Pl:Tag:building=bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = bridge
(budynek = most)
Ponte Veccio1.JPG
Opis
Obiekt mostowy w formie budynku. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: w użyciu

building=bridge - służy do oznaczenia obiektów mostowych w formie budynku.

Może również reprezentować bramę dla mostów zwodzonych oraz być budynkiem sterowniczym dla mostu zwodzonego.

Kiedy nie stosować

Nie należy stosować tego znacznika do zaznaczania mostu (jego konturów). Do takich celów stosujemy tag man_made=bridge.

Nie stosujemy, również, tego znacznika, gdy budynki są tylko budowane, na moście, tzn. można je oddzielnie usunąć (przykład: [W] Ponte_Vecchio).

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar obiektu, dodajemy tag building=bridge i layer=* do konstrukcji (zazwyczaj layer=1).

Użycie

Sposoby korzystania z takich mostów powinny być prawdopodobnie odwzorowane za pomocą metod mapowania wewnętrznego ("indoor"), możliwe podejście to:

  • powinny współdzielić węzły z budynkiem, w miejscu, w którym przecinają jego obrys.
  • powinny mieć tę samą warstwę co konstrukcja building=bridge.
  • mogą mieć przypisany level=* (poziom budynku)
  • mogą zostać oznaczone przez pewne warianty tagowe covered=* lub tunnel=building_passage lub indoor=*
  • mogą zostać oznaczone tagiem location=bridge
  • powinny zawierać co najmniej jeden z tagów covered=*, location=* or bridge=*

Możliwe jest również, że powierzchnie budynku i mostu nie są identyczne lub wiele budynków i innych obiektów znajduje się na moście, w tym przypadku budynek i inne obiekty powinny mieć tę samą warstwę co obiekt mostu i być oznaczone tagiem location=bridge.

Bardziej złożone przykłady mogą również wykorzystywać relację "bridge"

Zobacz też