Cs:Key:bridge:structure

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:structure
Pegram.svg
Popis
Nosná konstrukce nesoucí mostní pole. Show/edit corresponding data item.
Skupina: mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 8
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Používejte bridge:structure=* pro popis nosné konstrukce jednotlivých mostních polí. (Mostní pole je část mostu mezi dvěma podpěrami.) Jednoduché mosty mohou mít jen jedno pole mezi podpěrami, o které se pole opírá na každém konci; jiné mohou mít více polí a mnoho podpěr. Někdy má most více typů mostních polí. V těchto případech můžete cestu mostu rozdělit v místě podpěr, kde se mění typ pole a každou jeho část označíte jinou hodnotou bridge:structure=*.

Hodnoty

Hodnota Popis Grafika Ilustrace
arch U obloukového mostu je mostní pole podpíráno obloukem, který přenáší část hmotnosti mostu na vodorovný tlak do opěr. SC-bridge-structure-arch.svg HarlemRiverBridges.jpg
beam U nosníkových mostů je zatížení přenášeno výhradně na mostní pole, které spočívá na obou koncích na podpěře a to bez přídavné výztuže. SC-bridge-structure-beam.svg Puente Nuevo 03.JPG
truss U příhradové mostu se mostové pole skládá z řady vzájemně propojených trojúhelníkových částí, které nesou zatížení. SC-bridge-structure-truss.svg Eagle River Bridge.jpg
floating Most, jehož zatížení nenese pevná, ale plovoucí podpěra na vodě. Typicky pontonový most. SC-bridge-structure-floating.svg Float bridge.JPG
suspension Most, kde je zátěž nesena napnutými kabely, které jsou pevně připojeny ke kotvám na každém konci mostu. U většiny, ale ne u všech visutých mostů, jsou kabely nataženy mezi věžemi, jenž jsou v blízkosti konce mostu. SC-bridge-structure-suspension.svg GoldenGateBridge-001.jpg
cable-stayed Most, kde je zátěž nesena kabely visícími z vrcholů věží, které jsou umístěny na nosnících. SC-bridge-structure-cablestayed.svg Lagos motorway concrete cable stayed bridge IC4 Portugal with nice shaped pylons in concrete - panoramio.jpg
simple-suspension Jednoduchá závěsná mostní konstrukce, označovaná také jako visuté lanové mosty. Mosty, které vyžadují zvláštní dovednosti, mají být značeny sac_scale=* a ty, které vyžadují speciální vybavení highway=via_ferrata. SC-bridge-structure-simple-suspension.svg Soderskar-bridge.jpg
humpback Obloukový most s výraznou změnou výšky mostovky podél klenby mostu, v Asii nazývané jako měsíční mosty. SC-bridge-structure-humpback.svg Gaoliang Bridge.JPG
clapper Stone bridge made from horizontal slabs resting on vertical slabs or piers. Clapper-bridge.png Tarr Steps 01.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také