Cs:Key:bridge:support

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:support
Forth Rail Bridge Pier.jpg
Popis
Struktura, která podepírá most zespod. Show/edit corresponding data item.
Skupina: mosty
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlupoužití na cestě nespecifikovánomůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Použijte bridge:support=* pro určení polohy opěr a pilířů, které podepírají most zespodu. Značku můžete použít také k mapování opěr a pilířů, které zbyly po odstranění mostu.

Nejjednodušší způsob jak je mapovat, je vytvořit uzel na cestě označené bridge=* na středu každého pilíře. V případech, kdy má pilíř velký půdorys, můžete značit i jako plochu, nebo u pilířů, které jsou široké, ale tenké (např.  příhradové pilíře(en)), můžete tuto značku použít na cestu.

Používejte tuto značku s rozvahou. Umístění pilíře může být užitečné pro přesné označení překážek na cestách a plochách pod mostem, ale když jsou pilíře velmi blízko u sebe, mapování každého z nich zvlášť může ztěžovat práci s příslušnou cestou. V takových případech je dostačující jednoduché označení jako bridge=trestle.

Hodnota Popis Ilustrace
bridge:support=pier Mezilehlý pilíř ve vzpřímené poloze jako podpora pod mostem. Známý u lešeňového mostu jako " bent"(en). IMG 3978 bridge piers.jpg
bridge:support=abutment Podpěra na jednom konci mostu. Obvykle sousedí s pevným podkladem a nese cestu přes most.
Hillsgrove Covered Bridge abutment.jpg
bridge:support=lift_pier Podpěra pro výtahový most, na které stojí jedna z věží. Rethe offen.jpg
bridge:support=pivot_pier Podpěra pro pohyblivý most, na které je mostní čep, a to buď pro vodorovný pohyb (jako otočný most) nebo svislý (jako zvedací nebo padací most). Phila PW&B Railroad Bridge11.png
bridge:support=pylon Věž nesoucí visutý nebo zavěšený most na lanech.
Düsseldorf - Rheinkniebrücke (Parlamentsufer) 02 ies.jpg

Vykreslování

  • iD-editor: ID-bridge-support.svg

Viz také