Cs:Tag:cycleway=asl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway = asl
Bike Box.jpeg
Popis
Předsunutá stopčára Show/edit corresponding data item.
Skupina: cyklostezky
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

 Předsunutá stopčára (ASL) pro cyklisty, také zvaná prostor pro cyklisty, je vyznačená plocha pro cyklisty před stopčárou pro motorová vozidla. Obvykle se nachází na křižovatkách řízených semafory a dává cyklistům náskok, když se barva semaforu změní z červené na zelenou.

Použití

Vytvořte nový uzel uzel pár metrů před uzlem křižovatky, ideálně na stejné úrovni, jako je stopčára vyznačené plochy pro cyklisty. Označte uzel jako cycleway=asl.

Asl tags.svg

Neoznačujte samotný uzel křižovatky! To by bylo zavádějící, protože pak nelze říci, ke kterému směru se předsunutá stopčára vztahuje.

Zdůvodnění a stav

  • Toto zařízení pro cyklisty je běžné ve Velké Británii a místech jako je Portland, Oregon, USA. Křižovatky, kde se předsunuté stopčáry vyskytují, by měly být označeny, jelikož je to dobrá informace pro cyklonavigaci.
  • Zkratky jsou krátké a někdy snadno zapamatovatelné.
  • Status: Předpokládám, že se hodí  De facto, i když je to neobvyklé. V době, kdy to píšu je to nejčastější způsob mapování tohoto zařízení v databázi.[1]

Navigaci a datový model

Není potřeba žádná relace, což je jednodušší pro mapování. Uzly stopčár jsou vždy připojené ke své křižovatce cestou, na které jsou zmapované. Najděte nejbližší uzel křižovatky na cestě, kde stopčára je a tak najdete jak přidruženou křižovatku, tak odpovídající směr.

Otevřené problémy

  • Připojovací (cyklo-) pruhy, nebo ne?
    • Pokud připojovací pruh pro cyklisty vede významnou vzdálenost podél silnice, pak by se použila značka cycleway=lane. Pokud se jedná o velmi krátký připojovací pruh pro cyklisty, pak můžete rozdělit cestu a označit tento krátký úsek jako pruh, kde cesta je délka cyklopruhu.
  • Předsunuté stopčáry pro jiný druh vozidel. Jsou takové vůbec?

Odkazy

  1. taginfo ze dne 9. dubna 2011: 14 výskytů této značky oproti cycleway=bike_box s jedním výskytem a cycleway=advanced_stop_line také s jedním. Není to moc, já vím.