Cs:FAQ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

O licenci pojednává stránka Open Database License.
O změně licence pojednává stránka Open Data License FAQ.
O právní stránce pojednává stránka Legal FAQ.
O právních aspektech pojednává stránka Legal.
O vývojářích pojednává stránka Developer FAQ.
O vývojářích pojednává stránka Develop.
O značení pojednává stránka Cs:Map Features.
O příspívání pojednává stránka Cs:Jak přispívat.
O informace o editoru JOSM pojednává stránka Sk:JOSM.
O informace o editoru Potlatch pojednává stránka Potlatch.

Mimo tyto často kladené dotazy (FAQ) máme ještě společně vytvářenou stránku dotazy a odpovědi, kde si můžete v anglickém jazyce přečíst více dotazů o OpenStreetMap a případně položit své vlastní dotazy. Nebojte se také kontaktovat českou komunitu.

Je to OpenStreetMap nebo Open Street Maps?

Správný zápis je OpenStreetMap. Jedno slovo, tři velká písmena, jednotné číslo. OpenStreetMap je také registrovaná ochranná značka.

Proč OpenStreetMap?

Proč vytváříte OpenStreetMap?

Geografická data (geo data) nejsou v mnoha oblastech světa volně dostupná. Obecně platí, že v těchto oblastech je úkol je zmapovat přidělen různým vládním agenturám, které pak zase vydělávají peníze na tom, že tato mapová data prodávají zpět mně i vám. Pokud žijete v takového zemi, pak vaše daně poslouží k zaplacení mapování a pak musíte znovu zaplatit, abyste získali kopii mapových dat. Například v USA jsou hrubá data (jako například TIGER) dostupná volně jako public domain, ale přesnější data a hotové mapy jsou většinou chráněny komerčním copyrightem.

Data z komerčních map jsou někdy lživé nebo obsahují záměrné chyby, aby bylo možno přistihnout toho, kdo by je kopíroval. Tyto záměrné chyby mohou být třeba chybějící nebo naopak falešné ulice nebo objekty jako jsou kostely a školy, které ve skutečnosti neexistují. Pokud vytvoříte mapu za použití jejich dat, pak mohou říct "Aha! A máme tě!" jen podle existence těchto falešných objektů na vaší zkopírované mapě. Mapa může být nepřesná i jen díky tomu, že jste ji koupili již před rokem a mezitím byla vaším parkem vystavěna cesta nebo díky tomu, že někdo prostě udělal chybu.

I když tohle všechno budete akceptovat, pak stále nemůžete s daty udělat nic jiného, než je prostě ofotit. A v mnoha zemích je i tato prostá kopie mapy ilegální, protože porušuje autorská práva pro férové nakládání s autorsky chráněným materiálem. Také nemůžete opravit název ulice nebo přidat hospodu či bar a už vůbec ne použít tato data vaším softwarem, aniž byste museli zaplatit spoustu peněz. Víc peněz, než pravděpodobně máte. A co třeba poslat mapu kamarádovi, přiložit ji k nějaké pozvánce nebo na nástěnku? Hodně z těchto využití cizích map je daleko méně legální, než byste si byli ochotni připustit.

Pokroky v technologii, jako jsou třeba levné přijímače GPS, vám teď umožňují, abyste vytvářeli, ve spolupráci s ostatními, vaše vlastní mapy, které nemají žádná z omezení uvedených výše. Tohle vám umožní, abyste se více zapojili do komunity, ve které žijete - pokud to neumíte zmapovat, pak to ani neumíte popsat.

Proč prostě nepoužijete data z Google Maps nebo jiné mapy?

Krátká odpověď:

Protože tato data jsou chráněna autorským zákonem a vlastněna několika organizacemi jako třeba Ordnance Survey. Google nebo jiný poskytovatel map si je pouze licencuje. Pokud bychom je chtěli použít, museli bychom za ně platit.

