Pl:Key:river:waterway_distance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg river:waterway_distance
Znak-przystani-przylek.jpg
Opis
Kilometraż rzeki Show/edit corresponding data item.
Grupa: cieki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

Kilometraż rzeki jest zazwyczaj wyznaczany urzędowo. Częściej liczy się go od źródła rzeki, ale występują wyjątki.

Ten tag może być dołączony do node węzła tworzącego way linię rzeki jako punkt "wirtualny" - niezwiązany z żadną budowlą/oznakowaniem, albo dołączony do miejsc takich jak punkt wodowania kajaków, wrota śluzy, ...

Wartość

Domyślnie wartość jest interpretowana w kilometrach. Stosowanie innych jednostek - np. mil powinno być poprzedzone prefiksem, np. mi:

Przykłady

  • river:waterway_distance=12.34 - 12 kilometr, 340 metr rzeki;
  • river:waterway_distance=mi:56 - 56 mila rzeki.

Zobacz również