Cs:Tag:bridge:structure=suspension

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:structure = suspension
Bridge-suspension.svg
Popis
Visutý most Edit or translate this description.
Skupina: Mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schváleno

 Visutý most je typ mostu, u kterého je mostovka zavěšena pod nosnými lany na vertikálních nosných lanech. Tento typ mostu má kabely zavěšeny mezi věžemi a navíc svisle zavěšené kabely nesoucí váhu mostovky, po které vede doprava. Toto uspořádání umožňuje, aby mostovka byla rovná nebo se klenula v oblouku směrem nahoru pro vyšší světlou výšku. Stejně jako ostatní typy visutých mostů i tento je často postaven bez pomoci lešení.

Ve srovnání s bridge:structure=simple-suspension je těleso mostu pevný blok, který není náchylný k houpání.

Jak mapovat

bridge=yes + bridge:structure=suspension.

Příklady

Viz také