Dlouhá odpověď:

Většina zkušených uživatelů na světě je obeznámena s rozdílem významu slova "free" ve spojení "free beer" pivo zdarma a ve spojení "free speech" svobodné vyjádření. Google Maps jsou z tohoto pohledu zdarma, ale nikoliv ke svobodnému použití.

Pokud pro potřeby vašeho projektu postačuje Google Maps API, pak fajn. Ale to samozřejmě neplatí pro každý projekt. Potřebujeme svobodnou mapu, která umožní programátorům, sociálním aktivistům, kartografům a dalším vyplnit své plány, aniž by byli limitováni omezením API Googlu a jejich podmínkami. Data v Google Maps jsou vlastněna buď samotným Googlem, nebo pochází od NAVTEQu a Tele Atlasu, dvou velkých firem poskytujících mapy. Ty zase získaly data od národních kartografických institucí (jako je například Ordnance Survey). Jelikož tyto organizace investovaly značné finanční prostředky, aby tato data získaly, pochopitelně si pečlivě chrání svá autorská práva.

Pokud byste tímto způsobem získávali data od Google Maps, pak vytváříte "odvozené dílo". Jakákoliv taková data pak stále nesou původní autorská práva originálu. To v praxi znamená, že vaše data by stále podléhala licenčním poplatkům a smluvním omezením původního majitele mapových dat. A to je přesně to, čemu se snažíme v OpenStreetMap vyhnout.

Nenechte se prosím zmást tím, že si prostudujete licenční smlouvu nebo podmínky použití. Google Maps API se samozřejmě dá použít i v open source projektech. Ale tyto podmínky pokrývají pouze použití softwaru, ale nevyplývá z nich jakýkoliv nárok na použití zobrazovaných mapových dat - ta jsou stále chráněna autorskými právy.

(Není zcela jasné, zda můžete vytvářet odvozená díla z leteckých fotografií. Některé interpretace zákonů Spojeného království naznačují, že je to možné a že se tím "nepřenáší" původní autorská práva. Definitivní rozhodnutí této otázky by otevřelo nové cesty pro OpenStreetMap a podobné projekty, ale dokud takové soudní rozhodnutí nemáme, pak je lepší pokračovat v našem přístupu a poskytovat svá vlastní, 100% nezávislá, data.)

Další zdroje informací:

 • Google Maps - Podmínky poskytování služby. Zejména oddíl 'Map Information':
  • "Kartografická data mapového podkladu v Google Local jsou poskytována pod licenčním ujednáním společností Navteq... a/nebo Tele Atlas... jsou chráněna autorskými právy a jsou vlastněna nebo licencována společnostem NAVTEQ, TANA a/nebo třetími stranami."
  • "Dále nesmíte používat Google Maps jakýmkoliv způsobem, který vám nebo jiné osobě dovolí provádět hromadné stahování nebo kopírování zeměpisných souřadnic."

Jak může takovýto projekt vytvořit přesnou mapu?

Jak vyplývá ze samotné podstaty způsobu vytváření mapy wiki-stylem, není možné garantovat jakoukoliv přesnost mapy. Na druhou stranu jen málo běžných map garantuje nějakou přesnost. Ve skutečnosti některé obsahují záměrné chyby.

Základem tvorby mapy wiki-stylem je, že v zájmu každého uživatele je mít přesná data. Pokud jedna osoba vloží nepřesná data, ať už omylem nebo záměrně, zbylých 99,9% uživatelů je může zkontrolovat, opravit, nebo vymazat. Drtivá většina účastníků s dobrými úmysly může automaticky opravit těch pár problémových.

Samozřejmě ovšem zrovna vaše vlastní zkušenost může být trochu jiná. Projekt Wikipedie ukázal, že lze shromáždit ohromné množství vysoce kvalitních dat, ale je těžké se zbavit všech nevyhnutelných chyb.

Ke každému uživateli je vedena celá historie jeho editací. Od 21. srpna 2009 mohou uživatelé vkládat poznámky a shrnutí ke svým editacím a také máme záložku Historie na hlavní stránce, která ukazuje poslední změny ve zvolené oblasti.

