Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
WpinkaStowarzyszenieOSMPolska.jpg

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska to organizacja non-profit, której celem jest promocja i wspieranie projektu OpenStreetMap na terenie Polski, ale także popularyzowanie idei wolnej kartografii oraz wykorzystania jej dla ogólnospołecznych celów takich jak popularyzacja wiedzy z zakresu geodezji i kartografii czy wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych geograficznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Tworzenie wolnego oprogramowania wspierającego działanie projektu OpenStreetMap.
  2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu współtworzenia i udoskonalania projektu OpenStreetMap.
  3. Organizowanie sympozjów naukowych i działań promocyjnych na rzecz projektu OpenStreetMap.
  4. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
  5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w zakresie geoinformacji w Polsce.
  6. Rozpowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w zakresie geoinformacji w praktyce gospodarczej.
  7. Współpracę z OpenStreetMap Foundation, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie zostało założone w marcu 2011 roku w Łodzi. Od 2021 roku ma status lokalnego oddziału OpenStreetmap Fundation. Obecnie swoją siedzibę ma w biurze Łódzkiej Organizacji Turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28.

Aktualne zadania

  1. Mapa AED
  2. Pozyskiwanie POI
  3. Mapowanie i aktualizacja szkół

Linki zewnętrzne