Cs:Tag:bridge:structure=simple-suspension

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:structure = simple-suspension
Soderskar-bridge.jpg
Popis
Jednoduchý visutý most Show/edit corresponding data item.
Skupina: mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Používá se pro  jednoduché visuté mosty(en) v kombinaci s bridge=yes. Používejte pro extrémně jednoduché lanové mosty ze tří lan, visuté mosty typu "Tibet" nebo "Inka", nebo modernější visuté mostní konstrukce jako je například  Passerelle himalayenne du Drac(fr).

Ve srovnání s bridge:structure=suspension není tělo mostu tuhý blok, ale může se houpat, ačkoliv moderní konstrukce obvykle používají další kabely pro minimalizaci kývání.

Jak mapovat

 • bridge=yes + bridge:structure=simple-suspension
 • highway=footway/path
 • layer=1
 • cable_number=* - počet hlavních kabelů/lan je-li znám.
  • 1 - lanový skluz, viz níže.
  • 2-3 - jsou to velmi primitivní mosty, chůze po jednom laně, s jedním nebo dvěma lany jako zábradlím.
  • 4 - tyto lanové mosty mají obvykle nějakou mostovku z prken.
  • 6 - vyspělejší provazové mosty.
  • 8 nebo více lan - jsou více či méně stabilizované, aby se zamezilo houpání.
 • width=* (obvykle užší než 1 meter).

Typ silnice/stezky by měl odrážet očekávané použití, většina jednoduchých visutých mostů bude použitelná pouze pro pěší turisty (highway=path nebo highway=footway).

Lze použít jemné rozlišení access=* - omezení jako třeba bicycle=* (no nebo dismount), horse=*. Pro horská kola použijte mtb:scale=* a mtb:description=*.

Mosty, které vyžadují zvláštní dovednosti můžete označit sac_scale=*, a ty, které vyžadují zvláštní vybavení, pak highway=via_ferrata.

Název mostu může často poskytnout informace o jeho konstrukci.

Uvažuje se o podrobnější charakterizaci mostní konstrukce, zatím můžete zapsat textový popis do značky description=*.

Viz také