Nejlepší odpovědí na tuto otázku je přesvědčit se na vlastní oči. Vyberte si oblast, kterou dobře znáte, podívejte se na OpenStreetMap a posuďte sami, jak moc dobře mapa odpovídá vašim vlastním znalostem. Možná uvidíte něco, co je špatně, nebo nepřesně, nebo zjistíte, že na mapě v tom místě není vůbec nic. V tomto případě naším hlavním cílem je rozšířit co nejvíce naše pokrytí, aniž bychom kopírovali z cizích map. Tak jako na Wikipedii je editace mapy snadná, takže sami můžete pomoci!

Vypadá to, že už máte v mapě spoustu dat. Odkud se vzala?

Od mnoha nadšených přispěvatelů a z občasných importů dat z otevřených zdrojů. V oblastech, kde nejsou otevřená data k dispozici (což je většina) jsme museli začít od prázdného listu, vyrazit do ulic a sami dělat průzkum. I když jsme začínali od nuly, podařilo se v mnoha oblastech dosáhnout dobré úrovně mapy.

Proč jsou data někdy nekonzistentní?

"OpenStreetMap je volná editovatelná mapa celého světa. Je vytvořena lidmi, jako jste vy." To znamená, že naše databáze bude vždy obsahovat nějaké rozmary, experimenty a omyly komunity; to je ale zároveň i hlavní výhoda OSM, protože, mimo jiné, umožňuje, aby se naše databáze rychle přizpůsobovala změnám reálného světa.

Kdo vlastní OpenStreetMap?

Vy ji vlastníte. Data a software jsou vlastněny vámi, přispěvateli.

Máme organizaci OpenStreetMap Foundation, která existuje, abych chránila, propagovala a podporovala tento projekt, ale ta nevlastní data.

Co mi vaše licence umožňuje dělat s daty OSM?

Více informací najdete v angličtině na stránkách Legal FAQ a License.

Jak mohu pomoci?

Jak se mohu zapojit?

Je mnoho způsobů jak přispět k projektu OpenStreetMap. Máte-li přijímač GPS, pak ho můžete použít ke sběru dat a přidat vaše data pomocí online nástrojů k naší sbírce. Můžete pomoci, i když nemáte přijímač GPS. Způsoby, jak můžete přispět, najdete na stránce Zúčastnit se.

Jak spolu komunikujete?

Hlavní článek: Contact

Komunita OpenStreetMap je veliká, zahrnuje lidi z mnoha míst, hovořící různými jazyky a zaměřuje se na různé zájmové oblasti. Takže pravdou je, že občas zase tak dobře spolu nekomunikujeme, ale snažíme se, co to jde.

 • E-mailové konference. E-mailová konference talk je velmi rušná. Je to místo, kde probíhá většina diskusí a kde se dělají rozhodnutí. Dále máme konferenci dev pro vývojáře a konferenci newbies pro začátečníky a více než dvacet dalších konferencí. Viz seznam e-mailových konferencí.
 • Pro komunikaci v českém jazyce se můžete přihlásit do konference talk-cz.
 • Komunita na G+ v češtině Google+
 • Také máme centrum nápovědy na adrese help.openstreetmap.org
 • Uživatelské fórum na adrese forum.openstreetmap.org je dobré místo pro žádost o pomoc.
 • V angličtině si můžete živě pohovořit pomocí IRC - irc://irc.oftc.net#osm . Na adrese Contact#IRC je seznam dalších IRC kanálů věnujících se OpenStreetMap.
 • Některá oznámení a zajímavé novinky jsou zveřejňována na blogu na adrese blog.openstreetmap.org.
 • A pak je tu tato wiki, ale ta se používá spíše pro dokumentaci, než pro diskusi.

Můžu vás podpořit nákupem skvělých věcí?

Jasně! Podívejte se na stránky obchodu, kde najdete úžasné věci.

