Pl:Cyfrowa ortofotomapa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cyfrowe ortofotomapy to zdjęcia lotnicze, w których zniekształcenia zostały wyeliminowane poprzez post-processing z zastosowaniem numerycznego modelu terenu (DEM), tak że domy są na nich w idealnym przypadku postrzegane naprawdę "z góry", a nie po skosie (nie widać ścian domów).

Przegląd dostępnych w Polsce ortofotomap (tu proszę uzupełnić o właściwy link!): DOPs: Aerial Imagery

Zdjęcia mogą zostać zintegrowane z użyciem wtyczki JOSM PicLayer lub jako WMS

Przy implementacji z użyciem PicLayer wybieramy projekcję merkatora Mercator-Projektion (EPSG:3857).

Przegląd jakości ortofotomap cyfrowych

20cm/Piksel

Jakość: jeszcze bardzo dobra

 • Pasy ruchu, wysepki na jezdni, przejścia dla pieszych są wyraźnie widoczne
 • Sygnalizacja świetlna, lampy uliczne są trudne do rozpoznania

30cm/Piksel

Jakość: dobra

 • Pasy jezdni/ścieżki rowerowe rozpoznawalne
 • Rząd budynków zazwyczaj dobrze rozpoznawalny na podstawie form dachów
 • Drogi dla pieszych w centrech wielkich miast często trudno rozpoznawalne
 • Lampy uliczne nierozpoznawalne, sygnalizacja świetlna prawie nierozpoznawalna

40cm/Piksel

Jakość: jeszcze dobra

 • Ulice dobrze rozpoznawalne, pasy jezdni w zależności od kontrastu
 • Rozpoznawalne formy budynków na zdjęciach z dużym kontastem / duże budynki
 • Trudno rozdzielić rząd budynków na pojedyncze budynki
 • Drogi dla pieszych w centach miast praktycznie nie są rozpoznawalne

50cm/Piksel

Jakość: zadowalająca

 • Ulice dają się jeszcze dobrze rozpoznać
 • Większe budynki dają się jeszcze dobrze rozpoznać
 • istnienie pasów ruchu nadal rozpoznawalne, ale trudno je określić dokładnie
 • Ścieżki dla pieszych rozpoznawalne tylko na terenach otwartych
 • Ścieżki rowerowe rozpoznawalne tylko jeśli są innego koloru.
 • Rząd budynków trudny do podzielenie na pojedyńcze budynki

60cm/Piksel

Jakość: dostateczna

 • Przebieg ulic jeszcze dobrze rozpoznawalny
 • Rząd budynków praktycznie niemożliwy do podzielenie na pojedyńcze budynki
 • Drogi rowerowe i dla pieszych rozpoznawalne tylko gdy jest wokół nich wolna przestrzeń.
 • Klasyfikacje dróg na podstawie zdjęć częściowo bardzo trudna.

80cm/Piksel

Jakość: wystarczająca do niektórych celów

 • Rozpoznawalne tylko: Przebieg ulic i bardzo duże budynki.
 • Klasyfikacja ulic możliwa tylko bardzo ogólnie (dwa pasy jezdni, bardzo szeroka, szeroka, wąska)

100cm/Piksel

Jakość: niewystarczająca

 • Zdjęcia jakości satelitarnych Yahoo-HiRes lub gorsze

Wnioski

 • Rozdzielczość 40 cm pozwala na dobrą pracę z mapą.
 • Wyższe rozdzielczości dają więcej detali, precyzyjniejsze kontury a dzięki temu mniej wątpliwości w interpretacji zdjęć.
 • Rozdzielczość 60 cm pozwala jeszcze generalnie na rozpoznawanie przebiegu ulic oraz dużych budynków / innych struktur.
 • Przy jeszcze mniejszych rozdzielczościach coraz trudniej jest pracować.

Doświadczeni interpretatorzy zdjęć lotniczych mogą jednak niekiedy nawet ze zdjęć o rozdzielczości 2m uzyskać niekiedy cenne dla OSM informacje.

Patrz także (po niemiecku): Forumsbeitrag von EvanE

Przykłady

 1. 10cm und 50cm (Firma Geoplaning GmbH)
 2. 20cm (Miasto Graz)
 3. 100cm und 41cm (Blog Geospatial Talk)
 4. 20cm, 40cm, 80cm (Landkreis Starnberg)