Pl:Key:intermittent

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg intermittent
Oybach.JPG
Opis
Służy do oznaczenia, czy woda w korycie lub zbiorniku wodnym występuje okresowo. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto linia
Rendering-waterway river intermittent.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Water intermittent 100.png
Grupa: właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

intermittent=* – służy do oznaczenia okresowości cieku lub zbiornika wodnego.

Użycie

Tag używany do zaznaczenia, czy woda w korycie rzeki/strumienia/potoku, w rowie lub w zbiorniku wodnym występuje cały czas w ciągu roku, czy tylko w porze deszczowej lub po opadach. Jeśli woda nie zawsze płynie w korycie lub nie zawsze znajduje się w zbiorniku wodnym, to tagujemy intermittent=yes.
Może być używany z:

Domyślna wartość to intermittent=no.

Przykład

Okresowe jezioro Cerkniško w Słowenii:
natural=water
water=lake
name=Cerkniško Jezero
intermittent=yes

relation Cerkniško Jezero

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!