Cs:Key:source:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:addr
Osm element key.svg
Popis
Zdroj informací o adrese. Edit or translate this description.
Skupina: Anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

Značkou source:addr=* můžete uvést zdroj informací o adrese přidané do OpenStreetMap.

  • Tato značka je obzvlášť užitečná pokud adresy byly importovány, jelikož zaznamenává odkud původní data přišla.
  • Adresy, které byly zjištěny průzkumem v terénu, pak lze značit source:addr=survey.

Pro značení zdrojů informací o jiných věcech, než jsou adresy, viz značku source=*.