Cs:Key:bridge:structure

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:structure
Pegram.svg
Popis
Nosná konstrukce nesoucí mostní pole. Edit or translate this description.
Skupina: Mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schváleno

Wikidata

Používejte bridge:structure=* pro popis nosné konstrukce jednotlivých mostních polí. (Mostní pole je část mostu mezi dvěma podpěrami.) Jednoduché mosty mohou mít jen jedno pole mezi podpěrami, o které se pole opírá na každém konci; jiné mohou mít více polí a mnoho podpěr. Někdy má most více typů mostních polí. V těchto případech můžete cestu mostu rozdělit v místě podpěr, kde se mění typ pole a každou jeho část označíte jinou hodnotou bridge:structure=*.

Navrhujeme používat tuto značku i na plochu plocha u man_made=bridge. I tuto plochu lze rozdělit v případě, že má most více než jeden typ mostního pole.

Hodnoty

Klíč Hodnota Prvky Popis Grafika Ilustrace
bridge:structure arch way U obloukového mostu je mostní pole podpíráno obloukem, který přenáší část hmotnosti mostu na vodorovný tlak do opěr. Bogenbrücke Stein.png HarlemRiverBridges.jpg
bridge:structure beam way U nosníkových mostů je zatížení přenášeno výhradně na mostní pole, které spočívá na obou koncích na podpěře a to bez přídavné výztuže. Balkenbrücke.png Puente Nuevo 03.JPG
bridge:structure truss way U příhradové mostu se mostové pole skládá z řady vzájemně propojených trojúhelníkových částí, které nesou zatížení. WarrensubThrough Truss1.png Eagle River Bridge.jpg
bridge:structure floating way Most, jehož zatížení nenese pevná, ale plovoucí podpěra na vodě. Typicky pontonový most. Musée Léonard de Vinci Milan 011.jpg
bridge:structure suspension way Most, kde je zátěž nesena napnutými kabely, které jsou pevně připojeny ke kotvám na každém konci mostu. U většiny, ale ne u všech visutých mostů, jsou kabely nataženy mezi věžemi, jenž jsou v blízkosti konce mostu. Bridge-suspension.svg GoldenGateBridge-001.jpg
bridge:structure cable-stayed way Most, kde je zátěž nesena kabely visícími z vrcholů věží, které jsou umístěny na nosnících. Schrägseilbrücke-Fächerförmig.png Pont de Térénez - Fnistère - France.jpg
bridge:structure simple-suspension way Jednoduchá závěsná mostní konstrukce, označovaná také jako visuté lanové mosty. Mosty, které vyžadují zvláštní dovednosti, mají být značeny sac_scale=* a ty, které vyžadují speciální vybavení highway=via_ferrata. Bridge-suspension-simple.svg Soderskar-bridge.jpg
bridge:structure humpback way Obloukový most s výraznou změnou výšky mostovky podél klenby mostu, v Asii nazývané jako měsíční mosty. Moonbridge.png Gaoliang Bridge.JPG

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také