Pl:Key:bridge:support

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:support
Forth Rail Bridge Pier.jpg
Opis
Konstrukcja, która podpiera most od spodu. Edit or translate this description.
Grupa: Mosty
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktuużycie na liniach nieokreślonemoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: zatwierdzony

bridge:support=* - służy do oznaczania położenia przyczółków i filarów podpierających most od spodu.

Opis obiektu

Ten tag może być również użyty do mapowania łączników i filarów, które pozostają po usunięcia przęsła.
Najprostszym sposobem mapowania ich jest umieszczenie węzła wzdłuż drogi na środku każdego filaru i oznaczenie go bridge=*.
W przypadkach, gdy filar ma znaczną podstawę, ten tag może być stosowany do obszaru zajmowanego przez tę podstawę, albo do drogi, w przypadku filarów, które są szerokie, ale cienkie.

Używajmy tego tagu rozważnie. Umiejscowienie filarów może być przydatne w precyzyjnym wskazaniu przeszkody dla dróg i obszarów pod mostem, ale kiedy filary są bardzo blisko siebie, mapowanie każdego z nich może utrudnić pracę z powiązaną drogą. W takich przypadkach może być wystarczające tagowanie bridge=trestle.

Wartości

Wartość Opis Zdjęcie
bridge:support=pier Pośrednie, pionowe podpory pod mostem. IMG 3978 bridge piers.jpg
bridge:support=abutment Podpora jednego końca mostu. Zwykle przyległa do stałego podłoża, podpierająca drogę przez most. Hillsgrove Covered Bridge abutment.jpg
bridge:support=lift_pier Podpora dla podnoszenia mostu, na której stoi jedna z wież. Newark Av freight bridge from PATH jeh.jpg
bridge:support=pivot_pier Podpora dla mostu ruchomego, na której most obraca się, zarówno poziomo (jako most obrotowy) lub pionowo (jak most zwodzony). Phila PW&B Railroad Bridge11.png

Propozycja

Te wartości zostały zaproponowane, ale jeszcze nie zatwierdzone.

Wartość Opis Zdjęcie
bridge:support=pylon Wieża wspierająca zawieszenie lub most wantowy. Düsseldorf - Rheinkniebrücke (Parlamentsufer) 02 ies.jpgSan Francisco Oakland Bay Bridge-2.jpg

Zobacz też