Jsou nějaké vědecké projekty spojené s OpenStreetMap?

Mnoho světových univerzit studuje různé aspekty OpenStreetMap nebo používá data OpenStreetMap pro svůj výzkum. Více se dozvíte na stránce Research.

Editování

Musím mít přijímač GPS, abych mohl přispívat do mapy?

Nikoliv. Když byl projekt OpenStreetMap zahájen, mapa byla úplně prázdná. Přijímače GPS byly tehdy nutné, aby šlo určit polohu silnic a dalších prvků mapy. Dnes již máme mnoho dalších použitelných zdrojů dat, které mohou být využity k určení přesné polohy, například letecké snímky služby bing, a samozřejmě také již existující data v OpenStreetMap.

I nadále můžete na server OpenStreetMap nahrávat záznamy tras z vaší GPS (nazývané také GPS stopy), které mohou ostatní uživatelé využít při kreslení mapy. Tyto záznamy jsou užitečné hlavě ve venkovském a horském terénu, kde jsou letecké snímky nižší kvality nebo špatně zarovnané. Abyste mohli nahrávat vaše záznamy, musíte se stát registrovaným uživatelem OSM. Návod najdete na stránce upload a seznam veřejně přístupných záznamů tras najdete tady.

Jaký přijímač GPS si mám koupit? Můžu použít navigaci vestavěnou v autě?

Podívejte se na stránku recenzí GPS. Některé navigační jednotky v autech jsou schopné generovat záznamy tras, které používá OSM, ale musíte se ujistit, že máte vypnutou volbu "Snap to Road" (přichytávat k silnici) - jinak váš záznam trasy bude kopírovat autorsky chráněnou mapu z vašeho navigačního systému.

Mám nějaká data nepocházející z GPS, která nepodléhají autorskému právu, jak je mohu nahrát?

Pokud máte nějaká data nepodléhající autorskému právu (public domain), která nepocházejí z GPS přijímačů (jsou například z webových stránek obecního úřadu), pak mohou být vhodná pro import. Pokud je chcete importovat, pak se podívejte na pravidla importů. Import může být technicky velmi složitý proces a je potřeba mít jako technické schopnosti, tak hlubokou znalost OSM, aby byl proveden správně. Hlavní problémy s importy většinou nejsou technické, ale souvisí s uživatelskou komunitou. Budete muset komunikovat s místními uživateli i se širší komunitou a zajistit, aby byli s importem spokojeni.

Většinou nejschůdnější cestou bývá dát data k dispozici komunitě a pokud někoho zaujmou, tak je může správně naimportovat.

Podle jakých obrázků a map můžu vytvářet mapu?

Většina map je chráněna autorským zákonem. To platí i pro "volné" zdroje jako jsou Google Maps a Wikipedia a pro většinu tištěných map, i kdybyste si je naskenovali sami. Taktéž většina leteckých/satelitních snímků je autorsky chráněna.

Při vytváření OpenStreetMap byste neměli jakýmkoliv způsobem používat žádné, které jsou chráněny autorským zákonem (pokud jejich licence není kompatibilní s naší licencí). "Používání" zahrnuje i obkreslovaní mapy, kopírování názvů z mapy, nebo měření souřadnic objektů na mapě. Abychom měli jistotu, považujeme všechny tyto činnosti za jistou formu kopírování nebo "vytváření odvozeného díla". Obecně se dá říci, že vůbec nejlepší je při tvorbě OpenStreetMap na autorsky chráněné mapy ani nekoukat.

Takže co můžete použít? Není toho mnoho, což je také důvod proč většinou začínáme s mapou od ničeho. Nicméně OSM má povolenou využívat některé zdroje dat zahrnující například TIGER data pro USA, AND Data v Holandsku a aktuální letecké snímky ze služeb Bing a Mapbox.

Proč mají satelitní snímky nízké rozlišení? Jsou někde jiné podrobnější satelitní snímky, které bych mohl použít? Můžete je aktualizovat? Jak často se aktualizují?

