors. Strictly spoken, the term busbar refers to just one conductor but commonly an assembly of three busbars is also called a busbar [2]] which is the definition used here.

Key Value Comment Recommendation
power line Defines this linia as a generic power line. mandatory
line busbar Identifies the line as a busbar assembly mandatory
cables <3,6,..> Number of individual conductors. It is recommended to map each three-phase busbar assembly individually. However, if double or triple busbars for some reasons are mapped as a single way the cables tag should be used to indicate this fact. recommended
voltage <voltage> The voltage of the busbar recommended

Bay

A bay connects an incoming circuit (power line, transformer, etc) to a busbar assembly. Each bay typically comprises circuit breakers, disconnectors, instrument transformers and surge arresters. It is suggested not to tag all these individual components. However, the circuit breaker may optionally be tagged as a switch.

Key Value Comment Recommendation
power line Defines this linia as a generic power line. mandatory
line bay Identifies the line as a bay mandatory
cables <3,6,..> Normally bays should be mapped individually per circuit. However, if for some reasons the mapped linia represents more than one circuit this should be indicated using the cables tag, e.g cables=6 for two bays. recommended
voltage <voltage> The voltage of the bay recommended

Switch

A switch normally comprises a circuit breaker and is mostly found within bays but may also be used between busbar sections. Tag a węzeł as power=switch.


Transformer

A power transformer is a static piece of apparatus with two or more windings which, by electromagnetic induction, transforms a system of alternating voltage and current into another system of voltage and current for the purpose of transmitting electrical power [3]

See power=transformer for more information and details about tagging.

Converter

Valve hall at Haywards in the New Zealand HVDC Inter-Island scheme

An HVDC converter converts electric power from high voltage alternating current (AC) to high-voltage direct current (HVDC), or vice-versa.

An HVDC converter plant comprises several components. The valve hall comprises the converter itself. Further components include a DC smoothing reactor, converter transformers, AC switch gear, harmonic filters and reactive power compensation. See below for compensation components. The converter itself may be tagged as follows:

Key Value Comment Recommendation
power converter Defines this node węzeł or area obszar as an HVDC converter. Typically the converter building (valve hall) should get this tag mandatory
converter lcc A line commutated converter (LCC) uses thyristor based valves and is the most common type. This is the default value. recommended
vsc A newer type is the transistor-based voltage source converter (VSC). recommended
back-to-back A back-to-back converter couples two AC networks that are not synchronous or operate at different frequencies. There is no external DC power transmission link recommended
voltage <DC voltage> The voltage of the DC transmission in volt recommended
poles monopole / bipole The number of poles. recommended
rating <power> MW The power rating of the converter in MW (megawatt) recommended

General tags like name=* and operator=* may also be added.

Compensator

Single line diagram of a Static VAR Compensator

Various components are used for controlling reactive power and voltage quality in a power grid. Here are some suggested tags for different types of compensators.

Key Value Comment Recommendation
power compensator Defines this node węzeł or area obszar as a compensation component mandatory
compensator <compensator type> See below for possible values. This tag should be specified when the compensator type is known recommended
voltage <voltage> The voltage at which the compensator is operated recommended
rating <power> Mvar/kvar The power rating of the compensator. The unit should be Mvar (megavolt-ampere-reactive) or kvar (kilovolt-ampere-reactive) recommended
List of possible compensator=* values
Key Value Comment
compensator shunt_reactor A shunt reactor absorbs excess reactive power. It looks like a transformer but has no secondary terminals.
shunt_capacitor A shunt capacitor bank generates reactive power
static_var A static var compensator (SVC) comprises a thyristor controlled reactor, normally a thyristor switched capacitor and often fixed or switched reactors and capacitor banks.
statcom A static synchronous compensator (STATCOM) is a transistor based compensator (its design is similar to a VSC converter, see above).
synchronous_condenser A synchronous condenser is a large rotating synchronous machine (similar to a generator) for generating or absorbing reactive power.
filter A harmonic filter is used to eliminate harmonic currents generated by an HVDC converter. These can be quite large and may appropriately be mapped as obszar. Other types of filters for removing undesired frequency components may also occur.
series_reactor A series reactor is used for controlling load sharing between parallel power lines or for limiting short circuit currents. The smoothing reactor of an HVDC converter is also a series reactor.
series_capacitor A series capacitor is sometimes inserted in a long power line to increase the transmission capacity.

Map representation

  • area: The feature should be rendered as a gray area like the old power=sub_station tag.
  • node: Some sort of lightning symbol traditionally used to indicate high voltage.

Examples

Maperitive OSM Carto Tagging Note
white-solid:busbar,
white-dashed:bay,
red:400kV, blue:132kV,
purple:converter,DC line/cable,
yellow:transformer, black:switch,
red circle:reactor, read area:filter
Standard OSM Carto rendering
power=substation
substation=converter
name=Bjæverskov HVDC Kontek
voltage=400000;132000

(valve hall)
building=yes
power=converter
name=HVDC Kontek
operator=Energinet.dk
poles=monopole
rating=600 MW
voltage=400000
Bjæverskov HVDC substation in Denmark (northern terminal of Kontek HVDC connection).
Bing imagery of the substation.
Zdjęcie Tagi OSM Carto Opis
Bleiswijk-380kv-photo.jpg obszarpower=substation
voltage=380000;150000
substation=transmission
name=380kV Bleiswijk
operator=TenneT
380kv-bleiswijk-mapnik.png 380 kV substation with three 380/150 kV transformers. Unusual for using outdoor gas insulated switchgear (GIS).
Indoor 25/10kV substation, Wateringen obszarpower=substation
voltage=25000;10000
substation=distribution
location=indoor
25kv-substation-mapnik.png Indoor 25/10kV substation near The Hague. The entire fenced area should be mapped as a substation, not just the building.
Transformer kiosk, Netherlands węzełpower=substation
voltage=10000;400
substation=minor_distribution
location=kiosk
operator=Stedin
An example of a small kiosk type substation.
Transformer house, Germany obszarpower=substation
voltage=10000;400
substation=minor_distribution
building=yes
Characteristic tower type transformer building functioning as an electricity pole. Maybe tag the building as building=transformer_tower?

Narzędzia używające ten schemat

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!