Cs:Tag:FIXME=Position estimated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg FIXME = Position estimated
Použité na těchto prvcích
použití na uzlu nespecifikovánopoužití na cestě nespecifikovánopoužití na ploše nespecifikovánopoužití na relaci nespecifikováno
Status: nedefinováno

Pokud je poloha prvku odhadována, přidejte posím značku FIXME=Position estimated. Některá softwarová řešení pro nevidomé spoléhají na přesnou polohu a dávají varovnou zprávu, pokud je nastavena značka FIXME.