Letecké snímky pocházejí z různých zdrojů, které jsme oprávněni používat - Bing a Mapbox jsou nejvíce populární a mají největší pokrytí. Rozlišení a stáří snímků je různé a nejsou pravidelně aktualizovány. Dokonce můžete najít v jedno městě snímky ze stejného zdroje, které se liší věkem i kvalitou. Více informací najdete v angličtině na stránce Letecké snímky. OSM nevlastní ani nijak neovládá letecké snímky, takže nemůžeme požadovat aktualizace.

Zrovna jsem udělal nějaké změny v mapě. Jak uvidím své změny?

Protože vykreslování obrazu mapy nějakou dobu trvá, jsou dlaždice mapy kešované a aktualizují se v periodických intervalech, tedy nikoliv ihned po té, co jste provedli nějakou změnu.

Výchozí mapa (vrstva Mapnik) bude obvykle aktualizována během několika minut. Když se pokusíte zobrazit mapu v dané oblasti, bude označena ke zpracování vykreslovacím softwarem.

Uvědomte si ale, že váš prohlížeč také kešuje mapu a jednotlivé dlaždice v různých úrovních zvětšení nejsou aktualizovány naráz. Takže během procesu aktualizace můžete vidět vaše změny na některých úrovních zvětšení, ale v jiných budou vidět až po kratší době. V závislosti na vašem prohlížeči můžete zkusit načíst znovu/obnovit obsah stránky. Zkontrolujte váš software pomocí kombinace kláves (nejčastější jsou Ctrl+F5 a Shift+Ctrl+R).

Všimněte si, že velmi nízké úrovně zvětšení jsou aktualizovány méně častěji.

Pokud se vaše změny stále neobjevují a jste si již jisti, že vykreslovací software již odvedl svou práci, tak se možná jedná o problém ve označení vašich dat. Zkontrolujte, že:

 • všechny vaše cesty jsou označeny nějakou vhodnou značkou, která se vykresluje (např. highway=tertiary)
 • všechny vaše značky jsou zapsány malými písmeny: HIGHWAY a Highway nebude fungovat.
 • používáte správně podtržítko '_' a nikoliv mezeru ve značkách jako třeba highway=bus_stop

Viz také podrobnější vysvětlení v angličtině na Question:I have made edits but they don't show up on the map a Question:How often does the main (mapnik) map get updated.

Co mám udělat se silnicí, u které je více hodnot jedné značky?

Úseky silnice, kde jsou rozdílné hodnoty jedné značky, vždy rozdělujeme na několik cest. Silnice, o které přemýšlíte jako o jedné cestě, nemusí být jednou cestou zakreslena. Rozdělení silnice na mnoho cest je běžnou metodou mapování. Například tam, kde se na krátký úsek přidává značka bridge=yes nebo úseky silnice s rozdílnými hodnotami maxspeed=*.

Pokud vás zajímá, jak se spojují jednotlivé úseky do celé silnice, pak se podívejte na používání relací ke spojení jednotlivých cest dohromady. Dobrým příkladem je třeba WikiProject Europe/E-road network.

Pokud máte více hodnot pro ten samý klíč, které se vztahují ke stejnému prvku, pak můžete využít oddělení středníkem. Například přidáte nat_ref=B500;B550 na část silnice, která je označena jako B500 a B550 zároveň.

Nějaký uživatel změnil něco, co jsem zakreslil. Myslím si, že nemá pravdu. Jak ho můžu kontaktovat?

