Cs:Tag:waterway=brook

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = brook
Brook02.png
Popis
Potůček - maličký vodní tok, často, ale ne vždy, v nějakém ročním období suchý. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: nahrazeno

information sign

Použití této značky je zpochybňováno. Viz diskusi(en).

Potůček je maličká stružka v zemi, ve které alespoň po část roku teče voda, i když po většinu roku může mít vody málo, nebo být zcela vyschlý. Použijte vhodně značku intermittent=yes. Je vždy možné potůček přeskočit, nebo dokonce překročit. Potůčky jsou obvykle velmi mělké, řekněme 10-50 cm a jsou vždy hluboké méně než 1 m. Šířka se mění od 10 cm do 1 m.

Poznámka

Zatím nejsou žádná přesná kritéria, jako rozlišit potůček od potoka. Pro vyvolání diskuse jsem vytvořil galerii různých velmi úzkých vodních toků(en).

Je-li potůček hluboký nebo široký, pak zvažte použití značek waterway=ditch nebo waterway=stream.