Pl:Key:intermittent

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg intermittent
(okresowy)
Oybach.JPG
Opis
Służy do oznaczenia, czy woda w korycie lub zbiorniku wodnym występuje okresowo. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto linia
Rendering-waterway river intermittent.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Water intermittent 100.png
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

intermittent=* – służy do oznaczenia okresowości cieku lub zbiornika wodnego.

Użycie

Tag używany do zaznaczenia, czy woda w korycie rzeki/strumienia/potoku, w rowie lub w zbiorniku wodnym występuje cały czas w ciągu roku, czy tylko w porze deszczowej lub po opadach. Jeśli woda nie zawsze płynie w korycie lub nie zawsze znajduje się w zbiorniku wodnym, to tagujemy intermittent=yes.
Może być używany z:

Domyślna wartość to intermittent=no.

Przykład

Okresowe jezioro Cerkniško w Słowenii:
natural=water
water=lake
name=Cerkniško Jezero
intermittent=yes

relation Cerkniško Jezero

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!