Zjistěte jméno uživatele, který naposledy objekt změnil:

 • V editoru Potlatch - zvolte cestu a stiskněte H k zobrazení historie (snímek obrazovky) a ke kontaktování uživatele klikněte na tlačítko 'Mail'.
 • V editoru JOSM - zvolte objekt a pak buď stiskněte CTRL+H nebo si zobrazte panel Autoři kliknutím na ikonku modré knihy na levé straně, nebo stiskem ALT+Shift+H, prípadně stiskem Ctrl+Shift+H zobrazte historii na stránce www.osm.org.
 • V hlavní mapě na domovské stránce OSM klikněte na ikonku Vrstvy a zaškrtněte zaškrtávátko Data k mapě. Klikněte na objekt, jehož historii chcete vidět. Nalevo v dolní části okna klikněte na Zobrazit historii. Zobrazí se vám seznam všech provedených změn spolu s odkazy na domovskou stránku autorů změn, ze které můžete jim můžete poslat zprávu kliknutím na Poslat zprávu.
 • Když znáte jméno uživatele, například Fred28, jděte na stránku openstreetmap.org/user/Fred28, pak klikněte na Poslat zprávu a napište mu. (Tohle ovšem nebude fungovat v řídkých případech anonymních editací.)

Více informací v angličtině najdete také zde. Dále si můžete přečíst o vracení změn zpět.

Jak mohu sledovat změny v nějakém regionu?

Seznam různých nástrojů najdete zde: Quality assurance#Monitoring Tools.

Práce s editorem Potlatch

Hlavní článek: Potlatch/FAQs

Potlatch je jeden z editorů mapy, do kterého se dostanete, pokud na hlavní stránce kliknete na šípku vedle tlačítka Upravit a pak vyberete Upravit pomocí Potlatch 2.

Práce s editorem JOSM

K dispozici je Návod k JOSM v angličtině.

Pokusil jsem se stáhnout své město/oblast - proč se to nepovedlo?

Je celkem pravděpodobné, že oblast, kterou jste zvolil, je příliš velká a server ji nedokáže celou k vám poslat. Aby se šetřilo přenosovým pásmem, nelze najednou stáhnout více než 0,3 zeměpisného stupně v libovolném směru. Při editování se doporučuje pracovat na menších oblastech.

Pokud opravdu potřebujete data z větší oblasti, pak nejlepším způsobem je stáhnout celý planet.osm nebo jeho část. K dispozici jsou obrazy databáze OSM pro celou planetu nebo pro určité oblasti.

Chci vytvořit velmi dlouhou cestu - jak stáhnu data OSM pro takhle velkou oblast?

Aby bylo zajištěno snadné zpracovávání dlouhých silnic, pak byste je neměl vytvářet jako jednu dlouhou cestu. Namísto toho byste ji měl rozdělit do několika navazujících cest. Základním pravidlem je, že žádná cesta by neměla být delší než asi 10-15 km. Ve skutečnosti jsou obvykle mnohem kratší.

Aplikace jako jsou například plánovače cest jsou schopné si lehce spojit jednotlivé cesty do celé silnice. Tyto typy aplikací v každém případě musí provádět následné zpracování OSM dat.

Například u dálnic dává smysl je rozdělovat od jednoho exitu ke druhému. Také křižovatky dálnic jsou dobrými místy pro jejich rozdělení na jednotlivé cesty.

Používání mapy a dat OSM

Hlavní článek: Using OpenStreetMap

Jak nalinkuji konkrétní z OSM na mou webovou stránku?

Můžete nalinkovat pohyblivou mapu OSM zadáním specifické zeměpisné šířky a délky a úrovně zvětšení:

https://www.openstreetmap.org/
?mlat=[zeměpisná šířka ve stupních jako desetinné číslo]
&mlon=[zeměpisná délka ve stupních jako desetinné číslo]
&zoom=[úroveň zvětšení 1-19]

(konce řádek jsou vloženy jen pro lepší přehlednost)

Souřadnice jsou kladné pro sever a východ, záporné pro jih a západ. Například: 28° 44' 16.09"S bude mlat=-28.737803 a 24° 45' 49.33"E bude mlon=24.763703 (což je Kimberley v Jižní Africe, pokud vás to zajímá).

Úroveň zvětšení: 1 = nejnižší zvětšení, 17 = nejvyšší zvětšení.

