Pl:Database

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Główna baza danych jest kluczowym komponentem OpenStreetMap, ponieważ tam przechowane są wszystkie dane OSM.

Należy pamiętać, że nie jest to jedyna baza danych używana do generowania map. Zajrzyj do Przegląd elementów, aby zobaczyć, jakie są inne bazy danych.

Dostęp do głównej bazy danych, dla potrzeb edycji, jest możliwy za pomocą API. Jeśli chcesz uzyskać dane, patrz Databases and data access APIs dla wielu dostępnych opcji.

Data model

Główny schemat bazy danych OSM, przedstawiony przez oprogramowanie Navicat

Baza danych zawiera tabele dla każdego typu elementów (węzły, linie, obszary, relacje). W rzeczywistości dla każdego z nich istnieje kilka tabel bazy danych: current, history, current_tags, history_tags.
Ponadto istnieją tabele bazy danych do przechowywania zestawu zmian, pliki gpx, użytkownicy, wpisy do dziennika, sesje, oauth itp.

Schemat bazy danych: https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website/blob/master/db/structure.sql, Rails port/Database schema.

Rozmiary tabel w głównym klastrze bazy danych: Database/TableInfoDump

QuadTiles indeksy dla wszystkich węzłów są używane do szybszego wysyłania zapytań (przy użyciu indeksu B-tree w PostgreSQL).

Bazy danych w innych miejscach będą miały inną strukturę. Na przykład większość aplikacji potrzebuje tylko aktualnych danych map. Różne narzędzia OSM używają różnych ustawień bazy danych (patrz Databases and data access APIs#Database_Schemas).

Postgres server instance

W razie problemów zobacz Platform Status.

Konfiguracja klastra jest zarządzana za pomocą konfiguracji Chef, znajdującej się pod adresem https://github.com/openstreetmap/chef

To, co dzieje się na każdym komputerze, jest zdefiniowane w roles, a konfiguracja maszyn związanych z bazą danych jest kontrolowana przez "cookbooks/db". https://github.com/openstreetmap/chef/tree/master/roles https://github.com/openstreetmap/chef/tree/master/cookbooks/db

Statystyki bazy danych

Dla wszystkich serwerów mamy monitorowanie monitoringu (wykresy czasu rzeczywistego pokazujące wykorzystanie zasobów serwera).

https://hardware.openstreetmap.org/, który jest automatycznie generowany z konfiguracji Chef.

Zobacz też Statistics.