Pl:Key:bridge:support

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:support
Forth Rail Bridge Pier.jpg
Opis
Konstrukcja, która podpiera most od spodu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Mosty
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktuużycie na liniach nieokreślonemoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 5
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

bridge:support=* - służy do oznaczania położenia przyczółków i filarów podpierających most od spodu.

Opis obiektu

Ten tag może być również użyty do mapowania łączników i filarów, które pozostają po usunięcia przęsła.
Najprostszym sposobem mapowania ich jest umieszczenie węzła wzdłuż drogi na środku każdego filaru i oznaczenie go bridge=*.
W przypadkach, gdy filar ma znaczną podstawę, ten tag może być stosowany do obszaru zajmowanego przez tę podstawę, albo do drogi, w przypadku filarów, które są szerokie, ale cienkie.

Używajmy tego tagu rozważnie. Umiejscowienie filarów może być przydatne w precyzyjnym wskazaniu przeszkody dla dróg i obszarów pod mostem, ale kiedy filary są bardzo blisko siebie, mapowanie każdego z nich może utrudnić pracę z powiązaną drogą. W takich przypadkach może być wystarczające tagowanie bridge=trestle.

Wartości

Wartość Opis Zdjęcie
bridge:support=pier Pośrednie, pionowe podpory pod mostem. IMG 3978 bridge piers.jpg
bridge:support=abutment Podpora jednego końca mostu. Zwykle przyległa do stałego podłoża, podpierająca drogę przez most. Hillsgrove Covered Bridge abutment.jpg
bridge:support=lift_pier Podpora dla podnoszenia mostu, na której stoi jedna z wież. Newark Av freight bridge from PATH jeh.jpg
bridge:support=pivot_pier Podpora dla mostu ruchomego, na której most obraca się, zarówno poziomo (jako most obrotowy) lub pionowo (jak most zwodzony). Phila PW&B Railroad Bridge11.png

Propozycja

Te wartości zostały zaproponowane, ale jeszcze nie zatwierdzone.

Wartość Opis Zdjęcie
bridge:support=pylon Wieża wspierająca zawieszenie lub most wantowy. Düsseldorf - Rheinkniebrücke (Parlamentsufer) 02 ies.jpgSan Francisco Oakland Bay Bridge-2.jpg

Zobacz też