Nebo můžete nalinkovat statický obrázek

Jak můžu zobrazit mapu na svých webových stránkách?

Přečtete si v angličtině Getting Started With Leaflet na serveru switch2osm.org.

Jak můžu stáhnout mapu?

Použijte tlačítko 'Sdílet', kterým můžete stáhnout obrázek z mapy ve formátu PNG, JPEG, SVG nebo PDF. Pokud potřebujete jiný formát, přečtete si stránku Export na této wiki.

Jak mohu z OpenStreetMap získat informace [např. POI] (třeba seznam všech kostelů v dané oblasti)?

 • Pokud chcete hodně velkou sadu dat, pak si stáhněte celý planet.osm nebo jeho část a pak použijte software, který umí zpracovávat OSM data (např. osmosis) a tím extrahujte vámi požadované informace.
 • Nebo použijte API. Podrobnější vysvětlení v angličtine je zde: getting poi data from OSM.

Jak mohu tato data stáhnout a dát si je do svého GPS přijímače?

Pokud máte přístroj Garmin, pak se podívejte na OSM Map On Garmin. Někteří uživatelé poskytují hotové mapy pro Garmin ke stažení a zkopírování do vašeho přístroje.

Proč nefunguje 'Export'?

Pokud jsou vykreslovací servery přetíženy požadavky na zobrazování hlavní mapy, pak jsou funkce exportu dočasně zakázány. Důvodem je to, že vykreslení vlastních obrázků mapy spotřebovává mnohem více zdrojů v porovnání s vykreslováním hlavní pohyblivé mapy.

Pokud chcete export použít, tak to zkuste znova později, nebo se podívejte na jiné alternativy.

Kde najdu software, který používá data z OSM?

Seznam software, který používá OSM najdete na stránce Software nebo v jeho kategorii. Další, spíše experimentální, věci najdete na stránce Neat Stuff.

Informace z pohledu vývojáře najdete na stránce Navigace (a v její kategorii), v průvodci začátečníka a na stránkách vývojářů.

Otázky lidí od GISu

Jaké geografické datum používá OpenStreetMap?

OpenStreetMap používá exkluzivně WGS 84. Všechny nahrané trasy a editace by měly být vždy v WGS 84, což je výchozí nastavení přijímačů GPS.

Jaké je měřítko mapy pro danou úroveň přiblížení mapy?

Hlavní článek: Slippy_map_tilenames#Resolution_and_Scale

Proč nepoužíváte schéma a software Open Geospatial Consortium (OGC) pro OpenStreetMap?

Technologii pro openstreetmap.org volíme dle rychlosti a flexibility. Některé standardy a implementace OGC toto splňují, ale jiné nikoliv. Dříve jsme používali MapServer pro zasílání statických verzí naší mapy, ale bohužel jsme zjistili, že je nethreadovatelný, pomalý a špatně se rozšiřuje - nahradili jsme ho Mapnikem. Pokud byste chtěli vyvíjet integrací s nástroji OGC, dejte nám vědět.

Viz Proč ne GPX? pro podobnou diskusi o tom, proč byl GPX zavržen jako přenosový formát.

Jaký Geotagging používáte?

Hlavní článek: Geotagging

Admin

Proč nefunguje můj login?

Pro OSM projekt jsou dva různé loginy: jeden pouze pro tuto wiki a druhý pro webové stránky, API, fórum a stránku nápovědy. Chcete-li editovat data OSM, musíte se zaregistrovat na webových stránkách.

Jak může uzavřít svůj účet?

Pošlete email na adresu podpory a administrátor zakáže váš účet a odstraní informace o vás z databáze OpenStreetMap. Vaše emailová adresa bude zachována pro případ, že by vás administrátor v budoucnu potřeboval kontaktovat.

Můžu mít více než jeden účet?

Ano - viz Vytvoření účtu#Název účtu a politika více účtů.

Pomoc - někdo stále maže/revertuje moje editace. Co mám dělat?

Prosím, přečtěte si stránku Disputes.