Pl:Tag:power=sub_station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = sub_station
(energia = podstacja)
Forest Hill Substation.jpg
Opis
Podstacja wysokiego napięcia. Edit or translate this description.
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: dezaprobowany

power=sub_station - służy do oznaczenia podstacji wysokiego napięcia.

Podstacje te stosuje się w celu obniżenia lub podwyższenia voltage=* w elektrycznej sieci zasilającej, a na ogół powiązana z resztą sieci przez jeden albo więcej zestawów power=line, a które mogą zawierać jeden lub więcej power=transformer.
Znacznik ten nie powinien być stosowany do obiektów wytwarzających energię elektryczną dla których dedykowany tag to power=generator.
Zobacz  Stacja elektroenergetyczna w celu uzyskania więcej informacji.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania tagu power=station dla tych instalacji.

Użycie

Węzły mogą być stosowane dla małych podstacji. Obszary są lepsze dla większych, wykorzystując zdjęcia lotnicze w celu okreslenia ich zakresu. Stacje mogą różnić się wielkością od małych budynków do znacznie większych instalacji o wielkości kilku boisk.

Powiązane tagi:

  • name=* - nazwa obiektu.
  • operator=* - nazwa firmy obsługującej podstację.
  • voltage=* - najwyższe napięcie pracy tego obiektu.

Mapowanie

  • obszar: Jest to pewien rodzaj obszaru przemysłowego, tak więc, jest związany z kolorem terenu przemysłowego, ale ciemniejszym.
  • Węzeł: Jakiś symbol, który zwraca myśli w kierunku energii elektrycznej. Może być błyskawica?

Przykład

Grafika/Opis Tags OSM Carto
Electrical Substation.JPG
Poza podstacją.
power=sub_station
operator=Stahlwerke Bremen
Mapnik-power.png

Ten tag służy do oznaczania stacji transformatorów lub budynków, takich jak:
Willeskop 24 transformatorhuisje PUEM.JPG lub Trafostation imgp7946.jpg

W Anglii jest używany przede wszystkim do oznaczenia większych stacjach takich jak:
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg lub Electrical Substation.JPG
(To jest informacja dotycząca międzynarodowej dyskusji na OSM IRC-kanałach.)