Pl:Geoportal.gov.pl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Geoportal.gov.pl udostępnia ortfotomapę, czyli przetworzone zdjęcia lotnicze dla terytorium Polski. Są to zdjęcia wysokiej lub bardzo wysokiej jakości, umożliwiające efektywne mapowanie. Są one na tyle dokładne, że nie wymagają kalibracji podkładu.

Geoportal2.png

Od września 2012 Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska oraz członkowie projektu UMP wymieniali korespondencję z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w sprawie użycia ortofotomapy na potrzeby naszych projektów. W sierpniu 2013 roku do UMP nadeszła odpowiedź, że:

Zgodnie z zawartymi w ustawie definicjami usług serwis www.geoportal.gov.pl umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie zbiorów we wskazanym zakresie. Nie mniejsze znaczenie ma fakt, że obydwie usługi udostępniane są w serwisie nieodpłatnie bez żadnych ograniczeń.

Komentarz oraz analiza dostępna jest tutaj. Uznano, że w takim przypadku nie ma przeciwwskazań do użycia ortofotomapy zgodnie z wnioskiem.

Tagowanie

Prosimy o dodawanie znacznika source=geoportal.gov.pl:ortofoto do zestawu zmian lub source:geometry=geoportal.gov.pl:ortofoto do konkretnych obiektów.

Linki

Ortofotomapy
Nazwa Adres WMS Projekcje
Geoportal 2
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Raster&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
Mercator (EPSG:3857)
PUWG 1992 (EPSG:2180)
Geoportal
http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/WMService.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=ORTOFOTO&styles=&SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox}
Mercator (EPSG:3857)
PUWG 1992 (EPSG:2180)
Pozostałe
Nazwa Adres WMS Projekcje
Państwowy Rejestr Granic (PRG) skopiuj adres linku Mercator (EPSG:3857)
PUWG 1992 (EPSG:2180)
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) skopiuj adres linku PUWG 1992 (EPSG:2180)
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) skopiuj adres linku Mercator (EPSG:3857)
PUWG 1992 (EPSG:2180)

Dodawanie warstwy w JOSM

Dodawanie zdefiniowanych warstw

 1. Wejdź w ustawienia programu (F12)
 2. Kliknij na ikonę WMS TMS, odszukaj na liście Geoportal a następnie kliknij Aktywuj
  Uwaga: warto dodać oba, serwisy przy większym obciążeniu potrafią "grymasić" i zwlekać z ładowaniem kafelków.
JOSM - adding Geoportal.png

Dodawanie pozostałych warstw

 1. Wejdź w ustawienia programu (F12)
 2. Kliknij na ikonę WMS TMS (1) a następnie przycisk +WMS (2)
 3. Podaj jeden z powyższych adresów WMS (3) oraz podaj nazwę warstwy (4)
  Uwaga: warto dodać oba, serwisy przy większym obciążeniu potrafią "grymasić" i zwlekać z ładowaniem kafelków.


Josm add wms1.png
Josm add wms2.png

Dodatkowe informacje

Jeśli powyższy sposób się nie powiedzie, warstwy można dodać w następujący sposób:

 1. Otworzyć okno Ustawienia Podkładów;
 2. Uaktywnić dowolną warstwę z predefiniowanych;
 3. Edytować nazwę i adres na pożądane
Nazwa Adres Uwagi
BDOT10k wmts:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)} Jeśli wystąpi błąd to:
 1. dodaj nowy serwis WMTS z tym adresem;
 2. na liście wszystich adresów zamień adres na taki jak w ramce po lewej stronie.
Skany map topograficznych wmts:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO?SERVICE=WMTS&REQUEST=getcapabilities{header(User-Agent,Mozilla/5.0 (JOSM)}
GIOŚ wms:http://inspire.gios.gov.pl:80/isdp/gs/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=default:INSPIRE_EF_PMS_Monitoring_pol_elektromagnetycznych_w_roku_2013_EMF&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Zobacz też

 • WMS - informacja na temat Web Map Service w j. polskim.